Studentizine

Studentizine 70

Studentenvakbond dreigt controleurs met rechter

In Nederland wil de Landelijke Studentenvakbond de Informatie Beheergroep voor de rechter slepen om de onaangekondigde uitwonendencontroles te stoppen. 'Groningen' geeft geen krimp: er worden alleen orders van het ministerie van Onderwijs uitgevoerd.
Twee weken terug werden 25.000 studenten gemaand om te bewijzen dat ze op kamers wonen. Als bewijs accepteert de IBG alleen een inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie of een combinatie van huurcontract met betalingsbewijs. De mogelijke consequenties liegen er niet om. Als de stukken niet op tafel komen, zet 'Groningen' de uitwonendenbeurs over het afgelopen jaar om in een toelage voor thuiswonenden. Dan zitten de studenten met een strop van minimaal 1800 euro bij alleen een basisbeurs. Dat bedrag kan nog hoger uitvallen als de student ook een aanvullende beurs ontvangt.
'Schandalig', vindt de LSVb de 'onaangekondigde' controles. Studenten konden niet weten dat ze bewijsstukken moesten bewaren, aldus de bond. Volgens IBG-woordvoerder Daniël Blok is de aanscherping van het controlebeleid echter wel degelijk aangekondigd. "We hebben het er vorig jaar al met LSVb en ISO over gehad. Maar het kan zijn dat dit door de bestuurswisselingen een beetje is weggezakt."
Ook de studenten zijn volgens Blok niet geheel onkundig gehouden van het nieuwe beleid. In mei vorig jaar heeft de beurzenverstrekker via verschillende hogeschool- en universiteitsbladen gerichte controles aangekondigd op gevallen 'waarbij misbruik aannemelijk is'. Blok noemt het "niet gebruikelijk" om die doelgroep te vertellen dat er een controle aankomt. Volgens Blok is de aanscherping doorgevoerd op verzoek van de accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs. Die wordt op haar beurt weer achter de vodden gezeten door de Algemene Rekenkamer. Dat college vond de financiële controle vanuit Zoetermeer te vrijblijvend, zoals ook de fraude-affaire in het hbo duidelijk heeft gemaakt.
De huidige controleactie heeft tienduizenden studenten ten onrechte in de problemen gebracht, stelt de LSVb. Door de woningnood hebben ze domicilie gekozen bij bijvoorbeeld hospita's die hun inkomsten willen verzwijgen en alleen contante betaling accepteren. Krakers staan er ook niet om bekend dat ze naam en adres keurig bij de gemeente doorgeven.
HOP

Moord, corruptie, uitbuiting, overspel en verraad!

Zo opent de musical Chicago!........ de makers, Bob Fosse, John Kander, Fred Ebb (bekend van Cabaret) komen hun onheilspellende en gewaagde belofte helemaal na. Chicago is een avontuur vol sexy mensen, gevaar en verwarring. Maar met veel stijl, klasse en met een flinke dosis humor! Deze originele West End Versie, is de meest prestigieuze musical van de voorbije 10 jaar!
Van Melbourne tot Mexico, van New York tot Londen, de kritieken zijn wereldwijd unaniem lovend! Van de ouverture, met het befaamde “All that Jazz”, tot de finale blijft de toeschouwer begeesterd door een passioneel verhaal waarin moord, overspel, hebzucht, corruptie, geweld, uitbuiting en verraad hoogtij vieren.
Liefhebbers moeten nu niet meer naar New York of Londen, want “CHICAGO” komt naar ons land voor een exclusieve reeks voorstellingen tot 7 december 2003 in de Stadsschouwburg van Antwerpen.
Studenten worden verwend bij organisator Music Hall! Op vertoon van een geldige studentenkaart, kan je aan de kassa terecht voor studentikoos geprijsde tickets van Chicago.
Studenten hebben recht op liefst 50% korting, op alle plaatsen (dus ook categorie 1: de duurste plaatsen), gedurende de hele reeks voorstellingen. Wel enkel op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag! De kassa is elke dag geopend vanaf 12u 's middags.
Dit is echt een prachtige buitenkans om deze fantastische voorstelling tegen een waanzinnig lage prijs te gaan bekijken.
Bovendien geven wij op de Studiant-site vijf duo-tickets weg voor Chicago. Vanaf deze woensdag kan je op de homepage de link vinden om deel te nemen aan de verloting van deze vrijkaarten voor een avondje genieten van de bovenste plank!

Leuvense studenten voeren kotenactie.

