Studentizine

Studentizine 78

Redactioneel

Exclusief in het Studentizine: het zwarte blokje of balkje waar dutroux z’n schaamte achter kan verbergen!
.
(sorry, blokje is enigszins klein uitgevallen, maar ruim groot genoeg)
Het proces tegen de antiheld van de vermoorde onschuld beheerst dezer dagen het nieuws, en het ziet ernaar uit dat we op een vonnis nog wel enkele maanden zullen mogen wachten. Onze studentenjury (op www.studiant.be) kan zich ondertussen alvast wel uitspreken over schuld en boete. Op de resultaten daarvan komen we later nog wel eens terug, maar voor de rest laten we de berichtgeving terzake over aan onze beroepscollegae.
Wij hebben ondertussen onze handen meer dan vol aan de meer studentgerichte actualiteit, waarvan ook hier weer een sappig overzicht.

Tap eens een lijfsapje...

Op www.newcanoeu.com/Colleges/School/BodyBucks/ kan je jezelf inschrijven voor een enigszins aparte cursus. Tap de poen gewoon uit je eigen lijf!
Studenten van over de hele wereld schnabbelen al sinds “deezekes tijd” door deel te nemen aan medische proeven, of door bloeddonor te zijn. Meer extreem is het verkopen van het gehele lijf aan de wetenschap. De New Canoe University maakt van het verkopen van lijf en sappen nu een online cursus. Studenten leren daar hoe ze door het verkopen van bloed, sperma, eicellen, haar, beendermerg, lever en nieren en andere “herbruikbare onderdelen” een stevige stuiver kunnen verdienen. De universiteit meent dat voornamelijk jongeren met meer tijd dan geld geïnteresseerd zullen blijken in hun cursus.
“New Canoe University (http://www.newcanoeu.com), founded in January 2003, is based in Sausalito, California. NCU's mission is to be the leading online provider of training in practical skills that students can immediately apply to start small or home-based businesses. The company offers low-bandwidth online courses at low-cost in short segments. NCU currently offers several courses ranging in topic from auction selling to courses for small business growth.”

Studenten zamelen geld in voor waterpompen

Voorbije maandag 1 maart opende de Utrechtse burgemeester Annie Brouwer het Happietaria-restaurant. Met dit tijdelijk restaurant willen zes Utrechtse studentenverenigingen geld inzamelen voor de aanleg van watersystemen in het zuidoosten van Albanië.
Happietaria aan de Oudegracht 32 (de sociëteit van SSR-NU) is open van 2 tot 20 maart, elke avond van 7 uur tot half 11. De studenten zorgen voor de bediening; professionele koks maken de maaltijden belangeloos klaar.
"Studenten willen meer doen dan een girootje invullen, ze willen tijd en creativiteit geven aan medemensen", zegt Arend Wesdijk, voorzitter van het 'managementteam' van het restaurant.
Met het verdiende geld realiseert Happietaria een aantal watersystemen onder leiding van de hulporganisatie Stichting Dorcas. Dorcas werkt al meer dan tien jaar in de regio Korça, in het zuidoosten van Albanië. Het hoofddoel van alle activiteiten is het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking, met name in de afgelegen bergdorpjes.
Iedere euro die het restaurant verdient, wordt via premies en subsidies van de stichting Wilde Ganzen en ICCO verdriedubbeld. Happietaria is erin geslaagd de kosten laag te houden dankzij bijdragen van verschillende bedrijven, in geld of in natura.
Onder de vlag van Stichting Happy Gift zijn ook in andere studentensteden gelijke initiatieven genomen.

Vliegende Donnareporter beroofd van broodjes.

Twee studenten hebben in Herent de satellietwagen van Radio Donna beroofd van tien “smoskes”, bestemd voor een trappenmakerij in Wijgmaal. In het kader van het programma “Lunchbox” had het bedrijf een verrassingslunch voor tien collega’s gewonnen, en vliegend reporter Robin was onderweg met de prijs. Toen de wagen stilstond om de baan richting Wijgmaal op te draaien trokken twee kerels het achterportier open en gristen de broodjes van de achterbank. Ze zetten het op een lopen en riepen nog: “bedankt radio Donna, smakelijk eten!” Het relaas van de gebeurtenissen kwam meteen op antenne en uiteindelijk heeft een Vilvoord broodjesbedrijf gezorgd voor tien nieuwe smoskes-uit-de-kunst.
Voortaan zullen de portieren van de radiowagen wél vergrendeld zijn.

