Studentizine

Studentizine 77

Harvard begint blootblad

Twee studentes van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard gaan een blad uitgeven dat gevuld zal worden met seksadvies, erotisch getinte verhalen en naaktfoto‘s van studenten (m/v). De universiteit is daarmee akkoord.
Vorige week dinsdag stemde een universitaire commissie in met de oprichting van het blad. Deze commissie moet alle activiteiten die studenten op de campus willen ontplooien officieel goedkeuren. Van de veertienkoppige commissie stemde 12 leden voor, twee onthielden zich van stemming. ‘We waren ons er van bewust dat bepaalde gedeelten van de academische populatie de inhoud van het blad smakeloos zullen vinden‘, vertelde commissielid en decaan Judith H. Kidd aan CNN. ‘De commissie vond echter dat het hier ging om de vrijheid van meningsuiting.‘
Het blad, “H Bomb” (waterstofbom, red.), is het idee van twee studentes: Katharina Baldegg en Camilla Hardy. Het feit dat de commissie hun idee heeft goedgekeurd, betekent dat ze zelfs in aanmerking komen voor universitaire subsidie. Die aanvraag zal nog apart behandeld worden. De bedenksters bestrijden dat het om een pornoblad zou gaan. ‘Wat wij voorstellen is een uitlaatklep voor literaire en artistieke expressie die zowel gewenst als nodig is, geen pornomagazine.‘
Voor het Studentizine liggen op het ogenblik nog geen gelijkaardige plannen ter studie, alhoewel zoiets zeker aftrek zou vinden…;o)

Vakantiekalender!

Weet je graag ruim op voorhand wanneer de vakanties vallen? Dat kan. Op de website van het departement Onderwijs staat een overzicht van alle schoolvakanties tot 2015. http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/

Onderwijsaanbod

De website 'Onderwijsaanbod' biedt een overzicht van alle scholen uit het basis-, secundair, hoger, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs met adres, telefoonnummer, e-mail en webadres. http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

Psychologische problemen begeleid

Antwerpse studenten die psychologische begeleiding nodig hebben, kunnen vanaf nu aankloppen bij het netwerk Psynet. ¨Psynet is een samenwerkingsverband tussen de leden van de Associatie Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool, Hogeschool Antwerpen en Plantijn-Hogeschool.
Omdat een op twintig studenten met psychologische moeilijkheden kampt, willen de studentenbegeleiders en psychologen van deze scholen samenwerken om die studenten beter te helpen. Volgens de voorzitter van Psynet, dokter Paul Van Royen, hebben studenten vooral moeilijkheden met hun identiteit of hun opleiding, en komen daarnaast de typische adolescentenproblemen voor, zoals relatie- en drugsproblemen of faalangst.
De organisatie wil de studenten ook financieel tegemoet komen: de student betaalt voor de eerste vijf consultaties bijvoorbeeld slechts 2,5 euro remgeld. Op elke school die deel uitmaakt van het netwerk is een contactpersoon aanwezig, die de student dan verder doorverwijst.
Bron: De Standaard 11/02/2004

Zorg te koop?

Het themahuis Oikonde (i.s.m. K.U.Leuven) organiseert op 3 maart in Leuven (MSI 00.14, 20 – 22u) een gratis debat met als thema ‘Zorg te koop?’. Een zeer actueel thema: De K.U.Leuven bv. telt heel wat studenten die zorg meer dan nodig hebben.Twee onderwerpen worden aangesneden: “Ieder zijn/haar zorgbudget of een toegankelijk zorgaanbod op maat?” en “Loon naar zorgen of puur vrijwilligerswerk?”. Mieke Vogels, Jos Van den Bleeken, assistenten en zorggebruikers gaan onderling en met de aanwezigen in debat. Geïnteresseerd? Meer info op www.oikondeleuven.be. Het team van Oikonde hoopt alvast op een grote opkomst.

Leg eens een politicus op de rooster!

