Studentizine

Studentizine 7

Redactioneel

Time sure flies, when you are having fun! Zo is het voor ons, die zich bezig houden met de samenstelling van dit Studentizine, en zo zal het ongetwijfeld ook zijn voor allen die de examenperiode met rasse schreden zien naderen. De royaal uitgemeten periode die was gereserveerd voor de finale blokperiode, zal weerom véél korter blijken, dan ze op de kalender leek te zijn. Vanaf het moment dat de adrenaline de overhand neemt op het studentikoze gevoel van welbehagen, beseffen we opeens dat het einde van het academiejaar weer verduveld dichtbij komt! Wie nu nog in allerijl moet beginnen studeren vanaf de titelpagina’s van zijn of haar cursussen, zal in de meeste gevallen alvast één les geleerd hebben; het kan geen kwaad op een vroeger tijdstip al eens een blik op (en vooral in) een cursus te werpen, en néén, een leeg bierblik telt niet mee! De examenperiode is een beetje als de deadline van een publicatie: in het begin ga je er vanuit dat je tijd over hebt, maar al snel zal blijken dat de inschatting qua voorbereidingsduur schromelijk was ondergewaardeerd.
Gelukkig kan de redactie van dit Studentizine rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het studentenheir uit alle hoeken van de wereld, om door middel van klakkeloze overname (sic), of door gebruik te maken van een royale dosis spiekbriefjes (sic), door de proeven van redactionele bekwaamheid te spartelen. Het lijkt wel een beetje alsof studenten alom er naar streven om te compenseren voor de relatieve studentikoze stilte ten onzent. De redactie neemt kennis, brengt verslag uit, en geniet van de tribulaties van het studentendom, in alle windstreken van deze blauwe bol.
Hopelijk valt dit Studentizine in even goede aarde als het vorige –eerste van een nieuwe generatie-
Wij hier op de redactie, zullen er in elk geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat het Studentizine meer dan lezenswaard blijft! Het vorige Studentizine weekte een heleboel leuke reacties los, en we hopen van deze editie hetzelfde! Dus laat horen die suggesties, stuur in die berichten of spuw je gal… Alleen door jouw respons kunnen wij voortdurend blijven verbeteren aan jouw Studentizine!

Studenten in de V.S. plegen plagiaat!

Een Amerikaanse prof bleek minstens even creatief als een groot deel van zijn studenten. Hij schreef zelf een computerprogramma, en liet dat vervolgens los op zijn bestand van zo’n 1500 eindwerken! In een groot aantal scripties vond de computer dezelfde “overgeschreven” tekstfragmenten. Knippen en plakken mag dan, ten tijde van “Klein, klein kleuterke”, bezigheidstherapie zijn geweest voor de allerjongsten, in het tijdperk van de informatica lijkt het er sterk op dat een belangrijk deel van de studenten zich van dergelijk kleuterwerk bedient om te voldoen aan de vereisten, gesteld door de academische raden. Aan de universiteit van Virginia, waar de bewuste prof doceert, maakt de academische tuchtraad ondertussen wel overuren. Wanneer de reglementen strikt gevolgd worden, hangt een aantal studenten het consilium abeundi boven het hoofd (weggestuurd worden van de universiteit), maar wat te doen met degenen die al promoveerden op plagiaatscripties?
Washington Post/De Morgen, 10 mei 2001.

Al Gore gebuisd ?

Hij zal de geschiedenis ingaan als de man die meer stemmen behaalde en toch de presidentsverkiezingen verloor van George Bush, maar ook wat betreft zijn carrière als docent zet hij een “bijzonder” parcours neer!
Gore werd na zijn nederlaag docent aan de “Columbia University School of Journalism”. Of het ermee te maken heeft dat heel zijn cursus in twéé dagen werd opgesteld, of te wijten is aan een gebrek aan charisma, feit is dat zijn cursus door de studenten niet écht als beklijvend wordt ervaren.
Aan de bewuste univ is het de traditie dat de studenten ook hun docenten kwoteren, maar dat “trieste” lot werd de voormalige vice-president van de VS bespaard!
Tijdens een “informele” beoordeling kwam Al Gore er echter maar bekaaid vanaf! Zijn hoogste score was een zeven, maar voor de meeste van zijn studenten haalde hij een onvoldoende. Als zijn studenten al iets van hem konden leren, dan was het wel het omgaan met politici die antwoorden vermijden, en rond de pot draaien als de kwestie te gevoelig wordt….De meerderheid van zijn studenten gaven de voormalige vice-president een onvoldoende als docent.
The Independent, 4 mei 2001.

