Studentizine

Studentizine 66

Studentenzangfeest.

Nog drie weken, en het is zover: de revival van het Studentenzangfeest in Antwerpen. Op donderdag 9 oktober wordt de traditie van studentenzangfeesten hernomen, die destijds in Antwerpen startte onder impuls van Herwig Praet (Twiggy), de praeses van het KVHV Antwerpen in 1980. Al heel snel was dit zangfeest dé manifestatie bij uitstek voor de Vlaamse studenten. De Club van de A1 volgde met de reuzecantus, en in andere studentensteden werd het goede voorbeeld gevolgd. Maar het Antwerpse studentenzangfeest raakte in de verdrukking, en de Club van de A1 hield op te bestaan. De kwelende studenten verdwenen uit Stadsfeestzaal en Harmonie, maar bij het studentenheir bleef het verlangen naar een groot zangfeest leven. Succesrijke organisaties als Antwerpen zingt en het AN Zangfeest bewezen ten overvloede dat de traditie van het zingende volk in Vlaanderen leeft, meer dan ooit!
Daarom ook is het belangrijk dat studenten, de hoeders van een liederenschat die teruggaat op vele eeuwen geschiedenis, hun eigen zangfeest kunnen hebben. In het kader van WaterkAntwerpen staat een schitterende tent aan de Oostendekaai van het Willemdok, en die tent leent zich uitstekend voor een nieuwe start. Iedereen die het studentenlied genegen is wordt daarom uitgenodigd mee een statement te maken, dat het studentenlied leeft, groeit en bloeit in de harten van de échte studenten! Op deze manier kunnen wij een teloor gegane traditie opnieuw opstarten.
Een zangfeest is in de eerste plaats een feest, en dat willen we dan ook dik in de verf zetten! Waar we om 20.00 vocaal losbarsten, is er ook voorzien in een ontspannende afloop, met een schitterende fuif tot in de kleine uurtjes. De feestlustige zangers worden met een pendeldienst naar Zaal Jacob gebracht. Meer inlichtingen en voorinschrijvingen op http://www.studiant.be/zangfeest.

Roeiregatta.

Op zaterdag 4 oktober nemen we alle praesidia (of hun afgevaardigde schachtenbak) in de boot, tenminste van die clubs die zich hebben ingeschreven voor de tweede roeiregatta voor studenten in het Willemdok in Antwerpen.
De inschrijving is open voor alle Vlaamse en Nederlandse studentenverenigingen, die zich op deze manier voor de eerste keer dit academiejaar sportief met mekaar kunnen meten. We gaan niet alleen roeien, maar er zijn ook nog een soort van Highlandgames op de kaaien gepland: de dockyard games! Studentenclubs kunnen gratis deelnemen.
Waarom zou je dan als sportpraeses nog aarzelen? Ronselen maar en inschrijven die hap! Voor de ultieme eer en glorie van je liefdevolle kleuren (maar natuurlijk ook gewoon voor de inherente lol). Inlichtingen én inschrijven op http://www.studiant.be/roeiregatta.

Berlijn stuwt bolognaproces vooruit!