Vorige week voerden de Leuvense studenten actie rond het stilaan schrijnend tekort aan degelijke en betaalbare koten in de Petermannenstee. Een goed en betaalbaar kot vinden is geen sinecure meer voor de Leuvense studenten. Het aanbod van koten in Leuven is de laatste jaren gedaald, en de prijzen zijn spectaculair gestegen. Momenteel kost een kot in Leuven gemiddeld tussen de 230 en 250 euro per maand. Hiermee is Leuven zonder twijfel één van de duurste studentensteden geworden, misschien zelfs de duurste.
Bij de aanvang van het vorig academiejaar (2002-2003) was er sprake van een kotentekort. Vele buitenlandse studenten vonden geen kot en de KU Leuven moest aan haar personeel vragen of zij tijdelijk geen studenten in huis wilden nemen. Bij de aanvang van het huidige academiejaar was er weliswaar een licht overschot op de kotenmarkt (ongeveer 300 kamers), maar dit mag geenszins een reden zijn om te denken dat de problemen achter de rug zijn. De huurprijzen blijven gigantisch hoog, huurcontracten voor twaalf maanden, in plaats van tien maanden, komen steeds vaker voor, ook al heeft de bewuste student geen behoefte aan een kot in de zomermaanden. En last but not least, het overschot is veel te klein. De KU Leuven streeft steeds naar een overschot van 3 % om echt veilig te zitten. 300 leegstaande kamers is een overschot van 1 %.
De buitenlandse studenten zijn het grootste slachtoffer van deze problematiek. Belgische studenten beginnen relatief snel (vanaf februari) aan de zoektocht naar een kot. De meeste buitenlandse studenten komen pas in Leuven aan in september. Uiteraard zijn de beste koten dan al lang verhuurd. De buitenlandse studenten zijn vaak veroordeeld tot veel te dure en/of veel te slechte koten.
Het kotenprobleem heeft twee oorzaken, het beleid van stad Leuven, en de gebrekkige reactie op dit beleid van de K.U. Leuven.
Het is duidelijk dat Leuven het leuker zou vinden indien er een beetje meer (belastingbetalende) gezinnen in het centrum van de stad zouden wonen. Om dit te bereiken is het beleid met betrekking tot koten enorm verstrakt in de voorbije jaren. Alhoewel er officieel niet echt kan gesproken worden van een kotenstop komt het er de facto toch meer en meer op neer. Goedkeuring krijgen voor het creëren van koten in een huis in het centrum van Leuven is quasi onmogelijk, net zoals goedkeuring krijgen voor lichte verbouwingen aan bestaande koten. Geconfronteerd met die strakke houding van de stad, stoppen meer en meer kotbazen met het uitbaten van hun koten. We kunnen dus wel degelijk stellen dat het beleid van de stad verantwoordelijk is voor op zijn minst een stagnatie van het aanbod, en meer dan waarschijnlijk een daling van het aanbod.
De K.U. Leuven draagt een grote verantwoordelijkheid omdat ze het probleem niet op tijd erkend heeft, ondanks herhaalde waarschuwingen van de huisvestingsdienst aan de universitaire overheid. Door het in de wind slaan van deze waarschuwingen is de K.U. Leuven niet in staat gebleken om in te spelen op het beleid van de stad. Erger nog, er zijn momenten geweest dat de K.U. Leuven grondig haar best deed om het al krappe aanbod van koten in Leuven nog verder in te krimpen. Het mooiste voorbeeld hiervan is de zaak Terbank in 2002. De universitaire overheid besloot, zonder overleg met haar eigen Huisvestingsdienst, de studentenresidentie Terbank te verkopen aan Imec. Zodoende verdwenen er 170 kamers van een al zeer krappe markt, 170 kamers die pas een volledig academiejaar later werden vervangen. De problemen bij de aanvang van het academiejaar 2002-2003 vinden hier voor een deel hun directe aanleiding.
Het negeren van signalen is niet de enige verklaring voor de gebrekkige reactie van de K.U. Leuven. Het is op het hoogste niveau niet echt duidelijk wie bevoegd is voor huisvesting. Zowel de algemeen beheerder als de coördinator studentenbeleid eigenen zich het dossier toe met als gevolg dat er parallelle circuits ontstaan aan de K.U. Leuven. Het spreekt voor zich dat deze manier van werken niet bepaald efficiënt is om het huisvestingsprobleem aan te pakken.
Conclusie
Deze situatie is nu zoals ze is en moet zo snel mogelijk op een ernstige manier worden aangepakt.
Ten allereerste is het belangrijk dat zowel de stad als de universiteit voor de allereerste keer eens duidelijk en openlijk erkennen dat er een kotenprobleem is in Leuven, een probleem dat moet opgelost worden. Indien beide partijen erkennen dat er een probleem is moet er gezocht worden naar een oplossing, dat is evident. De stad kan wat dat betreft enorm veel doen door zijn strakke beleid met betrekking tot de koten, op zijn minst tijdelijk (drie tot vijf jaar), te verzachten. De stad zou bijvoorbeeld kunnen toestaan dat een aantal leegstaande kantoorgebouwen in het centrum van Leuven worden omgebouwd tot koten. Een andere tijdelijke oplossing is het steeds leger staande ziekenhuiscomplex op het kruispunt van de Brusselsestraat en de Kapucijnenvoer. De K.U. Leuven langs haar kant moet het probleem beter aanpakken. Om te beginnen zou de universiteit meer aandacht kunnen besteden aan de signalen die haar eigen huisvestingsdienst nu al jaren uitzendt. De parallelle circuits moeten bekeken worden en waar mogelijk verdwijnen. En tenslotte moet de K.U. Leuven wat ons betreft haar belofte van 1000 extra kamers binnen vijf jaar hard maken. Dit laatste houdt uiteraard in dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor huisvesting. Het spreekt voor zich dat we hopen dat de stad die duizend extra kamers zal goedkeuren. Tenslotte willen we een lans breken voor een betere communicatie tussen de stad en de universiteit. Volgens ons had dit probleem grotendeels kunnen vermeden worden door een betere communicatie. Wij zijn dan ook vragende partij voor een permanent overlegorgaan tussen de stad, de K.U. Leuven en de studenten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zo’n overlegorgaan een goede stap in de richting van een oplossing kan zijn, een oplossing waar elke partij zich in kan vinden.
LOKO Sociale Raad 's Meiersstraat 5 B-3000 Leuven 016/22.95.41
http://sora.loko.be
sora@loko.be

