Studentizine

Studentizine 60

Studentenorganisaties moeten retributierechten betalen

De Antwerpse gemeenteraad verwierp in haar laatste zitting een voorstel tot vrijstelling van gelden voor een aantal organisaties, waaronder de studenten- en jeugdverenigingen, in het kader van het retributiereglement. Daardoor zullen deze moeten betalen voor de controle op de brandveiligheid door de openbare diensten (i.e. de brandweer). Het gaat hier om een bedrag van 80.52 euro per uur.
Steeds meer moeten bedrijven, organisaties en openbare instellingen een controle laten uitvoeren voor brandveiligheid. Het gaat dan telkens om plaatsen waar meerdere mensen gelijktijdig worden ondergebracht, zoals fuifzalen, theaters, ziekenhuizen, ... Tot op heden werden geen gelden gevraagd voor die controle. Sinds kort werd dit ingevoerd en garandeerde de brandweerdiensten een snellere afhandeling van de dossiers.
In de afgelopen gemeenteraad werd door Rob Verreycken (VB) een voorstel ingediend om een vrijstelling te bekomen voor studenten- en jeugdorganisaties. Hij werd daarin gesteund door Marleen Van Ouytsel (VLD) en Freya Piryns (Agalev). In dat voorstel werd gepleit voor vrijstellingen voor
- uitbaters van zalen en organisatoren voor eenmalige evenementen
- door de stad of overheden erkende jeugdverenigingen
- studentenverenigingen die actief zijn op het grondgebied van de stad
- alle scholen in Antwerpen (en niet enkel het stedelijk onderwijs)
Bovendien werd in het voorstel een maximale kostprijs voorzien voor natuurlijke personen ten bedrage van 250 euro.
Volgens Schepen van Veiligheid Dirk Grootjans (VLD) moet dit dan ruimer worden bekeken.Hij stelde dat de vrijstelling voor de stedelijke school eerder een technische kwestie was en geen discriminatie. Daarbij haalde hij ook het vraagstuk van OCMW- en private ziekenhuizen naar boven. "Moeten de private ziekenhuizen dan ook niet betalen?"
Uiteindelijk werd het amendement verworpen met een nipte meerderheid, en met het engagement van het College om het schoolvraagstuk te herbekijken. Daarmee wordt bevestigd dat ook de studenten- en jeugdorganisaties in de toekomst zelf en onbeperkt moeten instaan voor de kosten die de brandveiligheid met zich meebrengen in gelegenheden die nog niet werden gekeurd. Gevestigde zalen staan zelf in voor die controle en de kosten, maar daar waar studenten een fuiftent uitbaten of, zoals op de UIA het geval is, de studenten zelf instaan voor hun onderkomen, daar zal dus een vergoeding van 80.52 euro per uur betaald moeten worden aan de brandweer.
Een gemiste kans van het stadsbestuur om de stedelijke sociale ontplooiing een hart onder de riem te steken.
verslag: Maarten Malaise (uw Studentizine-reporter ter plaatse)

Is dit iets voor jou?

Bij Quintiles Innovex, een bedrijf gespecialiseerd in 'outsourcing services' voor de farmaceutische sector, gaan kwaliteit en een jeugdige aanpak hand in hand.
Men weet er immers maar al te goed dat de tevredenheid van klanten in belangrijke mate afhankelijk is van het dynamisme en de creativiteit van het personeel.
Daarom ook werven ze elk jaar 300 à 350 mensen aan. Zowat 90% van de mensen die ze aanwerven zijn pas afgestudeerd. Iets voor jou?
De nadruk ligt er vooral op het teamgevoel, omdat dit onmisbaar is om als geheel vooruit te komen, zonder daarbij de waarde van het individu uit het oog te verliezen.
Welke opleiding je ook genoot, voor elke opdracht bij Quintiles Innovex krijg je een grondige productopleiding. Zo leer je alles van A tot Z kennen.
Zodra je de selectieproeven hebt doorstaan, en je een van de vele projecten toegewezen hebt gekregen, krijg je een contract van onbepaalde duur aangeboden, met een proefperiode van 6 maanden.
Concreet: surf naar www.medisch-afgevaardigde.com , solliciteer, overtuig hen van je kwaliteiten, en zij zoeken voor jou een project dat bij je past.

