Studentizine

Studentizine 57

Gelijke toegang tot hoger onderwijs.

Van zondag 29 juni tot dinsdag 1 juli organiseert het European Access Network in Praag zijn jaarlijkse conferentie rond het thema "Parity of Access Across Europe? Equity and Future Higher Education Development: EAN Contribution to the Bologna Process".
EAN is een organisatie die ernaar streeft om de toegang tot hoger onderwijs te vergemakkelijken voor deze groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn omwille van etnische afkomst, geslacht, nationaliteit, leeftijd, familiale achtergrond, vooropleiding, geografische locatie of eerder opgelopen leerachterstand. Op hun website vind je meer informatie, zowel over de organisatie zelf als over de conferentie: http://www.wmin.ac.uk/ean
Stephan Neetens (lid RvB VVS en lid Bologna Process Committee van Esib) werd gevraagd als 'general rapporteur' voor deze conferentie. Hij zal vergezeld worden door 1 VVS-afgevaardigde. Ook Esib, de Europese studentenkoepel neemt deel aan de conferentie.
Studenten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze conferentie, worden vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld. Enkel reis- en verblijfskosten moeten worden betaald. Deze conferentie zal zeer interessant zijn voor studentenvertegenwoordigers die bekommerd zijn om te toegang tot hoger onderwijs, gelijke kansen en het betrekken van nieuwe doelgroepen bij het hoger onderwijs.
Interesse of vragen? mail of bel ons gerust even.
VVS - Vlaamse Vereniging van Studenten
Gulden Vlieslaan 17a bus 80
B - 1050 Brussel
(t) +32 (0)2 502.01.22.
(f) +32 (0)2 511.78.06.
(e) vvs@vvs.ac
(web) http://www.vvs.ac

Beiaardcantus in Kortrijk.

Op 8 mei aanstaande presenteert het SK Kortrijk z’n beiaardcantus op het Jozef Van Daeleplein. Aanvang 20.00 uur, tickets enkel in voorverkoop, toegang voorbehouden voor houders van een studentenkaart en/of lintendragers.

Nieuw: de Quizpelmaster!

Wie graag zijn of haar parate kennis op de rooster legt, krijgt daar in de toekomst met elk nieuw Studentizine de gelegenheid toe. Bruno van Brabant trakteert de kwistige Quizzers op een regelmatige dosis breinbrekers en instinkers. De eerste is hier te vinden.

Bewust kiezen voor studenten.

Op http://www.verkiezingssite.be/stemcomputer/ kan je alvast een preview krijgen van hoe de stemcomputer zal functioneren op 18 mei aanstaande (de verschijningsdatum van het volgende Studentizine). Er is ook een prachtige programmavergelijking terug te vinden en een hele hoop nuttige informatie om je stem niet in de woestijn verloren te laten gaan. Ook zit er een link naar het artikel “Studenten en verkiezingen”.

Vlierbeekfeesten eindelijk hernomen

Het einde van het academiejaar en de examens naderen met rasse schreden. Nu de vogeltjes lustig beginnen te fluiten onder warme zonnestralen, begint voor menig student één van de somberste periodes van het jaar aan de horizon op te doemen.
Vroegere studentengeneraties waren ervan overtuigd dat de beste remedie tegen de examenperiode, en de daarmee gepaard gaande gevoelens, feesten is. Daarom sloot het Seniorenkonvent in vroegere tijden het jaar af met een groot studentenfeest te Vlierbeek, waar de Leuvense clubstudenten er met z’n allen nog eens goed invlogen, om zich nadien aan de boeken te kunnen wijden.
Op woensdag 7 mei wordt de draad van een teloorgegaan studentikoos evenement weer opgenomen. In stoet gaat het vanop de Grote Markt te voet naar de abdij van Vlierbeek, begeleid door de hemelse klanken van de Fanfare en verkoeld door menige frisse pint. Laten we Leuven tonen dat het echte studentenleven verre van dood is.
Aangekomen op het terrein, worden de aanwezigen verdeeld in verschillende ploegen die samengesteld worden op basis van het clubcafé. In een vijfkamp zal het kaf van het koren gescheiden worden. Op het programma staan:
Voetbal
Touwtrekken
Oude volksspelen
Estafette (met bier natuurlijk)
Nagelkloppen
Uiteraard worden al deze zeer inspannende activiteiten rijkelijk overgoten met het schuimend blond studentennat.
Na het nuttigen van ettelijke hotdogs zal dan overgegaan worden tot een prijsuitreiking gevolgd door een ietwat plechtiger gedeelte, waarmee de dag al cantussend wordt afgesloten. Voor diegenen die dan nog nuchter zijn is er daarna nog een vat voorzien in den Boule.
Op voorhand zullen er zuipkaarten te koop zijn voor 10 pinten die 5 Euro per stuk kosten (1 pint voor 0.5 Euro dus), bovendien hoort er bij elke zuipkaart een gratis hotdog. Op de dag zelf zullen er zuipkaarten te koop zijn aan 10 Euro per stuk. Aarzel dus niet om kaarten in voorverkoop te kopen! Er zullen kaarten te koop zijn in elk SK-café.
Op deze activiteit zijn alle Leuvense lintdragende clubs uitgenodigd, zowel de mannelijke als de vrouwelijke als de gemengde.
Om deze activiteit te doen slagen, is een talrijke opkomst noodzakelijk. Het zal een unieke belevenis worden die nog lang in ons geheugen bewaard zal blijven.
Je kan ook zuipkaarten bij de senior kopen, stuur dan wel eerst een mailtje met het gewenste aantal e-mail: Josip.Viskovic@student.kuleuven.ac.be , Senior Seniorum 2002-2003.