Familiebedrijvigheid.

In het Studentizine van 25 januari hebben we nog bericht over de tiener Murat, die z’n leraar doodschoot in Den Haag. De appel valt duidelijk niet ver van de boom in dat Hollandse gezinnetje.
Eyüp, de vader van Murat werd vorige week veroordeeld tot acht jaar cel wegens poging tot moord en verboden wapenbezit. In oktober 2003 schoot hij een man vier kogels in het achterhoofd, de schouder en de rug. Het slachtoffer overleefde als bij wonder de schietpartij.
Opvallend: de feiten dateren van oktober 2003, en de veroordeling valt in februari 2004, we zijn in België iets anders gewoon.

Drugrekenen en coke-aardrijkskunde.

Het Britse ministerie van onderwijs heeft beslist de drugsvoorlichting op school te spreiden over zoveel mogelijk vakken. Bij wiskunde zouden ze moeten berekenen hoeveel kilo opium nodig is voor één gram heroïne, in het vak aardrijkskunde zou men bijvoorbeeld de drugplantages in Colombia onder de loep kunnen nemen, en bij godsdienst kan moraliteit, en culturele diversiteit worden behandeld. De nieuwe richtlijnen zijn gebundeld in een boekje dat binnen de maand zal worden verspreid naar alle scholen.
Gaan ze nu in chemie ook leren hoe je XTC kan maken?
Komt er nu een masterstitel voor drugdeskundigheid?
Voor wanneer de kunstmestbom voor beginnende terroristen tijdens de lessen chemie?
Hoe gek kan je als wetgevend orgaan nog worden?

Prijs studentenmaaltijd gekoppeld aan inkomen gezin.

Het is nog niet zover, maar in Leuven bekijkt men de mogelijkheid om de prijs van de studentenprak in de Alma’s te koppelen aan het gezinsinkomen van de individuele student. Aan de VUB hebben ze al veel langer een systeem, waarbij beursstudenten maaltijdbonnetjes kunnen kopen tegen een verlaagd tarief, maar in Leuven willen ze een protonchip integreren in de studentenkaart. Met die kaart kunnen studenten dan diskreet afrekenen in de Alma, zonder dat anderen kunnen zien hoeveel wordt aangerekend. Daarmee wordt stigmatisering van de beursstudent vermeden. Toch is de VVS (Vereniging Vlaamse Studenten) niet geheel gerust in de denkpiste. Zij vrezen dat onder het mom van een sociale maatregel de prijs van de studentenprak zal worden verhoogd voor niet-beursstudenten, terwijl de beursstudenten de oude prijs zouden blijven betalen. Wordt nauwlettend in de gaten gehouden!

50% gaat niet graag naar school.

De ULB heeft een onderzoek gedaan naar de gezondheid en het welzijn van Belgische kinderen. De resultaten worden pas binnenkort bekend gemaakt, maar één facet werd toch al gelekt. In die resultaten worden eerdere bevindingen van de OESO bevestigd, met name: Onze jeugd gaat niet graag naar school. Bij het begin van de middelbare studies is 20 % van de meisjes, en 25 procent van de jongens de schoolbanken al hartsgrondig beu. Zes jaar later, is 60% van de jongens en 55% van de meisjes de school zo beu als kouwe pap. Slechts 10 procent van de leerlingen gaat graag naar school in die fase van het onderwijs. Opvallende vaststelling is dat in het beroepsonderwijs de schoolmoeheid veel minder uitgesproken is dan in hoger aangeschreven opleidingen. Tien procent van de leerlingen maakt ook gewag van erge - school gerelateerde - stress.
De KU Leuven berekende dan weer dat 18,6 procent van de leerlingen uiteindelijk het secundair onderwijs verlaten zonder een diploma te hebben behaald. Daar wordt voorgesteld om de leerlingen te motiveren door schoolplicht niet leeftijd gerelateerd te behouden, maar te koppelen aan de verplichting uiteindelijk een diploma te behalen. Enkel wie op z’n twintigste nog nergens raakte, of van de CLB een attest krijgt dat een diploma niet haalbaar is, zou mogen stoppen zonder diploma.

Rot op, kotstudent!