Doe jezelf eens een vakantiereis cadeau, op onze kosten en die van Neckermann!!!

De examens zijn gedaan, de verdikten geveld, en met het nodige gedruis op een Werchterse wei wordt de zomervakantie op gang geblazen. Studiant en Neckermann zijn vastbesloten om daar een fantastische en onvergetelijke tijd voor jullie van te maken!
We hebben immers samen een toffe actie in elkaar gestoken. Op de site van Studiant kan je namelijk gedurende de drie zomermaanden je leukste, tofste, origineelste of mooiste vakantiefoto deponeren. Onze bezoekers gaan die dan massaal bekijken, en via een puntensysteem krijgt elke foto een 'populariteitspercentage'. Op de laatste dag van elke maand contacteren we de winnaar (het hoogste percentage) van de wedstrijd, en die krijgt dan van Neckermann een schitterende vliegreis (vlucht + verblijf) naar de zon voor twee personen cadeau.
En dit is de vakantie die je eind juli kan winnen: Mallorca - Playa de Palma - Hotel Barcelo Pueblo Park*** - 1 week voor 2 personen in half pension! (Het hoogste percentage wint, dus aarzel vooral niet om je vrienden aan te sporen hun stem uit te brengen!)
Niet meer twijfelen dus. Duik eens in je vakantiearchief of neem enkele leuke foto's op je vakantie en surf naar www.studiant.be/neckermann om die daar online te zetten. Als het geen al te gortige foto is, komt die online en maak je kans op die ongelofelijke prijs.

Geen zin in studentenvereniging

Het merendeel van de Nederlandse studenten vindt andere dingen belangrijker dan een lidmaatschap van een studentenvereniging. Andere interesses, vrienden, werk en studie krijgen voorrang boven het verenigingsleven. Dat blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het bachelor-masterstelsel voor studentenverenigingen.
Studentenverenigingen kampen met steeds verder teruglopende ledentallen. Vooral voor bestuursfuncties zijn studenten tegenwoordig moeilijk te interesseren, klagen de verenigingen. De toegenomen druk om snel af te studeren en de noodzaak van bijbanen om de krappe beurs aan te vullen, worden traditioneel als oorzaak aangewezen, zeker sinds de invoering van het bachelor-masterstelsel. Studentenbond ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen interviewden bijna duizend studenten over hun tijdsbesteding om te achterhalen of dat klopt. En ja: studiedruk (22 procent) en bijbanen (26 procent) worden veel genoemd als reden om zich niet aan te sluiten bij een studentenorganisatie. Maar andere hobby's kosten ook veel tijd: die zijn voor 43 procent belangrijker. Toch is de belangrijkste reden gewoon gebrek aan belangstelling (54 procent). Ook zegt bijna de helft "al genoeg vrienden te hebben".
Toch kon het bama-stelsel nog wel eens flinke invloed krijgen op de toestroom van leden bij de verenigingen. Meer dan de helft van de ondervraagde studenten wil graag in een andere stad of in het buitenland een masteropleiding volgen. Daardoor kunnen ze minder lang lid zijn in hun studiestad. Ook de verhoogde aanwezigheidsplicht tijdens colleges, die op veel plaatsen met de invoering van bama gepaard gaat, zorgt voor problemen.
Het zijn nu vooral actieve verenigingsleden die klagen over tijdgebrek. Eén op de drie bestuursleden besteedt per week meer dan zestig uur aan zijn functie. Veel studenten bedanken om die reden voor de eer. Om meer studenten actief te krijgen, zouden er meer functies moeten komen die niet meer dan vijf uur per week kosten, luidt een van de aanbevelingen van het rapport 'Vroeger was alles beter'
Enige relativering is trouwens op zijn plaats, schrijft de Tilburge rector-magnificus Frank van der Duyn Schouten in het voorwoord van het rapport. Tijdgebrek is ook een kwestie van prioriteiten. "Twee uur per dag televisie kijken, draagt weinig bij aan de kwalititeit van het bestaan", waarschuwt hij. "Maar de koek is wel nagenoeg op."
HOP