Vrijdag keurden de ministers van onderwijs van 40 Europese landen in Berlijn een communiqué goed waarin ze de vooruitgang in het Bologna Proces nagaan en nieuwe prioriteiten vaststellen (www.vvs.ac ). De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) die de studentenraden aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten overkoepelt, is bijzonder ingenomen met het Berlijn Communiqué. Het Communiqué stuwt het Bologna Proces vooruit en maakt de creatie van een Europese Ruimte van Hoger Onderwijs tegen 2010 een stuk waarschijnlijker. Het Communiqué bevat ook een aantal substantiële afspraken in het voordeel van de Vlaamse en Europese studenten.
We zetten alles even kort op een rijtje:
1. Het Communiqué erkent de studenten als volwaardige partners in het bestuur van het hoger onderwijs en neemt de Europese studentenkoepel ESIB op in de opvolgingsstructuur van het Bologna Proces.
2.Het Communiqué benadrukt dat de Europese Ruimte van Hoger Onderwijs alleen maar tot stand kan komen als er naast de structurele dimensie ook rekening wordt gehouden met de sociale dimensie. In die zin stelt het heel duidelijk dat de ministers alles in het werk zullen stellen om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die daartoe de capaciteiten heeft. Bovendien beloven de ministers dat ze de noodzakelijke stappen zullen nemen om ervoor te zorgen dat de studiefinanciering mee naar het buitenland zal kunnen genomen worden.
3.Het Communiqué bevestigt dat hoger onderwijs een publiek goed en een publieke verantwoordelijkheid is en blijft. In internationale academische samenwerking en uitwisselingen moeten academische en niet commerciële principes de bovenhand nemen.
4.Het Communiqué benadrukt dat studenten rechtstreeks in kwaliteitszorg van hoger onderwijs betrokken moeten worden en dat er tegen 2005 vooruitgang moet geboekt worden in de ontwikkeling van standaarden, procedures en richtlijnen voor kwaliteitszorg en van een systeem van peer-review (meta-evaluatie) van nationale kwaliteitszorgagentschappen op Europees niveau.
5.Het Communiqué bevat twee concrete maatregelen die de erkenning van buitenlandse diploma’s en studieverblijven aanzienlijk zal verbeteren. Tegen 2005 moet elk Bolognaland de Lissabonconventie over de erkenning van buitenlandse diploma s en studieverblijven (1997) geratificeerd hebben en moet elke student gratis en automatisch een Europees diplomasupplement ontvangen bij het afstuderen. Vlaanderen heeft de laatste maatregel al ingevoerd, maar België heeft de Lissabonconventie nog steeds niet geratificeerd.
6.Voor de allereerste keer in het Bologna Proces erkennen de Ministers dat koken geld kost. Ze stellen dan ook duidelijk dat het realiseren van de Europese Ruimte van Hoger Onderwijs sterke ondersteuning, waaronder financiële, vereist van de overheid.
7.Het Communiqué diept het Bologna Proces uit door 3 doelstellingen als prioritair naar voor te schuiven: kwaliteitszorg, de bachelor-masterstructuur en de erkenning van buitenlandse diploma’s en studieverblijven. Deze doelstellingen moeten tegen 2005 door alle Bolognalanden gerealiseerd worden. Daarnaast zal er tegen de volgende Opvolgingsconferentie in Bergen, Noorwegen, in mei 2005, een evaluatie worden gemaakt van hoever alle Bolognalanden staan met het realiseren van alle Bolognadoelstellingen.
Toch blijven er nog een aantal uitdagingen:
1.Het Berlijn Communiqué biedt een goede beleidsachtergrond en de nodige beleidsinstrumenten om de Europese Ruimte van Hoger Onderwijs te verwezenlijken. De overheden en de instellingen moeten er nu ook in de praktijk werk van maken.
2.Ondanks het feit dat er prioriteiten zijn vastgelegd voor 2005 mogen de andere doelstellingen niet uit het oog verloren worden. Bologna zal alleen slagen als alle doelstellingen worden verwezenlijkt. Een Bologna à la carte is gedoemd te mislukken.
3.Naar 2005 toe zal VVS alles in het werk stellen opdat de ministers zich in Bergen duidelijk en krachtig uitspreken voor de automatisch doorstroom (zonder toelatingsproeven en/of al dan niet verhoogde inschrijvingsgelden) van de bachelor- naar de masteropleiding. Ook zal VVS ernaar streven dat de Ministers zich bij die gelegenheid uitspreken tegen de opname van hoger onderwijs in de GATS-vrijhandelsonderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Ondanks deze bezorgdheden is VVS bijzonder tevreden met het Berlijn Communiqué.
VVS is ook bijzonder trots op haar bijdrage aan het tot stand komen van dit Communiqué. De hoofdonderhandelaar van ESIB was immers een lid van de Raad van Beheer van VVS. Nu komt het erop aan de positieve stappen voorwaarts in het Communiqué aan te grijpen om het hoger onderwijs in Vlaanderen democratischer, kwalitatiever en internationaler te maken.
Contactpersoon: JORN PEETERS (0473/80.12.96) EN STEPHAN NEETENS (0479/85.25.29.) EVENTUEEL VVS-KANTOOR (02/502.01.22)