Gratis visibiliteit voor studentenactiviteiten!

Elk praesidium organiseert in de loop van het academiejaar minstens enkele activiteiten voor z’n leden of voor het algemene studentenheir. Is het om iets bijzonders te doen voor de eigen commilitones of een grootse organisatie om zaad in ’t bakje te brengen om de werking van de club te kunnen blijven financieren, er moet altijd ruchtbaarheid gegeven worden aan het evenement, anders komt er geen kat opdraven. Wie een paar keer een zeperd organiseert zal het al heel snel behoorlijk moeilijk krijgen om nog een goede deal te onderhandelen met de zaaluitbaters en de kroegbazen.
Voor een kersvers praesidium kunnen affiches soms behoorlijk duur in de papieren lopen, maar er bestaat ook een gratis manier om elke activiteit op de agenda te zetten. Gewoon even alle belangrijke data toevoegen op de Waddiswoar kan wonderen doen. De activiteit verschijnt prompt, en voor nop, op de Studiant-site , op de agenda op www.be, op de agenda op www.msn.be , in de gratis bladen Zone03, Zone09 en/of Zone02.
In het Antwerpse verschijnt de Waddiswoar ook nog eens in affichevorm en als flyers in het studentvriendelijke uitgaansleven.
Bovendien kan de agenda ook geconsulteerd worden via de GSM (wap.studiant.be).
Verzeker je van het maximale effect van dit gratis medium bij uitstek, voeg alle activiteiten tijdig toe!!!

Timide student zoekt zijn droommeisje.

Matthieu Stevens zag op 17 april ll. om 18.25 uur zijn droommeisje op de bus Pellenberg-Leuven, en zag haar meteen ook zitten. Het leek hem alsof zij hem ook wel zag zitten, want er was frequent oogcontact, en toen liep het mis! Matthieu stapte af aan z’n gewone halte, zonder haar aan te spreken, zonder haar naam te vragen, en daar kreeg hij meteen dikke spijt van.
Zo begon de 24-jarige student aan een grootscheepse afficheactie, overal waar maar studenten komen, want het droommeisje is zelf ook een studente (hij zag haar een studentenkaart tonen aan de buschauffeur). Een oproep op radio Donna (na ettelijke slapeloze nachten) leverde niets op, en ook een lap van een artikel in de Nieuwe Gazet zette tot op heden geen zoden aan de dijk. Matthieu heeft nu zijn verwoedde zoektocht stopgezet, maar blijft wel uitkijken naar de brunette twen met opgestoken haren, klein, met blauwe ogen, een bril én een stralende glimlach…
Matthieu kan bereikt worden via mail: tammebart@hotmail.com of op het nummer 0479/703864.

Studenten organiseren symposium crisiscommunicatie.

Negen laatstejaars studenten public relations van de Plantijn Hogeschool organiseren op 23 mei een symposium over crisiscommunicatie voor schooldirecties. Schooldirecties blijken volgens de organisatoren vreselijke klunzen te zijn als het erop aan komt de pers te woord te staan na een of andere onprettige gebeurtenis. En die zijn er de laatste jaren steeds meer; een student pleegt zelfmoord door uit de venster op de derde verdieping van de school te springen, een leerling bedreigt een leraar met een vuurwapen, twee leerlingen vechten het uit met messen, een leraar wordt beschuldigd van pedofiele praktijken, een halve klas wordt bedwelmd bij schoolzwemmen…
Reden te over voor de schoolverantwoordelijken om zich door beroepsmensen van het communicatiebureau PR Force te laten uitleggen hoe het zeker niet hoort, en hoe je het wel kan brengen. Beroepsjournalisten zullen bij die gelegenheid de directeurs op de rooster komen leggen.
Deelname aan het symposium kost 20 Euro, en inschrijven kan via crisis.communicatie@plantijn.be.

