Studentizine

Studentizine 59

Redactioneel

Zàlig weer, en dan moeten blokken :-( Een Leuvens onderzoek heeft het populaire geloof al afgeschoten, als zou het mooie weer verantwoordelijk zijn voor meer buizen en een lagere slaagkans. Weer een excuus minder… Uit een ander onderzoek blijkt dan weer dat ook ouders lijden onder examenstress. Misschien een nieuwe uitleg: “jullie hebben teveel van jullie examenstress op mij overgebracht”?
Mmm, valt in overweging te nemen. Niet te royaal zijn met schuldgevoelsaus, anders dreigt de zaak te escaleren. Toch maar beter zoveel mogelijk vakken in eerste zit te behappen, des te meer écht verlof schiet er over tijdens de vakantiemaanden. Examentips staan nog steeds op www.studiant.be/tips/ en als het echt niet blijkt te vlotten kan je alvast eens op www.studiant.be/scholen/ kijken voor een nieuwe richting die je beter past. Hoe dan ook, de voltallige redactie duimt voor jullie, blokbeesten!

Gelderse kookworst voor de "worst" teacher

,,Spring is in the air'', zei Churchill tegen Gerbrandy, de Nederlandse premier in oorlogstijd. Waarop deze vroeg: ,,Why should I?'' Annemarie Rima, hoofd van het Delftse Student Facility Center, opende met deze anekdote de discussie over Engelstalig onderwijs.
,,The results are in battle with the theory'', sprak een docent tijdens een college. Wat zoiets betekent als: de resultaten voeren oorlog tegen de theorie. Nicole de Klein, voorzitter van de Vssd, vindt deze uitspraak zo geniaal dat ze de docent graag tot Worst (spreek uit op z'n Nederlands) Teacher kroont. Maar de docent zelf denkt er een tikkeltje anders over. ,,Hij kan de grap er absoluut niet van inzien'', aldus De Klein. ,,Deze uitspraak zegt niets over de kwaliteit van mijn Engels'', luidt zijn excuus om niet op te komen dagen. De tweede kandidaat wilde zijn studenten vertellen dat hij lekker had uitgeslapen. ,,I slept a hole in the day'', aldus de genomineerde. De enige native speaker in de zaal kan zelfs niet raden wat de strekking is van deze uitspraak.
"You have to screw up the number... oh no, you have to INCREASE the number..." Deze uitspraak van een Delftse docent was zeker vermakelijk, maar de Worst Teacher Award is naar de heer Stappers gegaan, de maker van een website met teksten als "Those who only do one gedeelte get until 10:30."
De prijsvraag was een ludiek protest van de Delftse studentenvakbond VSSD tegen een serieus probleem. De TU Delft heeft het Engels verplicht gesteld in de masterfase. Maar het gebrekkige Engels van veel docenten zou ten koste gaan van de kwaliteit van de colleges.

Maagdelijkheid veil(ing)...

Een 21-jarige Peruaanse studente had de ideale manier gevonden om haar studiekosten te betalen. Zij besloot haar maagdelijkheid openbaar te verkopen via de site van het radiostation “Radio W” in Santiago. Door middel van een geneeskundig getuigschrift bewees zij wel degelijk “niet-geconsumeerd” te zijn. Het openingsbod was zo’n 500 Euro. Een ware waterval van mails en biedingen was het gevolg, maar na een bod van 2.500 € besloot de jongedame een eind aan de veiling te maken. Dat bod kwam van een vrouw, die haar vroeg van haar voornemen af te zien. Zij stelde voor de studies te betalen, “no strings attached”. De 21-jarige Sandy besloot in te gaan op dat voorstel, maar nam zich meteen ook voor het geld terug te betalen na haar studies. Haar hymen blijft (voorlopig) intact….

Jong Agalev neemt Kortrijk als studentenstad op de korrel.