Karel de Grote Hogeschool, studentstart.

Op woensdag 1 oktober en donderdag 2 oktober organiseert KdG SOVO in samenwerking met de KdG clubs "STUDENTSTART"
Woensdag 1 oktober start men met een pre-party in de Red&Blue (inkom vanaf 22.00). Brabo, Eligia, Expeditia, Magistra, Transfusia en Socio verwachten jullie daar massaal om mee te genieten van een drankje en een TD'ke. Met de opbrengsten van de avond steunen de clubs van de KdG de mentaal gehandicapten van Antwerpen.
Donderdag 2 oktober vanaf 14.00 tot 18.00 mag iedereen komen kijken naar het spektakel op de Groenplaats. Naast sport (streetsoccer, muurklimmen), cultuur (live acts, gratis optredens, graffitiarts), informatiestanden (SoVo, clubs, . ) kan je er ook nog eens mooie prijzen winnen.
Tegen 18.00 zijn alle studenten, docenten en medewerkers van de KdG uitgenodigd op de receptie in de Foyer van KdG groenplaats. Voor meer informatie wie, wat, wanneer, waarom. kan je altijd terecht bij één van de clubs van KdG of bij KdG-SOVO of www.kdg.be of kijk uit naar de posters van het evenement of mail naar diederik.van.alsenoy@pandora.be .

Casc start werkingsjaar.

Voor het derde jaar zet CASC (convent van Antwerpse Studenten Clubs) zich in voor de bevordering van het studentenleven. Het eerste convent vindt plaats op 6 oktober om 19u in het Waagstuk op de Stadswaag. U kan dit jaar opnieuw bij CASC codices bestellen (meer info: www.casc.tk) Dit jaar zullen de conventen enigszins anders verlopen. Daarom vragen we dat elke club haar Praeses afvaardigt om de vergaderingen efficiënter te laten verlopen.
Op de agenda onder meer:
Inleiding door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Casc, Johnny Quidé
Stemming van het nieuwe Praesidium
De studentenparade
Studentenzangfeest
De proms

Nieuwe praesidia en de geschiedenis van je club.

Elk jaar zijn er nieuwe praesidia, elk jaar verzamelt Studiant samen met zo veel mogelijk clubs alle mogelijke contactgegevens van die praesidia. Niet voor enig commercieel doel, maar louter als een instrument dat dienstig is voor de opgenomen praesidia. Het doel? Het de leden van de praesidia zo gemakkelijk mogelijk maken om snel en efficiënt mekaar te kunnen contacteren en met mekaar te kunnen overleggen of afspreken. Kijk maar eens op http://www.studiant.be/vademecum
Ook voor het verleden en de geschiedenis van de clubs bestaat er een levendige belangstelling. Op http://www.studentenmuseum.be/wapenboek1.htm kan je zien waar dat toe leidt. Je kan er een boel gegevens over heel veel clubs terugvinden, en waar er nog iets ontbreekt dat jij wel weet of kan toevoegen, aarzel vooral niet om het even door te geven!

Het Studiant fototeam op kruissnelheid.