Iedereen heeft de mond vol over de immense kloof die er zou gapen tussen de politici en de modale burger. Je hebt twee manieren om er mee om te gaan. Je kan er naar zitten kijken en het hoe het ooit zo ver is kunnen komen of je kan het heft in eigen handen nemen. Politics.be en Studiant gaan er iets aan doen, en hoe?
Nog tot net voor de verkiezingen gaan een aantal kandidaten voor de komende verkiezingen in debat met de burger. De discussie gaat door in de vorm van forumsessies. Politics.be verzorgt alles tot in de puntjes. We garanderen u kwaliteit in combinatie met kwantiteit.
De forumsessies worden georganiseerd op het forum van Politics.be. Dat wordt voor deze gelegenheid verhuisd naar de website www.fora.be. Via die locatie kan de bezoeker een week lang vragen stellen. Tijdens die week zal de politicus of politica deze vragen dagelijks beantwoorden. Elke week lanceren we twee kandidaten uit verschillende partijen. Tegen de verkiezingen van 13 juni zullen 36 politici de revue passeren.
Hebben onder andere toegezegd: Karel De Gucht, Yves Leterme, Filip Dewinter, Steve Stevaert, Pieter De Crem, Jean-Luc Dehaene, Gerolf Annemans, Vincent Van Quickenborne, Patricia Ceysens, Inge Vervotte, Jean-Marie Dedecker, Bart De Wever, Vera Dua...

Leraars op spacecake.

In Lüneburg, Duitsland, zijn tien leraars in het ziekenhuis terecht gekomen na het eten van een sneetje spacecake. Iemand had in de leraarskamer een cake gezet met een briefje erbij: “bedankt voor alles, smakelijk!”. Kort na het eten van de cake klaagden de leerkrachten over duizeligheid en waarnemingsstoornissen. Onderzoek naderhand leerde dat de cake rijkelijk was “gekruid” met cannabis. Volgens de directie had niemand enig argwaan, omdat het in de school helemaal niet ongebruikelijk is dat leerlingen of ouders gebak meebrengen voor het onderwijzend personeel.

Studentenclubs op de vuist over schild.

Op de Leuvense Oude markt werd in de nacht van dinsdag op woensdag een robbertje gevochten tussen de leden van twee studentenclubs. Er vielen rake klappen en de politie stelde een PV op voor slagen en verwondingen. Het parket onderzoekt nog verder de affaire.
Aan de basis lag een – tegenwoordig vaak verkeerd geïnterpreteerd – gebruik. Traditioneel is het zo dat een club die haar vaandel of schild ergens vergeet of verliest, het kostbare object in kwestie kan terugkrijgen van de vinders mits het sponsoren van een vaatje bier bij wijze van studentikoos vindersloon. Sommigen interpreteren vinden als verdonkeremanen, pikken, en maken een lonende bezigheid van wat in sé platte diefstal is. Wie bestolen is kan dan op drie manieren reageren: het “losgeld” betalen, klacht neerleggen bij de politie met burgerlijke partijstelling of de leden mobiliseren en de klepto’s een hardhandig lesje leren.
Dat laatste bleek de gekozen optie in Leuven te zijn. Na de politie-interventie werd in elk geval afgesproken dat het schild terugbezorgd wordt aan de rechtmatige eigenaars.

Universiteiten volledig rookvrij!

Vanaf volgend academiejaar geldt in Leuven een totaal rookverbod in alle universiteitsgebouwen. Wie dan nog een saffie wil paffen, zal de buitenlucht moeten opzoeken. Personeelsleden die willen afkicken kunnen terecht bij de arbeidsgeneeskundige dienst voor een begeleidingsprogramma. Ook de Gentse universiteit overweegt een gelijkaardige stap, maar daar moet het voorstel nog worden voorgelegd aan de verschillende adviesraden.

Alma is 50 geworden!

Op 15 februari ll. vierden de Leuvense Alma’s hun 50e verjaardag. In 1954 werd de allereerste schotel ooit geserveerd, en hoewel het er recentelijk nog even naar uitzag dat het tiende lustrum nooit zou worden gehaald, was er de voorbije week toch reden te over om te vieren. De Alma’s hebben niet meer het massale succes van weleer, maar blijven toch voorzien in een erg belangrijke sociale functie.

Fuifzaal in Mechelse tunnel.

Zoals op zoveel plaatsen, hebben de Mechelse studenten een bestendig chronisch tekort aan geschikte fuifruimten. Daar wordt nu binnenkort een mouw aan gepast. Onder het Stationsplein liggen tunnels uit de zeventiger jaren, die sedert 1998 gedeeltelijk werden opgevuld, en voor de rest buiten gebruik werden gesteld. Architect Mark Tourlouse heeft nu een ontwerp klaar voor een compartimenteerbare fuifzaal van 60 op 5,40 meter, met daarin twee togen, alles bij mekaar voor zo’n 300 fuiflustigen.