Alcohol is goed én slecht nieuws

Als iedereen nu stopt met het drinken van alcohol sterven er minder jongeren maar meer ouderen. Het gezondheidseffect van alcohol is een genuanceerde optelsom. Er is niks mis met drinken, maar spaar het niet op tot het weekend. ‘BEER. Helping ugly people have sex since 1862!’ De tekst staat onder een plaatje van een niet al te knappe kerel die tevreden een pul schuimend bier vasthoudt. Het is één van de vele grappen die af en toe in je mailbox landen. Ludiek bedoeld, maar aan de kern van de boodschap twijfelt niemand. Alcohol is het sociale smeermiddel bij uitstek. Het uitgaansleven – om maar wat te noemen – zou praktisch ondenkbaar zijn zonder bier, breezers en wijn. Maar aan het gebruik van alcohol kleven bezwaren. "Alcohol is goed nieuws én slecht nieuws", stelt arts-epidemioloog Rick Grobbee. "Regelmaat is goed, overmaat is slecht." Het dagelijks nuttigen van maximaal drie tot vier glazen alcohol heeft een beschermende werking op hart- en vaatziekten. Het HDL-gehalte ofwel het 'goede' cholesterol, stijgt erdoor. Dat vermindert de kans op hart- en vaatziekten, het verkleint de kans op het ontstaan van hartaanvallen en beroertes.
"Maar je moet deze vier glazen per dag niet opsparen en op zondag 28 glazen drinken", zegt Grobbee. "Jezelf klemzuipen in het weekend, het zogenaamde binge drinking, werkt averechts." Binge drinking is mede verantwoordelijk voor de matige gezondheid van Schotten en Finnen. "De weinige onderzoeken die er zijn, kunnen in Schotland niet de beschermende werking van alcohol laten zien. Waarschijnlijk komt dat door het patroon van het drankgebruik: mensen drinken heel veel in het weekend."
Het 'gunstige' maximum van vier glazen per dag is een genuanceerde optelsom van verschillende alcoholeffecten. Stel dat je alleen kijkt naar verkeersongelukken of het ontstaan van leverkanker. Dan zou een arts kunnen zeggen: verbieden dat drinken. Het risico op leverkanker neemt rechtsevenredig toe met elk genuttigd biertje. Voor verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel is, geldt hetzelfde. Daar is dus gezondheidswinst te halen.
Maar leverkanker is in Nederland heel zeldzaam. En een heel klein risico dat iets groter wordt, is niet iets om je veel zorgen over te maken. Grobbee: "Twee keer niks is nog steeds niks." Voor verkeersongelukken geldt dat het eigenlijk alleen jongeren aangaat. Grobbee haalt een onderzoek aan waarin wordt uitgerekend wat het effect zou zijn als iedereen in Amerika zou stoppen met drinken. "Onder jongeren zou de sterfte afnemen, maar onder ouderen zou de sterfte juist toenemen."
Dat laatste effect op ouderen komt dus door de beschermende werking tegen hart- en vaatziekten wat samen met kanker een veel voorkomende ziekte is. Een klein beetje extra bescherming daartegen tikt daarom lekker aan op bevolkingsniveau. En er valt nog meer winst te halen. De beschermende werking van alcohol - let wel, als je alleen uitgaat van hart- en vaatziekten - strekt zich uit tot misschien wel acht à tien glazen per dag, vertelt Grobbee. Het 'gezonde' maximum staat nu op drie tot vier glazen vanwege de overige negatieve effecten. Maar dat hoeft niet zo te blijven.
De optelsom die leidt tot het maximum van vier glazen is niet constant. Als het gedrag verandert, mensen stappen bijvoorbeeld minder snel achter het stuur met alcohol op, verandert ook de optelsom. Als de kans op ongelukken bij jongeren afneemt, zou het epidemiologisch lonend kunnen zijn om het aanbevolen aantal glazen per dag iets te verhogen. Het risico voor jongeren is immers toch heel klein en bij ouderen creëer je extra bescherming voor hart en vaten. Deze afweging brengt wel lastige discussies met zich mee. "Moet je mensen die niks drinken dan maar aanraden om te gaan drinken?", vraagt Grobbee. "Het probleem is dat als je in de bevolking alle niet-drinkers zo ver krijgt enkele glazen per dag te gaan drinken, ook de toch al veel drinkende groep doorschuift. Die krijg je er gratis bij. Dat negatieve effect k