Studiant heeft z’n eerste volwaardige fototeam op pad! Onze cameramuskieten doorkruisen Antwerpen op zoek naar beeldige studentenbeeldjes, die meestal nog dezelfde nacht online komen. Op http://www.studiant.be/foto kan je de resultaten steeds vinden. Wij zoeken overigens nog gedreven TD-gangers (of gangsters) die ook op prentjesjacht willen gaan voor ons digitale archief. Wie zich geroepen voelt mag altijd contact opnemen met < a href="mailto:michiel@studiant.be">michiel@studiant.be

Enthousiaste medewerkers gezocht!!!

Hostessenservice Allures is een jonge firma die op zoek is naar mensen (van 18jaar tot…) die op eigen ritme graag een centje bijverdienen. Wij houden ons voornamelijk bezig met het onthaal van genodigden, Vipbegeleiding, promotie, coördinatie parking, stagehands, … en dit op allerlei verschillende soorten evenementen en plaatsen. Momenteel zijn wij nog dringend op zoek naar mensen (40+, gepensioneerden, huisvrouwen, studenten, …) die vrij zijn om te werken in Carrefours over gans België op volgende data: 3, 4, 10, 11, 17 en 24 oktober en dit telkens van 10.00u tot 18.00u. Bedoeling is info te geven over bepaalde producten, wedstrijdformulieren uit te delen, … GEEN HARDE VERKOOP OF DEGUSTATIE!!! Wij bieden je contracten en werk aan volgens je eigen ritme. Ben je vrij op 1 of meerdere van de vermelde data, geef dan snel een seintje op het nummer 03/230.54.04 of stuur een mail naar info@allures.be. Ook indien je in de andere jobs geïnteresseerd bent, mag je gerust een seintje geven! Hopelijk tot snel!!!

www.be viert eerste verjaardag met een nieuwe huisstijl.

De website met de kortste naam viert z’n eerste verjaardag in stijl! Niet alleen wordt er een volledig nieuwe huisstijl gelanceerd, maar bovendien wordt er ook een jaar lang gratis fuiven weggegeven met VIP card voor Versuz, een jaar gratis Ciné Soirée in de Cinema, een jaar gratis Mega Temple, een partyflight naar Barcelona, een weekend Sunparks www.be is een zeer uitgebreide on-line evenementenkalender met verschillende secties: party's en fuiven, optredens, festivals, galabals, studenten-activiteiten (in samenwerking met Studiant), discotheek events en holebi. Iedereen vindt er absoluut zijn gading: bovendien word je getrakteerd op een heleboel extra informatie betreffende de evenementen in de DIGIFLYER (pop-up met alle nodige informatie), is er dagelijks nieuw HOT NEWS, zijn er massa's prijzen te winnen, en veel meer van dat lekkers... Ook niet te versmaden, alles is gratis voor organisator én bezoeker!

Seba in America, the saga continues.

