Studentizine

Studentizine 62

In beroep tegen examenresultaat

Studenten die van mening zijn dat hun examenresultaat niet overeenstemt met de werkelijkheid, zullen vanaf het volgende academiejaar beroep tegen hun uitslag kunnen aantekenen. Dat is een deel van de inhoud van een decreet dat minister Vanderpoorten heeft voorbereid. Wie geen gelijk kan halen bij de beroepsprocedure in de onderwijsinstelling, kan voortaan naar een raad voor examenbetwistingen stappen. De bedoeling is om een einde te maken aan de betwistingen van examenresultaten voor de burgerlijke rechtbank. Zo moet er bij beroep in de instelling binnen de tien dagen herstel mogelijk zijn, een eventueel hoger beroep voor de raad moet eveneens binnen de tien dagen behandeld én beoordeeld worden.
Het vastleggen van algemene regels voor examens en beroep moet een alternatief bieden voor het grote aantal verschillende examenreglementen zoals die nu bestaan. Studenten hebben ook recht op een snelle uitspraak om indien vooralsnog nodig snel aan de voorbereiding van een tweede zittijd te kunnen beginnen.
Het decreet over de rechtspositie van de student regelt meteen ook de inspraak van de studenten in het bestuur van de onderwijsinstellingen.

Geen verlenging studieduur

Vanaf het academiejaar 2004-2005 zullen studenten in het hoger onderwijs een studiecontract afsluiten met hun onderwijsinstelling. In dat contract wordt dan het traject uitgestippeld dat de student in de komende jaren wil gaan volgen. Per semester kan het contract aangepast worden. Dit systeem zou het bestaande kader met vaststaande studieblokken in welomlijnde studiejaren vervangen door een veel flexibeler regeling met studiepunten. Het modeltraject voorziet dan in 60 studiepunten per academiejaar, verdeeld over maximum twaalf opleidingsonderdelen.
Wie op een onderdeel dan 10 op 20 haalt krijgt een creditattest. Wie voldoende creditattesten heeft verdiend krijgt een diploma. De precieze inhoud van de vereiste opleiding wordt in het trajectcontract uitgestippeld. Er wordt geen verlenging van de studieduur voorzien. Daarmee is de vraag vanuit de universitaire hoek afgewezen, om een onderscheid te maken tussen arbeidsgerichte masteropleidingen van 60 punten en onderzoeksgerichte masters van 120 punten.

Herentals biedt alle zestienjarigen een vakantiejob aan.

De huidige economische situatie maakt dat er minder vakantiejobs beschikbaar zijn dan in andere jaren. Het stadsbestuur van Herentals besloot in elk geval een handje toe te steken. De burgemeester, Jan Peeters, schreef alle zestienjarigen van de gemeente een brief, met het aanbod een week voor de gemeente te komen werken. Van de driehonderd aangeschreven studenten kunnen er effectief 138 aan de slag.
Het bestuur koos voor veel jongeren die elk een korte periode kunnen worden ingezet boven een klein aantal die gedurende een langere periode aan de slag kunnen gaan, om zoveel mogelijk van de zestienjarigen te kunnen bereiken. Deze groep kan anders vrij moeilijk aan vakantiewerk raken, en zo leren ze meteen (hopelijk) ook een beetje verantwoordelijkheidszin tegenover de gemeenschap. De burgemeester hoopt dat wie de ene week de straten heeft helpen vegen, die de volgende week niet meteen weer gaat volgooien met rommel.

De geweldige student!

De modale Vlaamse student is geweldig gewelddadig, zo moeten we vernemen uit het eindwerk criminologie van Katrien Vandercruys uit Geel. Bijna éénderde van de Vlaamse studenten zou al eens lichamelijk geweld gebruiken tegen zijn of haar partner, en driekwart van de zowat 550 ondervraagde studenten gaf toe af en toe ook wel eens een streepje psychologisch geweld tegen het lief te hebben ingezet. Shocking!!!!
Maar, wat verstaat Katrien onder lichamelijk geweld? “licht fysiek geweld” zoals slaan, gooien met voorwerpen of de partner tegen de muur duwen, tot “zwaar fysiek geweld” zoals brandwonden toebrengen, of bedreigen met een wapen. Een heel gamma, waar ook een draai om de oren en een door de kamer gelanceerd boek toe gerekend wordt. Opvallend ook dat meer meisjes zich bezondigen aan fysiek geweld dan jongens (33% tegen 27%), maar hoeveel (kortstondige) relaties worden niet beëindigd met een oorvijg en een potje kafferen? En dat telt natuurlijk ook mee….
Onder psychologisch geweld ressorteert ook een keer uitschelden, even goed als voortdurend geestelijk vernederen. “Zat varken, kunt gij nu nooit eens een dag nuchter blijven” wordt dus geïnterpreteerd als psychologisch geweld….nou moe!
Met dit “onderzoek”, dat grote persaandacht mocht genieten (komkommertijd) wordt nog maar eens duidelijk geïllustreerd dat je met een statistische bevraging alles kan bewijzen. Alles hangt af van de formulering van de vragen, de gekozen bevraagden, en de premisse die je met je onderzoek wil gaan onderzoeken/bevestigen/ontkennen. Onze docent statistiek stelde het al meteen tijdens het eerste cursusuur: “there are lies, big lies and statistics….” Het is overigens een treffend verschijnsel, zoals Frank Willemse van de Nieuwe Gazet terecht stelde onder de hoofding “Slimme studentjes”, dat al die thesissen zoveel persaandacht mogen genieten. Met hem, delen wij de mening dat thesissen bedoeld zijn om studenten te leren hoe ze iets moeten onderzoeken, hoe ze informatie moeten verzamelen, hoe ze een analyse moeten maken en een synthese moeten schrijven. De conclusies doen eigenlijk nauwelijks terzake, het gaat om het proces, niet om het vonnis. Elke docent kent de relatieve waarde(loosheid) van de conclusies die worden getrokken uit bevraging van niet relevante statistische groepen. Het is daarom des te betreurenswaardiger dat de pers vaak kritiekloos markante “resultaten” overneemt en bekend maakt aan de goegemeente.
Studenten zouden beter moeten weten dan hun “onderzoeksresultaten” uit te bazuinen via de landelijke pers, want hun bevindingen zijn op z’n best onvolledig en voorbarig. Hun bevindingen kunnen hoop en al preliminair zijn, maar behoeven op z’n minst ernstig onderbouwd nader onderzoek. Het gemiddelde eindwerk, zeker waar een beroep wordt gedaan op statistische bewijsvoering, kan altijd beter, en overleeft de facto meestal louter bij de gratie van de examinatoren, die er op een slechte dag ook brandhout van hadden kunnen maken. Bescheidenheid siert de mens, ook de afstuderende student!