Proefstuderen groot succes

Ruim 1000 middelbare scholieren kwamen vorige donderdag op de Leidse universiteit proefstuderen. Nooit eerder kwamen er zoveel aankomende studenten op deze studiedag af.
Het record van meer dan 1000 scholieren betekent meteen een verdubbeling sinds de introductie van het proefstuderen vijf jaar geleden, toen ruim 500 leerlingen zich aanmeldden. Doel van het proefstuderen is aankomende studenten een beter beeld te geven van de inhoud van opleidingen. Nu komt het nog te vaak voor dat studenten al tijdens hun eerste jaar stoppen met een studie omdat die anders blijkt dan vooraf verwacht. Door tijdens het proefstuderen een practicum of werkgroep te volgen, krijgen de scholieren een realistischer beeld van studies waarvoor zij belangstelling hebben. Daarbij mogen de deelnemers aan een practicum Biologie bijvoorbeeld sprinkhanen ontleden, terwijl bij Bestuurskunde de besluitvorming rond de uitbreiding van Schiphol aan de orde komt. Bij sommige opleidingen krijgen de scholieren - die wel van tevoren de nodige stof moeten bestuderen - zelfs een toets.
Het proefstuderen wordt georganiseerd door het Aansluitingsprogramma vwo-wo en is vooral bedoeld voor leerlingen uit de twee laatste jaren secundair onderwijs. In het Aansluitingsprogramma werkt de universiteit samen met ruim zestig scholen uit de Leidse regio en daarbuiten. Overigens kunnen middelbare scholieren ook op andere manieren kennismaken met Leiden. Zo zijn er aansluitingsmodules via internet, masterclasses en het Pre-University College voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen.(DB)

5de Nacht van het Examen

Eind maart kan je opnieuw je parate kennis testen om daarna gratis te fuiven! Voor het vijfde jaar op rij organiseert Job@ de Nacht van het Examen in de Kinepolis- en Metropoliscomplexen van Leuven, Antwerpen en Gent, en dat op 23, 24 en 25 maart. Een uurtje quizzen en je mag op kosten van de sponsors het fuifbeest uithangen met je medestudenten. Hoe beter je presteert op de test, hoe meer je gratis kan drinken op de afterparty. Daarnaast krijg je een maand lang De Standaard in je bus en worden je inspanningen ook nog beloond met een cinematicket en misschien wel met een Opel Corsa. Laatstejaars maken bovendien kans op een reis en een carrière. Snel inschrijven is de boodschap, het aantal deelnemers is beperkt. Meer info op www.jobat.be.

Asielkamers

Nederland heeft een overschot aan asielzoekerscentra en daarom worden die omgebouwd tot studentenkamers. Minister Dekker heeft er 4,8 miljoen euro voor over om de gebouwen aan te passen. Daartoe gaf ze vorige week een symbolische cheque aan de gezamenlijke studentenhuisvesters. De hele operatie moet meer dan 750 woningen opleveren die aan zo'n drieduizend studenten onderdak bieden. De appartementen worden op korte termijn opgeleverd in onder meer Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Nijmegen, Enschede en Eindhoven.
Voor de nieuwe bewoners van de complexen geldt overigens hetzelfde als voor hun veelbesproken voorgangers: het is zeker niet de bedoeling dat ze in de vrijgekomen panden blijven hangen. De omgebouwde azc's moeten de nood onder de studenten tijdelijk ledigen.

VUB valt in de prijzen met diversiteitsprojecten.