Leuven werkt aan z’n studentenhuisvesting; de wetgeving op kamerverhuur is strenger geworden, een eengezinswoning mag niet meer onderverdeeld worden in studentenkoten, onderverhuring wordt uitgesloten, en wie een huis koopt mag er alleen nog een studentenkamer in realiseren als hij er zelf ook gaat wonen. Leuven wil zo kotbazen ontmoedigen, en opnieuw meer (jonge) gezinnen in de binnenstad krijgen. Ondertussen is er nog lang geen overaanbod van studentenkamers in Leuven, waardoor de prijzen verder dreigen te escaleren. Er wordt wel aan gewerkt, maar uiteindelijk zijn het de ouders van de kotstudenten die het gelag betalen, lees: de duurder wordende koten betalen.

Studenten mét Spirit willen dat K.U.Leuven vrije software promoot

Prego – Studenten mét Spirit (SMS) stelt voor dat de Leuvense universiteit zo veel mogelijk overschakelt op het gebruik van vrije software. Dat is volgens hen nodig om het monopolie van Microsoft te doorbreken en om creativiteit bij studenten te stimuleren. Vrije software houdt in dat de broncode van programma’s en besturingssystemen, dus de eigenlijke kern die de software doet draaien, voor iedereen toegankelijk is. Nu wordt die angstvallig afgeschermd door Microsoft en andere grote bedrijven. Zo behoudt men een alleenrecht en krijgen nieuwe en bovenal veiligere initiatieven minder kansen.
“Onder de slogan “Bill, open your Gates” voert Spirit als partij momenteel campagne voor het gebruik van vrije software (zie ook: www.steunvrijesoftware.be). PregoSMS sluit zich daar graag bij aan omdat niet alleen de overheid, maar ook onderwijsinstellingen als de K.U.Leuven een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Als de studentengeneratie van vandaag de smaak van vrije software te pakken krijgt, dan zijn we er zeker van dat de bedrijfsleiders, beleidsverantwoordelijken en leerkrachten van morgen ook vrije software in hun omgeving zullen invoeren.
Binnen de K.U.Leuven bestaat reeds een actieve groep van studenten en personeel die vrije software gebruiken. Studenten kunnen hierdoor ook meer experimenteren en de programma’s aanpassen naar hun eigen behoeften. De informatici worden bovendien betere programmeurs, wat in onze creatieve economie een noodzaak is. Veel computers en Internet-servers van de K.U.Leuven draaien reeds op vrije software. De top van de K.U.Leuven heeft dus genoeg redenen om bij wijze van algemene en principiële beslissing te verklaren dat de Leuvense universiteit voor vrije software kiest.
Daarnaast wil PregoSMS dat de K.U.Leuven haar docenten verplicht zogenaamde open standaarden te gebruiken. Al te vaak worden cursusteksten of andere belangrijke documenten op websites van de K.U.Leuven enkel in Microsoft Word aangeboden. Niet-Microsoft-gebruikers kunnen die in principe niet lezen zonder Microsoft Office aan te kopen. Voor studenten kost dit 50 euro per jaar, wat dus eigenlijk een verkapte verhoging van het inschrijvingsgeld inhoudt.”
Prego – Studenten mét Spirit (SMS) is de pas opgerichte studentenkern van de politieke partij Spirit in Leuven.

Statistiekje nodig?

Via de website van Eurostat raadpleeg je gratis meer dan 1 000 statistieken over arbeid, economie, milieu, gezondheid, . De gegevens beslaan alle lidstaten en toetredende landen van de Europese Unie en grote landen zoals de VS en Japan. Een korte beschrijving - in het Engels, Frans of Duits - van de inhoud van de tabellen helpt je om de gegevens te interpreteren. www.europa.eu.int/comm/eurostat

Nederlandse studenten lenen meer

Ook vorig jaar zijn studenten in Nederland meer gaan lenen. Volgens een woordvoerster van de IB-Groep is er in 2003 ruim 5,3 miljoen euro voorgeschoten door de beurzenverstrekker.
Vorig jaar bleef het bedrag nog net onder de vijf miljoen euro. Met de studieschuld steeg ook het aantal beursgerechtigden; dat zijn er inmiddels 500.000. Die stonden in 2003 gemiddeld voor 5100 euro in het rood. Ter vergelijking: tot het einde van de jaren negentig bleef dat bedrag schommelen rond de 4000 euro.
De studiefinanciering is niet hoog: een uitwonende student krijgt een basisbeurs van 221 euro, en daar kan hij - als zijn ouders het niet te breed hebben - een aanvulling van 227 euro bij krijgen. Voor het door OCW berekende normbedrag van 693 euro valt er een gat van 245 euro en dat kan er dus bij worden geleend.
De studieschuld zal in de nabije toekomst vermoedelijk veel hoger worden. Vorig jaar zei staatssecretaris Nijs al dat de leenmogelijkheden van studenten moesten worden uitgebreid. Op die manier zou zij willen voorkomen dat studenten zich meer met een bijbaan bezighouden en minder met hun opleiding.
De Nederlandse staat heeft voor meer dan drie miljard euro aan studentenleningen uitstaan.
HOP/ Thijs den Otter