Gratis naar Turkije!

Studiant en Neckermann zijn vastbesloten om van deze vakantie een fantastische en onvergetelijke tijd voor jullie te maken!
We hebben immers samen een toffe actie in elkaar gestoken. Op de site van Studiant kan je namelijk gedurende de drie zomermaanden je leukste, tofste, origineelste of mooiste vakantiefoto deponeren. Onze bezoekers gaan die dan massaal bekijken, en via een puntensysteem krijgt elke foto een 'populariteitspercentage'. Op de laatste dag van elke maand contacteren we de winnaar (het hoogste percentage) van de wedstrijd, en die krijgt dan van Neckermann een schitterende vliegreis (vlucht + verblijf) naar de zon voor twee personen cadeau.
Reis AUGUSTUS:
Een Neckermann vliegvakantie voor 2 personen naar TURKIJE: één week in half-pension in Voyage Club Torba****, op te nemen vóór 31/10/03 of tussen 01/04/04 en 31/10/04. Meer info in de brochure Neckermann Vliegvakanties deel II - p. 253 Waarde: 675 euro p.p.
Niet meer twijfelen dus. Duik eens in je vakantiearchief of neem enkele leuke foto's op je vakantie en surf naar www.studiant.be/neckermann om die daar online te zetten. Als het geen al te gortige foto is, komt die online en maak je kans op die ongelofelijke prijs.
Het hoogste percentage punten wint, dus aarzel vooral niet om je vrienden aan te sporen hun stem uit te brengen!

Studentenzangfeest op 9 oktober!

Tot in het begin van de jaren negentig was het Antwerpse studentenzangfeest een mooie en bloeiende traditie. De stadsfeestzaal stroomde vol zanglustige studenten en oud-studenten, een studentenfanfare en artiesten die een gastoptreden kwamen verzorgen. Die mix stortte zich dan vol overgave op de populaire liederen uit het studentenliederenboek (én op het bier) voor wat telkens een onvergetelijke avond werd.
Helaas stierf de organisatie een vrij plotse dood, diep betreurd door zovelen. Vanaf dit jaar willen wij echter een nieuwe start nemen. Studiant nodigt alle studentenclubs van Vlaanderen uit om samen het academiejaar op grandioze wijze in te zingen. In een schitterende tent aan de Antwerpse jachthaven, met de Mercator als decor, openen we op 9 oktober aanstaande het academiejaar! Er zal ruim voldoende bier wezen om de dorstige kelen gesmeerd te houden!
Binnenkort brengen we hier nog meer details omtrent de organisatie (onder meer betreffende de geplande after-party), maar wie wil, kan nu alvast een mailtje sturen naar info@cantorenconvent.be om plaatsen te reserveren, een handje toe te steken of om meer inlichtingen toegestuurd te krijgen.

Studentikoos roeien!

Markeer zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2003 alvast in je agenda met een roeispaantje!
Roeien met de riemen die je hebt. Iedereen weet wat dat betekent, maar het wordt tijd dat dit ook in de praktijk wordt omgezet. Brouwerij De Koninck en Studiant organiseren het komende najaar de tweede editie van de Konincklijke Roeiregatta. Alle sport- en studentenverenigingen worden niet alleen vriendelijk maar vooral nadrukkelijk uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De formule is eenvoudig. Volgens een afvalsysteem komen de verenigingen in ploegverband tegen elkaar uit. Naarmate de resultaten sterker zijn, klimt de ploeg in de selectie tot de kwart, halve en uiteindelijke finale. Volgens de voorlopige programmatie zullen de sport- en studentenverenigingen elkaar op zaterdag 4 oktober bekampen.
Schrijf je vliegensvlug in, want om organisatorische redenen, verwelkomen we dit jaar maximum 90 teams (op de twee dagen) in ons dok. De postdatum op het inschrijvingsformulier geldt als enige referentie en bij 90 inschrijvingen stoppen we de inschrijvingsprocedure. Het konincklijke zit hem ook in de sfeer die de organisator “thepubagency” in opdracht van Brouwerij De Koninck zal uitbouwen aan het Willemdok.
Vrienden, kennissen, wederhelften kunnen van op de kaai de races goed volgen, om een mexican wave meer of minder zullen we niet verlegen zitten. De sfeer wordt natuurlijk ook door Brouwerij De Koninck ondersteund, hoewel we niet durven beweren dat het heffen van een Bolleke te vergelijken valt met een roeioefening. Dit jaar valt onze tweede Konincklijke Roeiregatta samen met de komst van de Mercator naar Antwerpen en Open Steiger.
Meer inlichtingen en inschrijvingsformulieren kan je vinden op www.estudiant.be/regatta/roeiregatta.htm .