Arrêt, kroket!

De laatste kroket in een muurautomaat vormde op zaterdagochtend rond vijf uur de reden voor twee Groningse studenten om eens flink met elkaar op de vuist te gaan. De twintigers deelden onder meer een kopstoot en een rechtse directe uit, wat resulteerde in blauwe plekken en druipende bloedneuzen. Twee politieagenten wisten de snacktwist uiteindelijk te beëindigen. Na een kort gesprek besloten beide vechtersbazen geen aangifte te doen en huiswaarts te keren, aldus de politie. De bewuste kroket bleef eenzaam achter in de automaat.
Hoe desperaat ben je eigenlijk als je over een dubieus stuk muurvoer op de vuist gaat?

Studieduurverlenging nefast voor democratisering

De Vlaamse minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) willen een convenant afsluiten dat het mogelijk maakt om in de wetenschaps- en biomedische richtingen naast een éénjarige, ook een tweejarige master in te richten die erg onderzoeksgericht zal zijn en zal voorbereiden op het behalen van het doctoraat. De minister geeft hiermee uitvoer aan het Vlir-advies van enkele maanden geleden dat zo'n dubbeltraject voorstelde. Nochtans was de minister, net als de Vlaamse Vereniging van Studenten, daar toen helemaal niet voor te vinden.
De nefaste gevolgen van studieduurverlenging op de democratisering van het onderwijs liggen voor de hand. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat individuen uit minder bevoorrechte socio-economisch of socio-culturele milieus minder vlug een langere opleiding zullen volgen, zeker wanneer die opleiding geen vanzelfsprekende beroepsuitwegen heeft. Het verplicht blijven aanbieden van de éénjarige master naast de tweejarige master biedt hier geen antwoord op. Wie zal het vierjarig traject effectief gaan volgen, wanneer er parallel een vijfjarige variant bestaat? De sociale druk zal zo hoog zijn om de tweejarige master te volgen dat iedereen die ook zal gaan volgen.
Een degelijke voorbereiding op een doctoraatsopleiding is uiteraard belangrijk, het inrichten van een onderzoeksmaster verhoogt echter de drempel tot het doctoraat. Het betekent immers dat studenten een jaar meer op eigen kosten zullen moeten studeren vooraleer ze toegang krijgen tot het doctoraat dat in de wetenschaps- en biomedische richtingen meestal ondersteund wordt met een rijkelijke beurs. Voor studenten uit minder bevoorrechte socio-economische en socio-culturele milieus komt een wetenschappelijke carrière daardoor nog iets verderaf te staan. De Vlir zou beter pleiten voor een degelijk uitgebouwde en verplichte doctoraatsopleiding waarin datgene gebeurt wat ze nu in hun onderzoeksmaster willen stoppen. Dat is veel doelgerichter aangezien enkel die mensen de nodige onderzoeksvorming ontvangen die ook reeds met het doctoraat zijn aangevangen. Bovendien kan men na 4 jaar hoger onderwijs al meer dan goed genoeg beloftevolle onderzoekers selecteren. Helaas was de VLIR tegen de opname in het structuurdecreet van het concept doctoraatsopleiding.
Tot slot is VVS ten zeerste verontwaardigd dat er totaal geen rekening gehouden werd met de mening van de studenten in dit dossier. De studenten zijn zelfs niet geraadpleegd, laat staan geïnformeerd over het totstandkomen van dit convenant. Joris Roos, voorzitter VVS: "Dit is weer een mooi staaltje van arrogante achterkamerpolitiek bij een beslissing die een directe en niet te onderschatten impact heeft op de studieloopbaan van de Vlaamse student."
In eerdere nummers van het Studentizine werd al meer aandacht besteed aan het standpunt van de VVS in deze.

