Studentizine

Studentizine 8

Redactioneel

Dit studentizine is alweer het derde van de nieuwe generatie, en de redactie stelt met veel genoegen vast dat de reacties en de respons zeer positief zijn. Het aantal nieuwe inschrijvingen zit in een meer dan bemoedigende stijgende curve, en de correspondentie die ons bereikt op redactie@studentizine.be bewijst dat we ook effectief gelezen worden. Des te meer reden om een extra inspanning te doen om ook in de toekomst met grote regelmaat deze publicatie te blijven samenstellen en het Studentizine zeer leesbaar én genietbaar te maken.
De examenperiode is nu wel écht aangebroken, en het zal dus niemand verwonderen dat een aantal artikelen net deze “beproeving” als onderwerp hebben.

Alvast veel leesgenot toegewenst, vanwege
de redactie.

Studentenactiviteiten na de examens en tijdens de vakantie.

Het studentenleven houdt niet op te bestaan met de examenperiode, daarom vragen we om tijdig de geplande activiteiten toe te voegen op de kalender op de Studiant-site klik hier.

Toerisme als universitaire opleiding.

Vanaf het volgende academiejaar biedt de Universiteit Antwerpen een voortgezette academische opleiding toerisme aan. Dit postgraduaat komt er op uitdrukkelijk verzoek van de toeristische sector. De UA gaat voor de opleiding samenwerken met de KU Leuven en het Limburgs UC. Er is geen specifieke vooropleiding voorzien, zodat in principe iedereen met een universitair diploma, of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type zich zal kunnen inschrijven. Het inschrijvingsgeld zal voor een éénjarige opleiding 19.200 frank bedragen (476 €). De Nieuwe Gazet 18 mei 2001.

E-spieken hoeft niet slecht te zijn.

De jaarlijkse examenperiode heeft naar loffelijke gewoonte ook een bijverschijnsel, met name de absolute piek qua spiektips in de kranten. Hier wordt zelfs gesteld dat het zoekproces naar een valsspelerstruuk belangrijker is voor het leerproces dan het uiteindelijke eindproduct. Van de site www.huiswerk.scholieren.com kunnen meer dan vierduizend kant-en-klare boekbesprekingen worden geplukt. Het invoeren van taal, schrijver en titel is al voldoende om de bespreking op te snorren. Deze website biedt nog veel meer, als tips over omgaan met examen-stress en een pakket spiektips allerhande.

Ook van de site van www.collegenet.nl kunnen dossiers en spreekbeurten vrij worden opgehaald, alhoewel de studietips hier iets ernstiger lijken te zijn.

www.revise.it geeft dezelfde degelijke indruk, maar die verdwijnt als je merkt dat er gebruiksaanwijzingen zijn voorzien om de gevraagde teksten te personaliseren. Je kan spellingsfouten en grammaticale fouten toevoegen, de lay-out aanpassen, de titel veranderen, en zelfs zelf citaten verzinnen! Zo raadt geen kat dat je niet zelf hebt zitten zwoegen, suggereert de site. (de kat misschien niet, maar de docent?). Er loopt echter ook een “programma” dat studenten toelaat een onderwerp te kiezen, en na lezing, zichzelf aan een kennistest te onderwerpen.

www.studyzones.com heeft een ander aanbod, ze hebben een vijftigtal leraren in dienst om het eigen werk van leerlingen binnen de twee dagen met commentaar terug te sturen.
Uiteraard wordt al dit “foefelgeweld” door docenten en pedagogen wenkbrauwfronsend in de gaten gehouden, maar zelfs zij zien er een positieve ontwikkeling in. Scholieren en studenten leren creatief omgaan met het overaanbod aan informatie via internet, en zullen uiteindelijk toch aangewezen zijn op een kwalitatieve vergelijking, en zo wordt het leerproces toch nog geactiveerd.
De Morgen, 18 mei 2001.

Met teleblok, kan ik u helpen?

Zoals ondertussen al twaalf jaar, is ook deze examenperiode Teleblok weer op post. Dit initiatief van Jeugd en Gezondheid, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit, zorgt dankzij een tachtigtal opgeleide vrijwilligers voor een luisterend oor en een goede babbel voor scholieren en studenten die dreigen te bezwijken onder de examendruk. Elk jaar worden er (in strikte anonimiteit) zo’n twaalfhonderd gesprekken gevoerd. Het belangrijkste deel van de gesprekken gaat over faalangst, depressie, concentratiestoornissen, relatieproblemen (ouders of lief) en het impact daarvan op de voorbereiding tot de examens. In ernstige gevallen wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Teleblok is in de periodes van 21 mei tot en met 29 juni en 20 augustus tot en met 7 september dagelijks te contacteren tussen 11.00 en 23.00 uur op het telefoonnummer 078/15.40.60 (tegen zonaal tarief). Ingezonden mededeling.