Nieuwe website hoger onderwijs

Voortaan vind je alle informatie over het hoger onderwijs - hogescholen en universiteiten - en de hervorming ervan op één nieuwe website. De homepage volgt de actualiteit in het hoger onderwijs op de voet, andere informatie kan je vinden in de rubrieken 'Beleidsinfo' (wetgeving), 'Internationalisering' en 'Bologna'. De rubriek 'Opleidingen' toont de opleidingen die vanaf het academiejaar 2004-2005 zullen aangeboden worden in de BAMA-structuur. Je kan formulieren downloaden, publicaties aanvragen of downloaden en contactgegevens opzoeken van alle dossierverantwoordelijken bij de administratie Hoger Onderwijs. www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs

De Vlaamse Studentensportfederatie vzw

Sport en studeren, geslaagd combineren.
Wat doet de VSSF vzw voor studenten ?
Recreatie : VSSF organiseert jaarlijks een grote sportdag voor studenten in de loop van het sportieve academiejaar. Je kan er deelnemen aan een waaier van sporten.
Sporttak in de Kijker : In 2000 startte BLOSO de actie ‘Sporttak in de Kijker’, waarbij jaarlijks rond één bepaalde sporttak promotie wordt gevoerd. De VSSF werkt ieder jaar, indien mogelijk, aan dit project mee om op deze manier studenten gratis te laten kennis maken met de sporttak in de kijker. Volgend academiejaar is het ‘Basketbal, Sporttak in de Kijker’.
Competitie : Vanuit de sportclub binnen de universiteit of hogeschool biedt de VSSF de kans om je sportief te meten met de collega-studenten van de ganse Vlaamse regio. Hiervoor kan je kiezen tussen ploegsporten en individuele sporten.
Topsport : Denk je in aanmerking te komen voor een topsportcontract maar je weet niet waar te beginnen: bel gerust voor info naar de VSSF. Wil je je ook eens meten met internationale collega-studenten, zie dan wat de VSSF u ook hier te bieden heeft.
VSSF-Studentenprijzen :
Sportieve Hogeschoolstudent en Sportieve Universiteitsstudent : De studenten van respectievelijk de hogeschool en de universiteit, die het best hun studie wisten te combineren met hun topsport, ontvangen hiervoor een uniek bronzen kunstwerk.
VSSF vzw selecteert kandidaten voor :
BUSF (Belgische Universitaire Sportfederatie) : De Vlaamse studententop kan zich meten met de Waalse collega’s in nationale ontmoetingen.
Universiades : Deze Wereld-studenten-spelen worden tweejaarlijks georganiseerd en zijn een hoogtepunt voor veel studentatleten. De Universiade is na de Olympische Spelen de grootste wereldwijde multisport-organisatie. Men kan zowel aan de Zomer- als aan de Winter-Universiade deelnemen.
De wereldkampioenschappen voor studenten : Deze worden gehouden in het jaar dat er geen Universiade plaatsvindt en voor de sporten die niet in het Universiade-programma zijn opgenomen.
FISU-forum : Dit tweejaarlijks forum heeft als hoofddoel studenten en professionelen samen te brengen en via discussie en ideeënuitwisseling de studentensport verder mondiaal uit te bouwen.
!! VSSF-evenementen in het verschiet !!
Vlaams Studentenklimkampioenschap : Voor alle hogeschool- en universiteitsstudenten van Vlaanderen
Wanneer ? 23 maart 2004
Waar ? Klimax – C. Verschaevestraat 15 - Breendonk
Wat ? Verschillende categorieën: niveau 5A tot 8A + een heleboel randanimatie
(Zowel de recreant- als de competitieklimmer komen dus aanbod) Voor iedere categorie zijn er waardevolle prijzen voorzien. Na afloop wordt er voor alle deelnemers een gratis vat aangeboden.
Info & Inschrijvingen via uw sportverantwoordelijke of www.vssf.net (inschrijvingen tot 17 maart 2004)
Een organisatie van: VSSF vzw, BAC, VBSF, KaHoStLi en Klimax 2nd Outdoor Student Kartingday :
Wanneer ? 27 april 2004
Waar ? Antwerp Karting – Boomsesteenweg 952 – 2610 Wilrijk
Wat ? Kart-competitie : In de voormiddag worden 3 voorrondes gereden van 1,5 uur.
In de namiddag worden 3 eindrondes gereden, 2 eindrondes van 1,5 uur en de finale-eindronde van 2,5 uur
Ieder team rijdt dus minimum 3 uur en maximum 4 uur (als je team de finale bereikt).
Randanimatie: Er staan 10 Playstation 2 consoles waar iedereen naar hartelust kan op spelen.
Aanwezigheid van de BOB-bus met een rijsimulator.
Prachtige prijzen te winnen van Globevents (reizen) en Playstation (spelletjes).
Info & inschrijvingen via uw sportverantwoordelijke of www.vssf.net (inschrijvingen tot 21 april 2004)
Het inschrijvingsgeld per team bedraagt: 175,00 € per team. Je kan natuurlijk altijd eens polsen bij uw sportverantwoordelijke of zij geen bijdrage leveren om uw deelnameprijs te drukken.
VSSF-Secretariaat: Minderbroedersstraat 12 – 3000 Leuven – Tel: 016/29.03.75 – Fax: 016/29.03.42