Minister Marleen Vanderpoorten kende de VUB, tijdens het slotfeest van de Week van de Diversiteit, een prijs ter waarde van 2.400 euro toe. Eerder al kende de Vlaamse Gemeenschap de VUB een subsidie toe van 10.000 euro voor het uitvoeren van een diversiteitsplan betreffende het personeelsbeleid. De VUB volgt met dit plan de VRT die enkele jaren geleden een concreet actieplan rond diversiteit opstartte. De VUB wil werk maken van een betere doorstroming van vrouwen, allochtonen, mensen met een handicap, enz. (zie personeelscijfers hieronder)
Met de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap worden initiatieven opgestart rond vorming en sensibilisering van het personeel aangaande de diversiteitsproblematiek. Bovendien zullen ook bepaalde reglementen, zoals het arbeidsreglement, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement, worden herbekeken en overweegt men er een non-discriminatie clausule in op te nemen. Het onthaal- en recruteringsbeleid van de VUB zal op basis van dit diversiteitsplan bijgestuurd worden.
De drie projecten (zie hieronder) die door minister Vanderpoorten genomineerd werden, onderstrepen het beleid van de VUB ter zake. Alle personeelsleden werden door de Rector persoonlijk opgeroepen te participeren aan de Week van de Diversiteit.
Vorig jaar lanceerde de VUB een draaiboek voor studenten in een handicapsituatie, waarin in detail oplossingen worden aangereikt aan deze studenten.
Enkele personeelscijfers:
De VUB telt in totaal 1.198 vrouwelijke personeelsleden en 1.469 mannelijke, 262 daarvan zijn van allochtone afkomst en 10 mensen verkeren in een handicapsituatie. Het aantal vrouwen met een administratieve functie op universitair niveau (middenkader en hoger) is gestegen met 9% ten opzichte van vorig jaar, van 35% naar 44%. Lichten we het academisch korps eruit, dan is 66% man en 34% vrouw, wat voor de vrouwen een stijging van 8% sinds 2000 betekent. Onder het professorenkorps is 19%, één op vijf, een vrouw. Op het niveau van universitaire overheid telt de VUB twee vrouwelijke decanen en één vrouwelijke vice-rector. De VUB was enkele jaren geleden ook de eerste universiteit waar een vrouw tot rector verkozen werd.
De genomineerde projecten:
Deze drie projecten werden genomineerd:
'ervaringsoefeningen' (waarbij studenten en personeel één dagelijkse activiteit, bijvoorbeeld een broodje bestellen in het studentenrestaurant, uitvoerden met een handicap);
'nobody is perfect' (een muur van foto's genomen in het studentenrestaurant die aantoont hoe verscheiden de VUB-gemeenschap wel is);
gespreksavonden voor allochtone studenten en hun ouders (waarop zij in hun eigen taal hun ervaringen rond verder studeren kenbaar maakten).
Jeroen De Samblancx

Wedstrijd beste marketing- en communicatiethesis.

The Junior Dino Award is een wedstrijd voor de beste marketing- en communicatiethesis in België. Elke student die ingeschreven is aan een Belgische universiteit of hogeschool kan aan deze wedstrijd deelnemen. De winnaar ontvang een reischeque ter waarde van 500 euro! De winnaar van de publieksprijs ontvangt een boekenbon van 100 euro.
Via deze wedstrijd wil Dinozone de kloof tussen de professionals en de 'junior' professionals, de studenten, verkleinen. Dinozone is eigendom van C-Concept, een Gents bedrijf gespecialiseerd in marktonderzoek, dataverwerking en automatisering.
Voor meer informatie over het verloop van deze wedstrijd en de reglementen kan je terecht op www.dinozone.org Daar kan je meteen ook online inschrijven!