Aan het eind van het schooljaar staken we met Jong Agalev Kortrijk de koppen bijeen om na te denken over Kortrijk als studentenstad. We baseerden ons op de eigen ervaring, gesprekken met andere studenten en op onze vroegere actiepunten. In dit persbericht zetten we onze bevindingen en concrete voorstellen op een rijtje. Kortrijk kampt met grote concurrentie van andere steden die Hoger Onderwijs aanbieden. Veel West-Vlaamse studenten verkiezen Gent, Leuven of een andere stad boven Kortrijk. Ook enkele Jong Agalev’ers kozen er bewust voor om niet in de eigen stad te gaan studeren.
Wat is het probleem?
- Er valt (schijnbaar?) weinig te beleven in de stad:
Ø Slechts 1 keer per jaar is er een grote activiteit voor alle studenten.
Ø De studenten vinden geen kleine fuifzalen in de binnenstad waar ze zelf een fuif kunnen organiseren.
Ø De studenten zijn niet op de hoogte van de culturele en andere activiteiten die wel al georganiseerd worden.
Ø Bibliotheken en zwembaden zijn vaak gesloten op de momenten die ideaal zijn voor de studenten.
Ø De Student Welcome pakketten schieten tekort: te weinig studenten kregen dit pakket in handen en de inhoud was niet aangepast aan de student.
Ø Kortrijk kampt met een imagoprobleem: doffe en burgerlijke stad i.p.v. hippe stad met degelijk Hoger Onderwijs.
- De studenten leven op een eiland:
Ø De busverbinding tussen de binnenstad en de campussen is slecht tijdens de piekuren, ’s avonds en ‘s nachts.
Ø Ook de accommodatie voor de fietsers laat te wensen over (vb. Doorniksesteenweg) en het aantal fietsdiefstallen stijgt.
- Allemaal eilandjes naast elkaar:
Ø De studenten van de verschillende campussen hebben nauwelijks contact met elkaar. Hierdoor is er geen sprake van een echte ‘studentengemeenschap’.

Onze voorstellen:
- Communicatie: De studenten beter op de hoogte houden van alle culturele- en sportactiviteiten via lichtpanelen, infopalen op de campussen of invalwegen. Het slechte imago van Kortrijk als studentenstad kan deels opgevangen worden door een betere communicatie met de humaniora studenten, maar ook door het gevoerde studentenbeleid.
- Accommodatie: Er moeten kleine en goedkope fuifzalen in de binnenstad komen. De openingsuren van de stadsvoorzieningen zoals het zwembad dienen ook rekening te houden met de studenten.
- Participatie: Een concreet voorstel is het oprichten van een studentenraad die alle bestaande presidia overkoepelt, beschikt over een gemeenschappelijk budget vanuit de sociale fondsen en die in overleg treedt met de stad die tevens een aanvullend budget voorziet.
- Mobiliteit: Fietspaden op de weg naar de campussen opnieuw en veiliger aanleggen. De busverbinding verbeteren door op de piekuren grotere bussen in te schakelen en ook op latere uren en ’s nachts bussen te voorzien.
- Student Welcome Pakket: Op zich een goed initiatief maar elke student moet het pakket tijdig krijgen = bij de inschrijving. De bonnen moeten meer aangepast zijn aan de studenten. (aangepast tarief voor sportabonnementen, bonnen voor goedkopere restaurants,..) Een haalbaar en beter voorstel dan de bonnen lijkt ons het verlenen van voordelen en kortingen in handelszaken, openbaar vervoer, cultuurcentra en sportinstellingen op vertoon van een studentenkaart.
- Student Welcome Concert: Ook dit is op zich een goed initiatief maar het kan niet bij één keer per jaar blijven. Er moet op een meer structurele en continue basis samengewerkt worden tussen de verschillende campussen en de stad. (zie participatie)
Het zijn tot slot niet enkel de studenten zelf die wel varen bij een beter studentenbeleid. Meer studenten betekent meer jong bloed in de stad en maakt de stad in zijn geheel aantrekkelijker. Bij een grotere betrokkenheid van de studenten en een betere verbinding tussen de campussen en het centrum van de stad hebben ook de Kortrijkzanen zelf belang.
Wij hopen dat het Kortrijk

Eens iets anders...

Elke zichzelf respecterende studentenvereniging organiseert jaarlijks een speciaal gebeuren ter gelegenheid van de Dies Natalisviering. Dat hoeft niet altijd een cocktailparty of plechtstatig evenement te zijn, De scheikundestudenten van Proton probeerden elkaar in Utrecht een kopje kleiner te maken. In het kader van de Dies hield studievereniging Proton daar een workshop middeleeuws zwaardvechten. Voor alle zekerheid had alleen de docent een echt zwaard, de twintig deelnemers vochten met stokken.