Student verdacht van diefstal elektriciteit

Alle kleine beetjes tellen. Dat moet ook het Duits gerecht denken nu ze een elektriciteitsdiefstal van 0,2 eurocent onderzoeken.
De verdachte is een 23-jarige Duitse student die op een avond in november met zijn laptop in het station van Kassel zat. De stekker van de laptop zat bovendien in een van de stopcontacten van het station. De politie arresteerde de man omdat ze dachten dat de laptop gestolen was. De onschuld van de student was al gauw bewezen, en alles leek opgelost.
Toch is het probleem nog niet helemaal van de baan. De man heeft eventjes elektriciteit van het station gebruikt, en dat kan strafbaar zijn. Als het inderdaad om diefstal gaat, was het een buit van 0,2 eurocent elektriciteit. Justitie verdenkt de man alvast van “het verwijderen van elektrische energie” en heeft een onderzoek gestart. Er is echter weinig kans dat de student ook wordt vervolgd.
Bron: Gazet van Antwerpen

Boetes voor spijbelaars?

De Britse regering wil ouders beboeten die hun kinderen te veel laten spijbelen. Een lakse houding zou ouders binnenkort 100 pond kunnen kosten. Zowel directies, maatschappelijk werkers als de politie mogen de boetes opleggen, en als de ouders niet willen meewerken om hun kinderen terug op het rechte pad te helpen, riskeren ze zelfs een gevangenisstraf. Volgens recente cijfers spijbelen elke dag ongeveer 50.000 Britse jongeren op een totaal van 9,2 miljoen leerlingen en studenten. Antisociaal gedrag, meent de Britse regering, en dat moet worden bestraft. Voorlopig gaat het nog maar om een plan. Een echte wet is er (nog) niet.
bron: De Standaard - www.standaard.be

Amusée-Vous

Amusée-Vous is een project dat in het Huis van Alijn door twee oud-jmd'ers (Annelies en Niels) wordt georganiseerd. Ergens eind vorig jaar kwamen Annelies en Niels en twee andere oud-jmd'ers (Jongeren Museum Dagen) samen met Isabel van de VMV (Vlaamse Museum Vereniging) om een nieuw project voor en door jongeren op te richten, na een brainstormsessie werd het een museumavond die als een soort van happening (vies woord) opgevat is. Op donderdagavond 25 maart 20u-24u zal in Gent zo'n avond in het Huis van Alijn doorgaan waarbij er een doorsnede wordt gegeven van de creatieve dingen waarmee jonge studerende, of juist afgestudeerde mensen nu mee bezig zijn, en dat voor een studerend publiek. Als toeschouwer kan men verdwalen in het Huis van Alijn en verwijlend proeven van alles wat er te doen is. Er zullen zo op verschillende tijdstippen op de avond performances plaatsvinden, ook zijn er installaties, taartenbakkers, een tentoonstelling van boerke, kortfilms, optredens, poëzie en nog veel meer boeiends. www.huisvanalijn.be!