Balkon begeeft onder fuivende studenten.

Het einde van het academiejaar wordt traditioneel, en overal ter wereld gevierd. In Chicago liep het vanochtend echter grondig fout. Bij een fuif van twintigers troepte een groot aantal samen op het achterterras van een appartement op de derde verdieping van een flatgebouw nabij de universiteit. Met teveel, zo bleek, want de vloer van het balkon begaf het onder het gewicht. Al de fuifnummers belandden met balkon en al op de mensen die zich op het balkon daaronder bevonden. Die pannenkoek begaf het op zijn beurt en stortte ook in. De eindbalans was meer dan tragisch; elf studenten werden dood van tussen het puin gehaald, in het ziekenhuis overleed nog een twaalfde slachtoffer. Tien anderen zijn op het ogenblik dat we dit verslag schrijven nog in kritieke toestand, terwijl nog eens twintig anderen gehospitaliseerd blijven.

Vlaanderen zingt...

Onder het motto "Vlaanderen Zingt" koos het ANZ twee jaar geleden resoluut voor samenzang op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Een geslaagde koerswijziging zo blijkt uit het stijgend aantal aanwezigen. Wie de smaak te pakken heeft, kan sinds enkele jaren in de zomermaanden ook terecht op openluchtzangstonden in tal van Vlaamse gemeenten: Brasschaat Zingt, Brugge Zingt, Antwerpen Zingt,...
De meeste organisatoren maken er een gezellige en kwaliteitsvolle zangnamiddag van met ook veel Vlaamse liederen, anderen maken er een brul- en braspartij van. Hierbij is het aantal lege vaten de enige barometer voor het succes. Dat met deze laatste formule veel geld verdiend wordt, mag duidelijk zijn. De organisatoren van Antwerpen Zingt dachten dan ook hun schaapjes op het droge te hebben door "Vlaanderen Zingt" als commercieel merk te deponeren bij het Europees merkenbureau en zelf in alle grote Vlaamse steden een dergelijk festijn te organiseren. Begin 2002 schreven ze alle lokale organisatoren aan om hen te verbieden nog langer de titel "Gemeente X Zingt" te gebruiken. Het ANZ, die net al zijn affiches had verspreid, kreeg het verbod de titel "Vlaanderen Zingt" te gebruiken op straffe van een serieuze dwangsom per inbreuk en dus per affiche. Dat dit een eerste stap was naar een monopolie op samenzangevenementen was meteen duidelijk.
Het ANZ besliste hier principieel tegen in te gaan en hield consequent vast aan het motto "Vlaanderen Zingt" . Niemand kan het ANZ of gelijk welke vereniging verbieden samenzangactiviteiten te organiseren onder welke noemer dan ook. Het ANZ werd intussen gedagvaard en het belooft een lange procedureslag te worden. Dit proces kost het ANZ veel geld maar als wij willen vermijden dat de zangfeesttraditie in handen komt van de commercie en wij in de toekomst nog kwaliteitsvolle samenzanginitiatieven in Vlaanderen willen hebben, is nu verzet nodig. Wie het ANZ in zijn verzet wil steunen, kan een bijdrage storten op rekeningnummer 402-6179031-31 van het ANZ met vermelding "steunfonds proces".
Hugo Portier
Voorzitter ANZ vzw