Nieuwe website voor de Vlaamse Jeugdherbergcentrale

Voor jongeren blijft de formule van jeugdherbergen een bijzonder aantrekkelijke manier om er op budgetvriendelijke wijze eens tussenuit te trekken. Op www.jeugdherbergen.be/beta/ kan je snuisteren op de totaal vernieuwde versie van de website. Zelf hebben we met heel veel plezier gesurft, gezocht én gevonden. Bekijk het zelf maar eens een keertje!

Hoogleraarsportret op wandel?

De Vrije Universiteit Amsterdam mist sinds kort een hoogleraarsportret. Vermoedelijk is er geen sprake van diefstal. Het portret van VU-Hoogleraar Dammes Paulus Dirk Fabius (1851-1931) is op raadselachtige wijze verdwenen. Waarschijnlijk al enkele jaren geleden, toen de Forumzaal van het college van bestuur, waar het portret hing, werd gerenoveerd. Hendriekje Bosman, hoofd van het VU Exposorium, vermoedt dat het portret, geschilderd door L. Goudman, op iemands kamer is terechtgekomen. Verdwijnende kunstwerken vormen overigens een chronisch probleem aan de VU, aldus Bosman. (Ad valvas)

Prijs Herman Delaunois

Op initiatief van de ‘Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw’, , wordt de prijs Herman Delaunois vierjaarlijks toegekend voor een werk, actie of project, dat nog niet gepubliceerd of bekroond werd, omtrent de esthetiek van het historische landschap, de openstelling ervan voor de gemeenschap met het oog op de bevordering van de samenleving. Daarvoor komen uiteraard ook afstudeeropdrachten met het thema natuur in aanmerking. De prijs bedraagt 1000 Euro.
Oscar Delaunois en zijn echtgenote C. Bonefske waren, samen met Armand de Lattin, de grondleggers (in 1910) van de allereerste leefmilieuvereniging in Vlaanderen, nl. de “Vereniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon” (nu KVNS).
Zij waren de eersten in ons land die zich bewust waren van de grote bedreigingen die uitgingen van de “vooruitgang”, zowel voor de schoonheid van ons landschap als voor de mensheid in het algemeen. De industrialisatie en grootschalige verstedelijking van het begin van de 20ste eeuw verloederden het landschap en beschadigden de mens. Niet toevallig zou weldra de eerste “moderne” en dus ongewoon gruwelijke oorlog uitbreken. In 1919 werd hun zoon Herman geboren. Hij kreeg van hen de passie voor het historische Vlaamse landschap mee: groen, kleinschalig, en met een schat aan historische monumenten. Veel van zijn publicaties zijn ook vandaag nog verrassend actueel en begeesterend.
Bij zijn overlijden in 1983 werd op initiatief van zijn weduwe Hélène Lacor met giften van rouwenden en sympathisanten het Fonds Herman Delaunois opgericht en ter beschikking gesteld van KVNS. Bedoeling van dit fonds is de strijd voor de bewaring van het historische landschap te ondersteunen. Het fonds reikt daarom de vierjaarlijkse prijs Herman Delaunois uit. Alle nuttige informatie voor deelneming kan je terugvinden op www.kvns.be/vereniging/wedstrijd.html.

Vuurtje stoken

Achttien studenten van de TU-Delft zijn op een parkeerplaats aan de Delftse Hout aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting. Volgens politie Haaglanden waren de heren, in de leeftijd van 19 tot 23 jaar, stevig onder invloed van alcohol. De groep had onder meer een winkelwagentje, een verkeersbord en een naambord van de Delftse Hout als sprokkelhout voor het vreugdevuur gebruikt. De politie wil geen mededelingen doen over de identiteit van de daders. (Delta)

Spamstudie

Studenten rechtsgeleerdheid van de John Marshall Law School in Chicago gaan zich storten op het probleem van de spam e-mail. David Sorking, specialist in spam, gaat college geven over de juridische en politieke implicaties van ongevraagde commerciële mail. Spam wordt wereldwijd als een groot probleem gezien dat politiek hoog op de agenda staat. Het percentage spam in zakelijke mailboxen is in mei van dit jaar de vijftig procent gepasseerd, zo bleek uit statistieken van MessageLabs. Kenners verwachten dat dit percentage de komende jaren alleen nog maar zal stijgen.