Ay Caramba,
Het is weer zover allemaal, Seba is back in Amerika... Na vier maanden stilte vanuit de states is jullie reporter terug trouw op post om tweewekelijks een verslag uit te brengen over zijn avonturen in het land waar alles kan maar niets mag!!
Mijn eerste jaar aan de Crummer Graduate School of Business hebben we met glans afgesloten en vorige week maandag zijn we met volle moed begonnen aan het laatste schooljaar. Zoals vele studentjes was 1 september het einde van mijn vakantie en het begin van een nieuw schooljaar. Die bewuste maandag nam ik afscheid van ons Belgenlandje om de komende vier maanden in het tropische Florida door te brengen. Na een veel te lange vlucht kwam ik eindelijk aan in het vochtige Orlando waar een ontvangstcomité mij met bloemenkransen en muziek stond op te wachten (euh nee, da was in mijn droom gisteren maar soit). Toen ik thuis kwam kon ik al direct aan de slag met het openen van mijn fanmail (facturen dus) en kuisen van mijn auto (ik had die namelijk afgedekt met een zeil maar dat was lichtelijk gesmolten op mijn ruiten). Aangezien school pas een week later begon leek het mij een uitmuntend idee om nog wat van de zon te genieten en in een moeite de locale golfbaan terug onveilig te maken. Vorig weekend heb ik mijn eerste roadtrip achter de rug. Samen met Jim, Crystal en Kevin zijn we zaterdag naar Talahassee (de hoofdstad van Florida, zo'n 4 uur hier vandaan) gegaan om daar een footballwedstrijd (Maryland vs Florida State University) te gaan bekijken. Dankzij Crystal hadden we plaatsen in de skybox met alles erop en eraan (alles op strippers na).
Op maandag had ik dan mijn eerste les. Ik moet toegeven dat het raar was om na bijna 5 maanden nog eens in de les te zitten. Over mijn uurrooster kan ik echt niet klagen. Ik heb les op maandag namiddag, dinsdag morgen en avond en op woensdag avond. Voor diegene die het niet zouden weten was het donderdag terug 11 september. Dit is niet enkel het teken dat mijn vriendin al 8 maanden met mij aan haar been zit maar ook de verjaardag van de onvergetelijke gebeurtenissen. Ik heb de eer gehad om nogmaals de herdenking van dit alles te mogen meemaken en ik moet toegeven dat alle wonden genezen, of toch deze indruk had ik. Waar je vorig jaar geen tv kon aanzetten zonder iets daarover te zien moest je dit jaar al zoeken om een kanaal te vinden die er iets over bracht. Wij hebben van 9-11 gebruik gemaakt om kennis te maken met de eerstejaars bij Kevin thuis met een hapje en een drankje (en nog 1, en nog 1, en nog vele meer...) Vrijdag was het de verjaardag van Eric en die had alweer een ganse trip uitgetekend voor ons. Het begon met een namiddag aan het strand in Cocoa Beach gevolgd door een cruise op de casino boot en eindigend in het nachtleven van de Space Coast. Na een iets of wat vermoeiend weekend was het hoog tijd om de huishoudelijke taken nog eens op te nemen want thuis stond mij een berg was (en dus ook strijk) te wachten.

Aantal eerstejaars Lerarenopleiding stijgt spectaculair

Het aantal nieuwe studenten Lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel kent een explosieve groei. Dit jaar zijn tot nu toe bijna 80% meer eerstejaars ingeschreven dan vorig jaar.
De groei is vrij algemeen maar het meest spectaculair bij de opleiding regent Lichamelijke opvoeding; daar stijgt het aantal studenten van 18 naar 62. De opleidingen Leraar Kleuteronderwijs en Leraar Secundair Onderwijs Algemene vakken kennen bijna een verdubbeling van het aantal eerstejaars.
Academiejaar2002 – 2003 Academiejaar 2003(cijfers 10/09/03)
Kleuteronderwijs 26 51 + 96%
Lager onderwijs 35 48 + 37% Secundair onderwijs Algemene Vakken 37 71 + 92%
Secundair onderwijs Bio-esthetiek en haartooi 31 30 - 3%
Secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding 18 62 + 244%
Totaal 147 262 + 78%
Het aantal studenten zal wellicht blijven stijgen, de inschrijvingen worden niet stopgezet. Het bestuur van de Erasmushogeschool Brussel heeft beslist om zeker geen numerus clausus in te voeren, ondanks de zware financiële problemen die voortvloeien uit de bevriezing van de enveloppenfinanciering. Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft immers alles in het werk gesteld om jongeren aan te zetten de Lerarenopleiding te volgen.
De Erasmushogeschool Brussel ziet zich wel verplicht om bijsturingen uit te voeren inzake de omkadering van het onderwijzend personeel in de Lerarenopleiding.

Hoe de Antwerpse politie de studenten behandelt...