Sinds wanneer mag spieken niet meer?

In Dhaka (Bangladesh) zijn studenten massaal in opstand gekomen omdat bij examens te streng werd gecontroleerd op spiekbriefjes. Toen bleek dat zij hun “voorbereidingen” niet mee mochten binnenbrengen in het examenlokaal, werden de studenten woedend. Ze sloegen docenten in elkaar, gooiden ruiten van de univ in, en staken het universiteitsmeubilair in brand. Vrienden en familie van de studenten vielen buiten de poorten van de campus de aanrukkende ordebewaarders aan. De politie moest traangas gebruiken, en chargeerde met de wapenstok om de betogende massa uiteen te drijven. De universiteit werd grondig toegetakeld, en er vielen meer dan honderd gewonden!
De Bengaalse onderwijsautoriteiten hebben ondanks de voorbereidingen toch nog 9000 studenten gediskwalificeerd voor hun examens Engels wegens spieken.
Een mens vraagt zich af hoeveel dat er zouden geweest zijn zonder de rellen?…
Gazet van Antwerpen, 14 mei 2001.

Kandidaat en licentiaat verdwijnen binnen een jaar

Vanaf het academiejaar 2002-2003 wordt het diplomastelsel van onze universiteiten en hogescholen drastisch gewijzigd. In Vlaanderen en Nederland worden de graden van kandidaat en licentiaat vervangen door de internationaal meer gebruikelijke aanduidingen “bachelor” en “master”. Overal in de Europese unie moeten die graden worden ingevoerd, en Nederland en Vlaanderen willen daarin het voortouw nemen. In onderling overleg zullen de kwaliteitsnormen van de verschillende opleidingen worden vastgesteld en opgelegd. De graad van “bachelor” wordt een volwaardig diploma, dat op termijn pas na drie jaar zal worden uitgereikt. Het is echter niet de bedoeling de duur van de diverse opleidingen te verlengen. Geleidelijk zal een stelsel van studiepunten worden ingevoerd, al naargelang de samenstelling van het lessenpakket.
De Nieuwe Gazet, 17 mei 2001.

Student keert terug naar huis

Op kot gaan verbetert de band van een student met de ouders. Dat is één van de conclusies van de doctoraatsverhandeling die Wim Beyers, assistent psychologie aan de KU Leuven, voorbereidt, met als thema de autonomie van jongeren. Zo blijkt onder meer dat nog steeds zo’n 83 procent van alle Leuvense studenten op kot zitten in de petermannenstad. Dat cijfer blijft zowat constant in de laatste decennia. Een belangrijk verschil met vroeger is wel de frequentie waarmee de studenten op weekend naar huis gaan. Waar dat voor een tiental jaren meestal neerkwam op een “Heimfahrt” om de twee à drie weken, gaat nu zowat 80% van de kotstudenten elk weekend over huis. Zeven procent van de kotters gaat zelfs tijdens de week nog een of twee keer over huis. Na bevraging bleek dat zeker niet een gebrek aan proper ondergoed, of het tekort aan kant-en-klare maaltijden de reden van deze opvallende tendens is. Vrij algemeen blijkt een verbeterde emotionele band met de ouders aan de basis te liggen. Eens “op eigen poten”, vermindert het adolescente streven naar meer vrijheid en onafhankelijkheid al snel. Natuurlijk zullen het steeds groter wordende individualisme bij jongeren, en een duidelijk merkbare vermindering in sociale contacten ook wel hun invloed hebben! Katrijn Serneels in De Morgen, 8 mei 2001.

Universiteit van toerisme moet er komen voor 2003

Renaat Landuyt, Vlaams minister van toerisme, wil tegen 2003 een universitaire vorming toerisme opstarten. Het zou gaan om een specialisatiejaar, met aandacht voor economie, marketing, sociologie van de toerist, architectuur, geschiedenis van het toerisme in België… De bedoeling is duidelijk: hoog gekwalificeerde krachten afleveren voor een sector die in Vlaanderen goed is voor 8 à 10% van de totale economische omzet. Toerisme is veel meer dan hostess en gids spelen! De Morgen, 5 mei 2001.