Les in misdaad

Virussen en wormen behoren tot de belangrijkste vorm van computermisdaad. Daarom gaat de universiteit van Calgary aan vierdejaars studenten lesgeven in het maken van deze plaaggeesten. De cursus heet 'Computer Viruses and Malware' en leert studenten hoe ze zelf wormen, virussen en Trojaanse paarden kunnen creëren. Doel van de cursus is om betere en veiligere software te maken: "En om dat te kunnen, moeten studenten eerst weten hoe dergelijke kwaadaardige programma's werken", aldus professor John Aycock. De studenten kruipen dus als het ware in de huid van virusschrijvers. Men hoopt vooral dat de meest getalenteerden onder deze stropers mettertijd ook betere boswachters zullen worden.

Nederlandse studenten lenen steeds meer

Nederlandse studenten hebben vorig jaar bijna een half miljoen euro geleend bij de Informatie Beheer Groep (IBG). De geleende 477,9 miljoen euro in 2002 is bijna het dubbele van wat studenten vijf jaar eerder leenden (248,8 miljoen euro). Deze gegevens publiceerde De Volkskrant aan de hand van gesprekken met de IBG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Het ministerie van OC&W denkt dat de invoering van de prestatiebeurs in 1996 en de inkorting van de studieduur de oorzaken van de stijging zijn. Sindsdien krijgt een student namelijk studiefinanciering voor de nominale duur van de studie, voorheen was dat een jaar langer. Studenten die hun studie niet binnen de gestelde duur afronden, kunnen daarna nog drie jaar geld van de IBG lenen. De prestatiebeurs zelf is buiten beschouwing gelaten. Ook al is het in beginsel een lening, die lening wordt kwijtgescholden als de studie binnen tien jaar succesvol is afgerond. Uit de cijfers blijkt dat vooral universiteitsstudenten zich steeds dieper in de schulden steken. Zij namen vorig jaar 38 procent van hun leenrecht op ten opzichte van twintig procent in 1997. Waarom dit is, kan het ministerie nog niet verklaren. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat ze pas na 2006 (tien jaar na de invoering van de prestatiebeurs) een goed beeld kunnen krijgen van de aspecten die de verhoging van het geleende geld veroorzaken. De studentenmonitor over het jaar 2002, die de komende maanden verwacht wordt, zou al enig inzicht kunnen geven in de oorzaken, aldus de woordvoerder.

Studentenjobs zoeken, und kein Ende.

De jacht op de ideale studentenjob is weer open. Het grootste aantal studentenjobs komt bij mekaar op www.studentenjobs.be . Heb je nog geen job voor deze vakantie, bezoek dan regelmatig onze website. Denk eraan, wie eerst komt….
Bedrijven, op zoek naar jobstudenten kunnen een gratis account aanvragen online. Zij kunnen daarna makkelijk én volledig gratis jobs toevoegen aan onze database. Studiant modereert enkel, en komt voor de rest op geen enkele manier tussen.
Rechten en plichten van de jobstudent, daarover krijgen we regelmatig vragen. Op www.studiant.be/jobwerking/ vind je een downloadbare brochure die het antwoord op de meest gestelde vragen bevat. De huidige versie is bijgewerkt op 4 juni laatstleden, dus kakelvers!
Dubieuze voorstellen! Wij hebben zopas nog een aanvraag voor een werkgeversaccount geweigerd aan een Nederlands “bedrijf” dat blijkbaar ook de Belgische markt wil gaan bewerken. Enorme én makkelijk verdiende lonen en deelnames in de winst worden vooropgesteld. Je betaalt een instapvergoeding van 325 Euro, en dan moet je maar tien andere sukkels overhalen om evenveel te betalen, dan heb je meteen je centen terug verdiend. Als die dan op hun beurt…. Het geheel vaart onder een telecomvlag, maar is gewoon een pyramideverkoop, waarvan alleen de bedenkers beter zullen worden. In België is dit soort van oplichting strafbaar, maar dat is niet overal het geval! Opletten dus, én NOOIT ofte NIMMER registratiekosten, instapkosten of waarborgen betalen om als jobstudent of bijklusser aan de slag te kunnen gaan. Bonafide bedrijven werken nooit op die manier!
Koop ook nooit “makkelijk verkoopbare” basisstock aan. De kans is groot dat je na een tiental jaar nog altijd met die rotzooi opgezadeld zit.