Lintenavond II

Wie er bij was, kan het alleen maar beamen: De jongste Lintenavond van Studiant was een succes! Eén mailtje naar de clubs volstond om de zaal in Metropolis reeds een half uur op voorhand vol te laten zitten. Een onverhoopt succes! (volgend jaar grotere zaal!) Na de korte voorstelling van Studiant, volgde de avant-première van Dirty Pretty Things. Een heel andere film dan het hilarische Monsters Inc van vorig jaar, maar de reacties waren toch evengoed zeer positief te noemen. Nadien volgde natuurlijk het traditioneel feestje in de bar van Metropolis. De gratis Hoegaarden-vaten waren in geen tijd leeg getutterd, maar onder de stimulerende beat van Xedron kon dat de pret niet dempen. Integendeel, getuige daarvan de foto's op www.studiant.be/lintenavond , of hoe Praesidia onder elkaar het ook bont kunnen maken... Check it out!

Studentenjobs op je GSM

De feestjes zijn gedaan, de lessen zitten er bijna op, en de meeste studenten kijken met een beangstigend gevoel naar de nakende examens, de periode waarin het allemaal moet gebeuren.
Voor de gemiddelde student net iets minder dichtbij, maar toch vaak ook heel belangrijk om ook volgend jaar volop van het studentenleven te kunnen genieten: een studentenjob!
Studiant kan je bij je zoektocht helpen. Op www.studentenjobs.be staan vele vacatures, speciaal voor de student. Even kijken is gemakkelijker dan alle kranten of interim-sites af te lopen, en bovendien veel dynamischer én directer!
Sinds kort, en dankzij Proximus, kunnen jullie ook op elk moment en eender waar de zoektocht vanop jullie GSM inzetten. Op wap.studiant.be kunnen jullie, vanuit de trein, de aula of de luie zetel onze studentenjobsite consulteren. Mobiel internet is de toekomst, dus waarom zouden jullie het niet eens proberen?
Hoe je wapt, kan je vernemen op de sites van de operatoren, en onze eigen Studiantwap-site kan je testen via onze homepage. Gewoon de link volgen vanaf het Proximus-logo, en je hebt onze wap-site op je PC.

Algemene vergadering Antwerps studentenleven!

maandag 5 mei wordt er een algemene vergadering van het Antwerpse studentenleven gehouden. De bedoeling hiervan is om met alle belanghebbenden samen te komen en te discussiëren over het studentenleven van volgend jaar. De meeste onder u zullen al wel hebben ervaren dat dit er de laatste jaren op achteruit gaat, en daarom is een extra stimulans onmisbaar om deze trend te keren. Om dit te bewerkstelligen is er nood aan een samenwerking en een dialoog met de betrokken instanties zoals het stadsbestuur, de onderwijsinstellingen en natuurlijk de studentenclubs. Antwerpen wil zich officieel meer promoten als studentenstad, uiteraard is het dan wel aan ons om daaraan actief mee te werken. Graag rekenen wij dan ook op uw komst naar deze vergadering met één of twee personen van uw (nieuw) praesidium/bestuur.
maandag 5 mei 2003 om 19h00 in de zaal van het Waagstuk op de Stadswaag in Antwerpen.

Zweetvoetenman opnieuw veroordeeld ...

De 39-jarige Rotterdammer T.T., beter bekend als 'de zweetvoetenman' (zie onze eerdere berichtgeving), is vorige week ook in hoger beroep veroordeeld voor lokaalvredebreuk.
Iedere keer als T. ook maar één zweetvoet in de Delftse TU-bibliotheek zet, kost hem dat nu 250 euro. Maar de plaaggeest van de bibliotheek laat het er niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad.
Wereldberoemd is de zweetvoetenman inmiddels. Iedereen heeft wel over hem gehoord, maar weinigen hebben hem ook echt geroken. Studenten die dat 'genoegen' wel hadden vertellen dat de lucht van de Rotterdamse zweetpatés vooral op warme dagen werkelijk niet te harden was. ,,Zelfs als je naar een verdieping hoger vluchtte, rook je hem nog.'' Geen pretje als je net voor een examen zit te blokken.
Vanaf februari vorig jaar is T.T. de toegang tot de bibliotheek ontzegd. Sindsdien trok hij eerst zijn schoenen uit bij de politierechter en later bij het gerechtshof in Den Haag, waarbij ook de rechters haast onpasselijk werden. De ranzige affaire kreeg media-aandacht in binnen- en buitenland. Dit tot irritatie van het bibliotheekpersoneel. Zij willen dan ook niet reageren. Voor hen is de zweetvoetenaffaire inmiddels een 'non-issue'. Mogelijk kunnen ook Duitse bibliotheekmedewerkers binnenkort genieten van de lucht van Hollandse tenenkaas: T. heeft in dit land politiek asiel aangevraagd. (WF)