Nekka-Nacht 2004

De Nekka-Nacht is aan zijn elfde editie toe. Na een geslaagde jubileumeditie, worden de grenzen opnieuw verlegd. Het belooft een unieke show te worden met in de hoofdrol Kommil Foo. De gebroeders Walschaerts vieren hun 15-jarig bestaan en na drie zeer gesmaakte gastverschijningen, ontvangen Raf en Mich nu zelf hun gasten op Nekka-Nacht. Het is een gedurfde en eigenzinnige affiche geworden.
Met Kris De Bruyne en Flip Kowlier staan onze twee grootste singer-songwriters op het podium. Elk doen ze hun ding, tegen alle trends in, en verlegden zo de grenzen van het Nederlandstalige lied. De ene leerde Vlaanderen rocken, de andere leerde ons rappen. Maar het sterkst zijn ze in hun pure vorm, solo en onversneden. In dit rijtje past ook Rick de Leeuw, momenteel in Vlaanderen bekender als schrijver en dichter, dan in ruim twintig jaar Tröckener Kecks. Maar gelukkig kruipt het bloed soms waar het niet gaan kan en mogen we ons nog eens verheugen op een optreden zoals in de beste Kecks-jaren.
Natuurlijk is ook alles wat naam en faam heeft in het Vlaamse cabaret vertegenwoordigd. Zo is De Nieuwe Snaar opnieuw van de partij. Wie er in 2002 bij was, weet wat hij mag verwachten wanneer twee van onze meest creatieve groepen samen optreden: muzikale acrobatie. Zet daar Els De Schepper, onze beste vrouwelijke vertegenwoordiger in deze discipline, bij en we hebben een olympisch podium.
In het kielzog van al deze grote namen, kiest Nekka meer dan ooit voor jong talent. Stuk voor stuk klasbakken die u zullen verrassen. Daar staan wij samen met Kommil Foo garant voor. Om te beginnen zijn er de laureaten van onze Nekka-wedstrijd voor jong talent: de West-Vlaamse hiphoprevelatie Nihilisten en de cabaretgroep: Manmanman. Al meer bekend zijn die andere lichtgestoorde groepen De Schedelgeboorten en The Fundamentals. Een première is dan weer het muzikale debuut van theaterman en Kommil Foo-regisseur Wim De Wulf. Wedden dat u na de Nekka-Nacht meteen een kaartje koopt voor hun volgende concert.
Alle artiesten worden instrumentaal begeleid door een tienkoppige band, inclusief een uitgebreide blazerssectie. Voice Male en Kathleen Vandenhoudt zorgen voor de vocale begeleiding en geven enkele nummers een aparte stemkleur. Verwacht vooral geen opeenvolging van losse optredens maar één wervelend concert met unieke combinaties en vooral Kommil Foo die steeds verrassend uit de hoek zal komen. Voor u het beseft, is het middernacht en heeft u een uniek concert beleefd.
vrijdag 23 april 2004 - 20.30 uur
Sportpaleis Antwerpen - Schijnpoortweg 119 - 2170 Merksem
www.nekka.be Stichting voor Vlaamse Creatie vzw
Voor groepen van 20 personen (of meer) geldt een korting van 5 Euro per ticket, ideaal om in clubverband naartoe te gaan!

Demonstratie op de Dam

Het Platform Puinhoop houdt op vrijdag 26 maart een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het platform loopt naar eigen zeggen te hoop tegen het HOOP, de bundeling van ‘vermaledijde’ plannen van de Nederlandse staatssecretaris Annette Nijs. Het platform bestaat uit sympathisanten van de Landelijke Studenten Vakbond. Met de demonstratie wil het Platform bereiken dat de Tweede Kamer tégen het HOOP (Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) stemt. In de aanloop naar die dag moeten kleinschalige prikacties in het hele land studenten ertoe aanzetten zich bij de demonstratie aan te sluiten. (HOP)

50 jaar studentenleven.

Op donderdag 12 februari opende in het Volkskundemuseum in de Gildenkamerstraat (achter het Antwerpse stadhuis) een tentoonstelling rond 50 jaar studentengeschiedenis in de koekenstad. Aanleiding voor de tentoonstelling is het tiende lustrum van Eligia, studentenclub van St Eligius. Vijf decennia studentikoos jolijt worden in de tijd gesitueerd tegenover opmerkelijke nieuwsfeiten rond studenten en hun leefwereld. Voor de samenstelling van de tentoonstelling kon Eligia een beroep doen op de medewerking het Antwerpse studentenmuseum.
De opening kende alvast veel bijval en de aansluitende ontvangst op het “schoon verdiep” van het stadhuis bracht behoorlijk wat studentikoos jolijt tussen de statige muren.
50 Jaar Eligia loopt nog tot half maart en kan worden bezocht tijdens de normale openingsuren van het Volkskundemuseum.
Impressies van tentoonstelling, ontvangst en afterparty kan je vinden op www.studiant.be/foto/ 12-02-2004, 50 jaar Eligia

Kranten in de klas slachtoffer van eigen succes.

Door het enorme succes van het project “Kranten in de klas”, waarbij leerkrachten gratis krantenpaketten met begeleidend werkkrantje konden bestellen voor gebruik in klasverband, moet het systeem al opgedoekt worden na amper een maand van de voorziene proefperiode van drie jaar. In die tijd zijn ruim 1.200.000 kranten bezorgd, waarmee het beschikbare budget van een half miljoen Euro meteen ook is opgesoupeerd.
De bedoeling was eigenlijk dat het bedrag zou volstaan hebben voor een testperiode van drie jaar, waarna een evaluatie zou worden gemaakt om eventueel nieuwe budgetten vrij te maken. www.krantenindeklas.be