Studenten bouwen mee aan Joint Strike Fighter

Vier Delftse TU-studenten zullen vanaf 1 juli bij Lockheed Martin in Texas meewerken aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). Nooit eerder kregen studenten de gelegenheid praktijkkennis op te doen in zo'n geavanceerd project.
De studenten maken in de Verenigde Staten onderdeel uit van drie zogeheten geïntegreerde projectteams van Lockheed Martin. Ze worden gestationeerd in Fort Worth, Texas. Gedurende vijf maanden verrichten zij studies op het gebied van het vliegtuigframe en voortstuwing, life cycle management en logistiek. Drie studenten zijn in een vergevorderd stadium van hun studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, nummer vier studeert af bij informatica. Na een inwerkperiode van een maand, participeren zij zelfstandig binnen een team van luchtvaartingenieurs. De studenten worden vertrouwd gemaakt met het beproeven van nieuwe constructies en de daarbij behorende elektronica en het logistieke proces.

Leuvens stadsbestuur voert geen studentvriendelijke politiek

De studenten van de Vlaamse Monnik hebben hun slag thuis gehaald. De prijzen van hun koten worden voorlopig niet verhoogd na een protestactie met vlaggen en geldbriefjes. "Wij zijn blij met de toegeving van huisbaas Mymy. Het stadsbestuur gaat echter niet vrijuit in de commotie rond de hoge kotprijzen. Hoge kotbelasting, strenge kotvoorwaarden, een verbod op nieuwe koten... kortom, de studentvriendelijke politiek is nu ver weg",zegt student Jan Willems.
Vorige week nog voerden de studenten van de Vlaamse Monnik een protestactie tegen de geplande verhoging van de kotprijzen in de Monnikenstraat. Gisteren was de oorlog alweer voorbij, want de ontevreden studenten haalden hun slag thuis. "Huisbaas Mymy is gezwicht voor onze argumenten. Oorspronkelijk wou hij de prijzen voor een kot optrekken tot 300 euro en meer per maand. Dat bedrag is onhaalbaar voor de meeste studenten waardoor velen onder ons de zoektocht naar een nieuw kot zagen opdoemen. Gelukkig kon onze protestactie de prijsverhoging verhinderen. Wie nu al op kot zit in de Vlaamse Monnik krijgt het volgende academiejaar een kamer aan dezelfde prijzen als nu, al moet ik zeggen dat ook die prijzen aan de hoge kant zijn", aldus een opgeluchte Jan Willems.
Kotbelasting
Huisbaas Jos Mymy stelde zich dan ook open voor discussie. Dinsdagavond ging hij met de studenten rond de tafel zitten om de problematiek te bespreken. "Ik begrijp het standpunt van de studenten maar al te goed. De prijzen voor een kwaliteitskamer zijn nu eenmaal wat ze zijn, maar ik sta open voor discussie. Na overleg heb ik besloten om een toegeving te doen aan de studenten. Nieuwe studenten zullen wel de nieuwe prijzen moeten betalen."De opstand van de studenten van de Vlaamse Monnik is een concreet voorbeeld van een diepere problematiek. Studentenhuisvesting in het centrum van Leuven is de laatste jaren nu eenmaal duurder geworden en minder rijke studenten moeten noodgedwongen uitwijken naar Heverlee. Volgens Jan Willems gaat het Leuvense stadsbestuur absoluut niet vrijuit in deze evolutie. "We kunnen de schuld niet volledig in de schoenen van de huisbazen schuiven. Het stadsbestuur voert een politiek die allesbehalve studentvriendelijk is. Een zeer hoge kotbelasting en strenge voorwaarden voor koten waardoor eigenaars zwaar moeten investeren, jagen de prijzen de hoogte in. Het spreekt voor zich dat een huisbaas die kosten doorrekent aan de studenten. Sinds kort maakt de stad ook werk van hun verbod om nieuwe koten bij te maken in gewone woningen. Al deze factoren en het toenemende aantal studenten in Leuven door promotiecampagnes van de K.U. Leuven maken een kot in Leuven onbetaalbaar voor de gemiddelde student. Het is vijf voor twaalf als je het mij vraagt", besluit student Jan Willems bezorgd.
Bart MERTENS