Stevige straf geëist tegen UT-studenten

Tegen de drie studenten van de Universiteit Twente (UT) die in december 2001 werden aangehouden op verdenking van computercriminaliteit op het campusnetwerk, is 240 uur dienstverlening, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 5000 euro boete geëist. Dat meldde het blad van de UT, UT-Nieuws, zopas.
De drie studenten worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie van in totaal negen personen die illegale cd's, cd-roms en dvd's samenstelde en op grote schaal verkocht. Via het supersnelle netwerk van de universiteit hebben ze grote hoeveelheden spelletjes, films, muziekalbums en software van het net gehaald. Daarvan stelden ze cd's samen die vervolgens over de grens werden geperst en in grote oplages illegaal verhandeld werden. Volgens het Openbaar Ministerie waren de studenten van januari 1998 tot juni 2001 betrokken bij de organisatie.
De aanhouding van de drie toenmalige UT-studenten was groot nieuws en haalde zelfs de nieuwszender CNN.. De technische universiteit zou een brandpunt van cybercrime zijn in West-Europa, vooral vanwege de verleidelijke snelheden waarmee op het universitaire computernetwerk kan worden gedownload en gekopieerd.
De Utrechtse rechtbank heeft de zaak tegen de negen verdachten voor onbepaalde tijd geschorst. De komende maanden moet een aantal nieuwe getuigen worden gehoord. Waarschijnlijk volgt de uitspraak pas in september, aldus het UT-Nieuws.

Weinig postdocs krijgen vaste aanstelling

Postdocs hoeven doorgaans niet op een vaste aanstelling te rekenen. Volgens de arbeidsmarktmonitor van SoFoKleS, een Nederlands samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers van universiteiten, stommelen de meeste postdocs in het beste geval van tijdelijk contract naar tijdelijk contract.
De universiteiten hebben te weinig vaste aanstellingen om de duizenden postdocs na afloop van hun contracten permanent in dienst te nemen. Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagde postdocs heeft al een of meerdere postdoc-contracten achter de rug, een kwart zelfs meer dan drie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. De meeste ondervraagden verkiezen desondanks massaal een nieuwe tijdelijke postdocaanstelling boven een carrière buiten de universiteit.
De onderzoekers denken dat de vergrijzing die binnen de universiteiten doorzet hier wellicht verandering in gaat brengen. Bijna dertig procent van het universitaire personeel was in 2001 ouder dan vijftig en een aanzienlijk deel dreigt de komende jaren met pensioen te gaan. Dit jaar al kunnen daardoor personeelstekorten ontstaan, die kunnen oplopen tot 2900 onbezette plaatsen in 2008.
Onveranderd slecht is het gesteld met de positie van de vrouw op de universiteiten. (HOP)

Nederlandse student studeert niet in het weekend

De modale Nederlandse student studeert bij voorkeur in het begin van de week. Het weekend blijft daarentegen gereserveerd voor andere activiteiten. Dat blijkt uit een online-enquête naar modern studeren in Nederland in opdracht van de LOI (Leidse Onderwijsinstellingen).
Volgens alle ondervraagde studenten, 542 in totaal, zijn de maandag, dinsdag en woensdag de beste dagen om te kunnen studeren. Van hen studeert 21 procent het liefst overdag en 20 procent slaat pas na het avondeten de boeken open. Slechts 3 procent geeft aan 's ochtends voor het werk of 's nachts te studeren. Bovendien werd duidelijk dat 219 ondervraagden het liefst studeren aan de eettafel. Zij doen dat in alle stilte, hoewel er soms ook een (klassiek) muziekje op de achtergrond mag spelen. Uit de antwoorden blijkt ook dat er veel discipline heerst, door onder andere het gebruik van een 'vast werkschema'. Vooral vrouwen kunnen geconcentreerder en gedisciplineerder werken. Zij kunnen namelijk twee uur achter elkaar geconcentreerd studeren. Mannen zijn sneller afgeleid en kunnen daarom maar een half uur tot een uur geconcentreerd blijven. [IS]