In Utrecht logeren ze studenten in een kantoorgebouw.

Oplossing voor de woningnood onder studenten en jongeren: verbouw leegstaande kantoren. De Utrechtse Stichting Tijdelijk Wonen probeert het met een heel groot pand aan de Kanaalweg. Per december zullen hier 140 jongeren wonen, maar eerst moeten ze helpen de boel te verbouwen. “
Begin jaren negentig is Stichting Tijdelijk Wonen (STW) opgericht door voorzitter Hans Kompier. Hij studeerde destijds psychologie aan de Universiteit Utrecht en ergerde zich aan de woningnood én de leegstand van kantoorpanden in de stad. “Ik wilde het gebrek aan jongerenhuisvesting vooral ter discussie stellen”, zegt hij nu. Het bestuur van Stichting Tijdelijk Wonen bestaat uit pragmatische idealisten. Ze willen laten zien dat er op een meer praktische en functionele manier omgegaan kan worden met woningnood en leegstand. “Gedurende de jaren hebben we met kleine projecten in Utrecht ook bewézen dat kantoorpanden bewoonbaar en rendabel te maken zijn”, zegt hij. “Nu zijn we voor het eerst in zee gegaan met een commerciële partij. Het is ook voor het eerst dat we het zo groot aanpakken.”
De commerciële partij is projectontwikkelaar Kanalenstaete. Deze bezit het KPN-pand en wil het gebouw over drie jaar slopen om er luxe appartementen voor in de plaats te bouwen. Tot die tijd verhuurt de projectontwikkelaar het pand aan de stichting van Kompier. In samenwerking met provincie, gemeente en met een lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten wordt van het kantoorpand een jongerencomplex gemaakt. “We bieden vanaf december 140 en voor een periode van drie jaar kamers voor studenten en werkende jongeren. We hopen dat nu er één commercieel schaap over de dam is, er meer zullen volgen.”
In het pand klinkt nu overal gezaag en geboor. In de gang staat een winkelwagentje vol gereedschap, op de vloer ligt zaagsel. Maar in sommige lege kamers liggen al matrassen op de vloer en hangen briefjes op de deur. En in de inloop-koelcel van de nog aanwezige bedrijfskeuken staan pakken melk. De eigendommen zijn van toekomstige bewoners die al in het pand werken en soms ook al slapen. Alle huurders moeten 64 uur zelfwerkzaamheid inzetten om zo hun huurcontract te verdienen.
Voordat STW met de verbouwing kon beginnen, was er een lange weg te gaan. Zo moest het pand een tijdelijke herbestemming krijgen voordat het bewoond mocht worden en moest het gebouw worden aangepast om het brandveilig te maken. Maar ook zaken als extra toiletten, het maken van doucheruimtes en keukens moesten gepland en gerealiseerd worden. Kompier: “Op elke verdieping komt een gezamenlijke ruimte met keukens. De bedrijfskeuken met kantine laten we intact: de enorme soeppannen en warmhoudplaten komen vast nog wel van pas. We willen de mogelijkheden van het pand zoveel mogelijk benutten.”
De kamers in het pand variëren in grootte en huurprijs. Ze werden verloot via Stichting Jongeren Huisvesting Utrecht. De kamers waren zó weg. STW en SJHU besloten om vooral jongeren met urgente problemen een kamer te geven. “Jongeren die erg ver van hun studie wonen bijvoorbeeld”, vertelt Kompier. “Of studenten die trompet studeren aan het Conservatorium en daardoor nergens een kamer kunnen vinden.” De kamers kosten 72 procent van de maximaal redelijke huurprijs. “We willen het betaalbaar houden”, legt Kompier uit. “Omdat de jongeren meewerken, hoeven ze minder huur te betalen.”