Toen op woensdag 10 september het pasopgerichte fototeam van Studiant erop uit trok op haar dagelijkse ronde langs de TD's om zo het studentenleven in beeld te brengen op de site van Studiant, stootte ze in de buurt van de Hermes TD in de Cinema (zeer geslaagde TD, trouwens) op een dubieus incident met de Antwerpse politie.
De feiten: een student besluit te wildplassen op de Stadswaag. De politie rijdt per toeval net langs, en verplicht de student het boeltje op te kuisen met zijn T-shirt! Het fototeam ziet dit gebeuren en walgt van het hele voorval, maar durft wegens de klaarblijkelijk repressieve hand van de Antwerpse politie geen foto te nemen, uit vrees voor een inbeslagname van het (duurbetaalde) toestel, of de verplichte afgave/wissen van de flash-kaart, waardoor we ook meteen alle foto's kwijt zouden zijn.
Ok, wildplassen is uit den boze en zeker niet goed te praten, maar de reactie van de politie is evenzeer smakeloos en een “beschaafd” land onwaardig. De student verplichten in een naburig café een emmer water te halen om zo het boeltje proper te maken, was waarschijnlijk een te simpele oplossing.
Als sommige agenten het nodig vinden om op die manier hun frustraties op de studenten bot de vieren, wordt het nog een leuk jaar in Antwerpen. Moeten na de allochtonen ook de studenten vrezen geviseerd te worden en de gebeurlijke wantoestanden gaan vastleggen en publiceren?

Behoeftige student slachtoffer van spelletje Van Mechelen

Wegens een beslissing van minister van Mechelen om de benodigde kredieten tot nader orde te bevriezen, kunnen studenten wiens dossier al volledig is afgehandeld de studiebeurs waar ze recht op hadden nog niet ontvangen. De reactie van minister Vanderpoorten dat ze kunnen regelen heeft dat deze beurzen binnenkort toch kunnen uitbetaald worden is enigszins geruststellend, maar blijft vragen oproepen.
De recente berichtgeving staat in schril contrast met goed-nieuws-show die in juni nog gegeven werd. Vanaf nu, kon men vanaf juli al aanvragen en zouden de beurzen vroeger dan ooit uitbetaald kunnen worden. Menig student hoopte eindelijk zijn beurs te ontvangen op het moment dat de studiekosten zich ook effectief aandienden en vulde vlijtig zijn aanvraag in. De dienst studietoelagen van de Vlaamse overheid werd aangepord om ook in de vakantie al een tandje bij te steken en iedereen verwachte mooie tijden.
Hierdoor liggen er reeds meer dan 5000 dossiers volledig afgehandeld te wachten op een signaal. Hierdoor hadden reeds meer dan 5000 studenten hun broodnodige geld kunnen ontvangen. Hierdoor had de Vlaamse regering haar belofte kunnen houden. Had minister Van Mechelen er maar aan gedacht dat achter aantallen ook mensen zitten, en dit geval dan nog de meest behoeftige. Want deze maatregel is niet enkel demotiverend voor de student om snel een beurs aan te vragen, ze zal waarschijnlijk ook wegen op de motivatie van de dienst studietoelagen om snel af te handelen en is vooral een probleem voor de studenten die hadden gehoopt hun geld nu eindelijk eens te krijgen op het moment dat de kosten als inschrijvingsgeld, huurwaarborgen, abonnementen en cursussen zich aandienen. Of zoals Joris Roos, voorzitter VVS het stelt "niet enkel ministers moeten rekening houden met hun budget".
Bovendien stelt zich de vraag waarom de regering niet zelf met deze feiten naar buiten is gekomen en waarom er pas concrete data werden gegeven op het moment dat er ongeruste signalen weerklonken. Had men anders misschien tot januari gewacht om de beurzen uit te betalen? Het is ook zielig van deze regering dat ze haar begrotingsbesognes probeert af te wentelen op de zwakste in deze samenleving, in dit geval de beursgerechtigde student.

UCL wil verhoging inschrijvingsgeld invoeren.