Student op StAL

De studentenraden van de hogescholen en universiteiten die deel uit maken van de associatie K.U. Leuven, 14 in totaal, die meer dan 40% van de hoger onderwijsstudenten overkoepelen, organiseren zich in de Studentenraad Associatie Leuven (StAL).
De plechtige oprichting, na twee jaar voorbereidend werk, vond plaats op woensdag 30 april 2003 in de Rectorale Salons.
Wim Gijs, studentenvertegenwoordiger K.H. Mechelen was een van de sprekers: “De Associatie bestrijkt heel Vlaanderen en telt bij benadering 70.000 Studenten. Een combinatie van hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten. In eerste instantie hebben we dus dat 'concurrentiegevoel” moeten wegwerken, want we trekken aan hetzelfde zeel. Lang niet iedereen weet dat de associatie bestaat, niet iedereen weet wat ze inhoudt en voor velen is het dan ook een ‘ver van mijn bed’-show”.
Hij kaartte het fenomeen van de slapende studentenraden aan. Het hogeschooldecreet van 1994 verplicht iedere Vlaamse hogeschool een studentenraad op te richten. Naast een duidelijke afbakening in het aantal leden is er ook een duidelijk doel voor de studentenraad. Het hogeschoolbestuur moet de studentenraad voor alle aangelegenheden die de studenten direct aanbelangen raadplegen.
“Verschillende hogescholen die lid zijn van onze roemrijke associatie hebben geen overkoepelende studentenraad. We spreken hier over het centrale niveau. Wat departementale studentenraden betreft, is het moeilijk om aan alle gegevens te komen.” “De StAL bekijkt de situatie zoals ze nu is en doet vandaag dus een concrete oproep aan de hogescholen en de overheid om daadwerkelijk aandacht te besteden aan studentinspraak. De Vlaamse Overheid moet dan ook dringend werk maken van een controle op het naleven van het decreet. Ze moet precies nagaan waar het fout loopt en proberen in te grijpen. Daarnaast doen we een oproep aan het hogeschoolbestuur. De hogeschool moet de studentenraad willen ondersteunen met de nodige mogelijkheden en middelen. Met mogelijkheden bedoelen we bijvoorbeeld: studenten vrij te geven wanneer er een vergadering van de studentenraad of een andere raad waarin ze participeren is. Met middelen bedoelen we vooral een goede infrastructuur en financiering. We zien dit breder dan het huidige betuttelen; waarbij je de rekening binnenbrengt bij de directeur, hoopt dat hij het goed vindt en zal willen betalen. We willen dus een budget.” “Het zou natuurlijk maar al te gemakkelijk zijn om alles af te schuiven op de overheid en de instelling, we durven hier ook graag plannen formuleren. Met de StAL willen we een overleg zijn voor de hogeschool- en universiteitsstudentenraden. We willen met de StAL ideeën uitwisselen over hoe we actief kunnen deelnemen aan het beleid en hoe we onze inbreng en werking nog kunnen verbeteren. Daarnaast willen we de studenten aanzetten tot het oprichten van een raad daar waar er nog geen actieve studentenraad is en zo nodig ondersteunen. De komst van de StAL zal voor geen enkele studentenraad, al dan niet actief, ongemerkt voorbij gaan”
Tijl Vereenooghe, voorzitter van de LOKO-Kringraad besteedde aandacht aan de taak die voor StAL is weggelegd: mee het beleid te bepalen in de grootste associatie van ons Vlaamse landje, die van de K.U.Leuven, de K.U.Brussel en haar 12 hogescholen.
“Lange tijd zag het ernaar uit dat de Vlaamse decreetgever ervoor zou zorgen dat studenten verplicht in de bestuursorganen van de associatie zouden zetelen. Dat zo'n verplichting niet naar de zin was van een aantal beleidsvoerders, was een publiek geheim, en de betreffende artikels werden dan ook via de geëigende kanalen naar de prullenmand verwezen. Diep in ons hart beseften we dat een decretale verplichting slechts een 'second best solution' zou zijn. Dat zoiets waardevols als de stem van de student niet het slachtoffer mag worden van juridische spitstechnologie. Voor ons liever geen arresten van de Raad van State, geen gedreig met het Arbitragehof, geen gego