Traplopen

Het liftongeluk in het Amsterdamse VU-gebouw van vorige week krijgt nog een staartje. Nadat vorige week 22 mensen door een overbelaste lift plots anderhalve verdieping omlaag zakten, heeft de collegevoorzitter van de Vrije Universiteit, Wim Noomen, gezegd dat jonge mensen aan de VU tot de zesde verdieping niet de lift maar de trap moeten nemen. "Helaas zijn mensen gewoon niet bereid uit te stappen wanneer de lift aangeeft overbelast te zijn." Volgens hem zijn er studenten die zelfs op de liftvloer dansen om te zien wat er gebeurt. Zelf zegt Noomen nooit met de lift te gaan, al moet hij naar de vijftiende verdieping. Hij heeft namelijk liftangst. (Ad Valvas)

Gravensteenfeesten

Ieder SK-lid kent de datum van woensdag 16 november 1949 : de dag dat de Slag om 't Gravensteen, die de basis van het alom gekende Gentse studentenlied vormt, gestreden werd. Ieder jaar wordt deze schitterende studentengrap dan ook op passende wijze herdacht middels een symbolische herbezetting van de burcht op woensdagnamiddag, gevolgd door een ludieke optocht door de straten van Gent. 's Avonds schenkt het SK een honderdtal gratis vaten Rodenbach in een tent aan de Overpoortstraat. Dit jaar gaan de Gravensteenfeesten door op woensdag 19 november. Afspraak op het Kramersplein!

St V

Wie na de Gravensteenfeesten in Gent nog een legendarische studentikoze uitspatting wil meemaken moet z’n kater naar Brussel vergezellen voor nog een herdenking! Jaarlijks wordt aan de VU Brussel Pierre Theodore Verhaegen herdacht ( 1796-1862 ), vooraanstaand liberaal politicus, logemeester en de voornaamste promotor van de Vrije Universiteit. Deze vrijmetselaar kreeg tegen alle logica in toch een kerkelijke begrafenis, waarna zijn bijnaam gauw was gevormd : “ Saint-Verhaegen “. De studentikoze feestelijkheden die onder zijn naam plaats vinden zijn in de loop der jaren beroemd en berucht geworden. Wie zich in het feestgewoel wenst te storten, kan maar beter niet zijn beste goed aantrekken… St.V wordt traditioneel gevierd op 20 november. De dag voordien is er gewoonlijk al een stevige avant-St Vé, maar op 20 november stroomt de Sablon vol studenten en praalwagens, die dan onder oorverdovend kabaal, en in een grandioze sfeer afzakken naar het standbeeld van Verhaegen. Wat vooral opvalt is de grote hoeveelheid “oudgedienden” die nog present geven. Hier blijkt pas echt overduidelijk dat je nooit te oud bent om je onder te dompelen in studentikoos jolijt! Elk jaar wordt de stoet georganiseerd rond een bepaald thema.
Ook dit jaar weer zal de Sablon het toneel zijn van onwaarschijnlijke studentikoze ambiance.
St V: donderdag 20 november, 15.30 uur, verzamelen aan de Grote Zavel, in vol studentikoos ornaat!