Als de plannen die broeien aan de Franstalige Leuvense universiteit ook daadwerkelijk in de realiteit omgezet worden, kan studeren in de nabije toekomst een pak duurder worden. Op het ogenblik betaalt een Vlaamse student 488 Euro, een Waalse student 726 Euro voor een jaar hogere studies. Wie een beurs heeft betaalt 80 Euro, en wie net niet in aanmerking komt voor een beurs 257 Euro. Volgens de docenten economie van de UCL is dat onhoudbaar, en moet afgestapt worden van de kosteloosheid van onderwijs. Zij stellen een inschrijvingsgeld van 4000 tot 6000 Euro voorop. De studenten zouden het inschrijvingsgeld pas na hun studies moeten betalen, op het ogenblik dat ze een job gevonden hebben die beantwoordt aan hun studieniveau.
Op het ogenblik zijn alvast niet alleen de studenten tegen, maar ook de ministers van onderwijs van Vlaanderen en Wallonië.
De Vlaamse universiteiten staan echter niet afkerig tegen de grote lijnen van het plan, zij betogen dat de huidige onderwijsfinanciering onvoldoende is, en door private bijdragen zal moeten gesteund worden, waarbij een verhoging van de bijdrage van de student beslist een optie is.

Student gijzelt medestudenten en docent.

In Tennessee gijzelde vorige woensdag een 26-jarige student een vijftiental medestudenten en een docent. Harold Kilpatrick claimde lid te zijn van Al Qaeda. Bij het begin van de gijzeling liet hij vier vrouwen vrij, maar na negen uur begon hij in het wilde rond te schieten, en verwondde op die manier twee van de gijzelaars. Dat was voor de politie het signaal om binnen te vallen en de gijzelnemer te elimineren (lees dood te schieten). Over het motief bestaat nog geen duidelijkheid, maar bij de jongeman thuis werd wel een afscheidsbrief gevonden. Voor hem is blijkbaar alles naar wens of naar verwachting verlopen.

Leuven verbiedt opsplitsing gezinswoningen.

Vanaf 1 januari aanstaande mogen bestaande gezinswoningen in Leuven niet meer opgedeeld worden in kleinere wooneenheden – lees studentenkamers -. De motivatie van dit besluit is dat het voor jonge gezinnen anders onmogelijk wordt om nog een woning te kopen of te huren in de binnenstad. De nieuwe regeling zal enkel gelden voor woningen met een tuin en een vloeroppervlakte tussen 90 en 250 m². In de praktijk bestond dit reglement al sedert 1996, maar het was nooit tot wet bekrachtigd. De keerzijde van de medaille is wel dat het bestaande tekort aan studentenkamers zal aanleiding geven tot een stijging van de huurprijzen. Koten van mindere kwaliteit zullen opnieuw aantrekkelijk worden.

Studeren in Nigeria = zéér gevaarlijk!

Aan de Nigeriaanse staatsuniversiteit in Lagos werd op drie kilometer van de campus een rituele offerplaats ontdekt. Het lichaam van een laatstejaars Engels werd aangetroffen, ontdaan van de ogen, en gedeeltelijk opengereten. Op de site toonden studentenleiders ook kledingstukken, handtassen en menselijke botten. Volgens hen gaat het om een rituele offerplaats van de ifa, de religie van het Yoruba-volk. Omwonenden verklaarden dat het wel meer voorviel dat in elkaar geschopte studenten het terrein op werden gesleept. Of ze daar ooit van weerkeerden wisten de “getuigen” natuurlijk niet te vertellen. In Nigeria is al jaren een bloedige afrekening tussen studenten aan de gang (zie daarover onze eerdere berichtgeving). Uit de verslagen onthouden we schietpartijen, massaverkrachtingen, publieke onthoofdingen, verminking met een machete, en andere “volksspelen”.
De laatste jaren verloren in het land al minstens 115 studenten het leven door activiteiten die occult geïnspireerd waren. Tel daarbij nog een behoorlijk aantal doden tengevolge van bendetreffens op de campus, en je weet het wel!
Wie wil gaan studeren in Nigeria kan zich nog bezinnen…