Faam en roem

Droom je van een carrière à la Tiësto? Hang dan je universitaire studie direct aan de wilgen. Want vanaf september 2004 is het mogelijk om in Nederland een hbo-opleiding tot dj-producer te volgen. De Tilburgse Fontys Rockacademie start deze opleiding in samenwerking met de bekende diskjockeys en producenten Armin van Buuren en Ben Liebrand. In het eerste jaar van de opleiding is plaats voor tien studenten. Hoewel de Rockacademie zich op dit moment met name op bas, drums, gitaar en zang richt, wordt het belang van de dance-industrie niet onderschat. Directeur Gerard Boontjes: "We willen met onze opleiding uiteindelijk het totale spectrum van de muziekwereld bestrijken. De nieuwe opleiding tot dj-producer is weer een stap in die richting." De komende maanden moet het onderwijsprogramma van de nieuwe opleiding meer vorm en inhoud krijgen.

Zijn Belgen de Hollandse studenten zat?

Het Belgische Riemst, vlak bij Maastricht, heeft genoeg van alle Nederlandse studenten die daar goedkoop komen wonen. In de gemeente, die ruim zestienduizend inwoners telt, wonen driehonderd Nederlandse jongeren die studeren aan de nabijgelegen Universiteit Maastricht. De burgemeester vindt het welletjes en wil de instroom van de jonge noorderburen beperken. Voor het dorp Vroenhoven is al een bestemmingsplan gemaakt dat bepaalt dat er niet meer dan drie studenten in een huis mogen wonen. Het dorp Kanne wil zo’n zelfde bestemmingsplan invoeren.

Download je favoriete muziek met Belgacom ADSL !

Heeft u een ADSL-aansluiting ? Dan kunt u exclusief lid worden van de Skynet Music Club. Daar heeft u toegang tot één van de grootste muziekcatalogi van Europa en download u legaal en in de beste kwaliteit uw favoriete muziek. http://www.skynet.be/musicclub.

Inspraak van leerlingen op school

Leerlingen mogen vooral hun zegje doen over de leefwereld op school (uitstappen, projecten, schoolvoorzieningen, . ). Bijna de helft van de leerlingen heeft hierover inspraak. Op het vlak van de leerwereld (lessenroosters, evaluatie van leraren, manier van lesgeven, .) en de regelgeving (schoolreglement, kledij, .) liggen de cijfers lager: respectievelijk 37 en 35 %. 1 op 3 leerlingen is tevreden met het inspraakniveau. Leraren schatten de inspraak van leerlingen iets hoger in en zijn meer tevreden over de situatie op hun school: voor 2 op 3 leraren hoeft er niets te veranderen. Als leraren meer leerlingenparticipatie willen, dan is dat op het vlak van de leefwereld, niet op hun eigen terrein. Directeurs denken net andersom: die willen eventueel meer inspraak op het vlak van de leerwereld en de regelgeving.
Het onderzoek 'Leerlingenparticipatie nader bekeken' (bij 12 tot 18-jarigen) krijgt alle aandacht in Maks! van deze maand. http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=10273
Lerarendirect.

Site van het jaar

Ieder jaar houdt Clickx Magazine een internet verkiezing: Site van het Jaar.
Onze vrienden van www.be hebben de eindselectie gehaald en hun site maakt deel uit van de 100 genomineerde in de categorie 'Professionele Sites'. Vanaf dinsdag 18 november kan je stemmen om www.be mee in de hoogste regionen van deze verkiezing te plaatsen. Stemmen kan op www.sitevanhetjaar.be . Van 18 november tot en met 2 december kan er gestemd worden op deze site. De site met de meeste stemmen wordt gekroond tot dé 'Site van het Jaar 2003'. En voor de stemmers zelf hangt er ook wat aan vast: er is een prijzenpot voorzien van méér dan € 10.000!
Eerdere winnaars zijn www.rsca.be, www.bigbrother.be, www.humo.be, www.telenet.be
www.be zou zeker niet misstaan in dit lijstje, dus stemmen maar!!

Dodelijk schooljaar

In de Verenigde Staten swingen de geweldmisdrijven aan en op scholen de pan uit. Er is in de maanden van dit academiejaar nog geen drama van Columbine-aard gebeurd, maar toch tellen de statistici op twee maanden tijd al 18 dodelijke slachtoffers op school. Het gaat dan gewoonlijk om schietpartijen of uit de hand gelopen vechtpartijen. Opvallend is niet alleen het grote aantal slachtoffers, maar ook het feit dat de doden niet enkel meer vallen in de bekende probleemscholen. Ook op elitescholen vallen nu slachtoffers. Gevreesd wordt dat het lopende schooljaar het meest dodelijke uit de geschiedenis zal worden.