Studenten economie frauderen met SMS.

Studenten aan de faculteit economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Maastricht blijken op grote schaal examenfraude te plegen via SMS.

Tijdens de proeven zouden de studenten elkaar de antwoorden toesturen per SMS vanop het toilet. De universiteit wil nu een toestel installeren dat het gsm-verkeer stoort en onmogelijk maakt. De fraude kwam aan het licht doordat een aantal studenten zich benadeeld voelden door de praktijken van bepaalde medestudenten. Er zijn ondertussen al nieuwe examenregels opgesteld, waarbij het verboden is een GSM bij zich te hebben tijdens een examen, maar dat is uiteraard zeer moeilijk te controleren doordat die toestellen ook steeds kleiner worden. Een “stoorzender” lijkt daarom voor de universiteit de aangewezen oplossing. Observant, universiteitsblad Maastricht/De Morgen 18 mei 2001.

Blokken in een abdij.

In alle rust studeren voor de examens, het kan in de abdijen van Averbode en Affligem. Averbode stelt van 21 mei tot 8 juni een twintigtal kamers ter beschikking tegen 800 frank per dag (info: 013/78.04.40), terwijl in Affligem vijftien kamers beschikbaar zijn tussen 28 mei en 15 juni aan 900 frank per dag (info:053/66.70.25).

Creatieve chaos tegen examenstress.

De Britse onderwijspsycholoog, professor Michael Howe, van de Exeter University, heeft een lijstje opgesteld van de “beste” remedies tegen examenstress. Volgens zijn bevindingen zijn volgende factoren belangrijk:

· Bij voorkeur natuurlijk licht, hoewel regelbaar licht ook goed is.
· Voldoende opbergruimte voor papieren en boeken.
· Een comfortabele en verstelbare stoel, alhoewel ook liggend of wandelend kan worden gestudeerd.
· Achtergrondmuziek.
· Regelmatig contact met vrienden.
· Een werkruimte zonder afleidende helle kleuren.
· Regelmatige pauzes
· Een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
De Morgen, 18 mei 2001.

Blokschotels voor Leuvense studenten.

De Leuvense Alma Studentenrestaurants bieden tijdens de examenperiodes speciale blokschotels aan, in een aangepaste portie, en in een uitgekiende balans tussen de essentiële bestanddelen voor de gezondheid van de blokkers. Er bestaat ook een mogelijkheid om vooraf, met een aantal vrienden, op een bepaald uur een “bloktafel” te reserveren, dé plaats om bij te praten en nota’s uit te wisselen.

Op www.alma.kuleuven.ac.be staan ook diverse voedingstips voor de blokkende student. Ook op deze site, een aantal recepten om te voorzien in de dagelijkse behoeften van een gestresseerd examenkonijn. De Nieuwe Gazet, 21 mei 2001.

Bush kil ontvangen bij terugkeer naar Alma Mater Yale.

De Amerikaanse president George W. Bush was voor het eerst in tien jaar nog eens te zien op zijn oude alma mater. Het was echter geen glorieus weerzien. “Dubya” was allerminst een briljant student, en het was meegenomen dat hij een eredoctoraat kreeg als hoofd van de natie. Een groot aantal studenten jouwden “Dubya” uit (die bij de presidentsverkiezingen op yale lager scoorde dan Al Gore, maar ook dan Ralph Nader). Uit zijn toespraak valt te onthouden: “wie goede resultaten behaalt, proficiat, wie matig scoort; geen probleem, jullie kunnen nog altijd president worden” en “ Dick Cheney heeft gefaald in Yale, dat is de reden waarom hij ook maar vice-president is…”

De Morgen 23 mei 2001.

Nu beginnen zelfs studenten gezond te eten!

Naar Alma voor vitaminen, op kot blijven ongezonde snacks populair.
In de studentenrestaurants wordt hoe langer hoe meer vegetarisch gegeten. Ook de verkoop van volkorenbroodjes kent een hausse. De Leuvense studentenrestaurants hebben daarover een studie gemaakt, en de trends die zich daar aftekenen worden ook in Antwerpen, Gent en Brussel bevestigd. Waar bijvoorbeeld in Antwerpen een vijftal jaar geleden amper vijf procent vegetarische schotels werden verkocht, is dit nu aangegroeid tot zo’n vijfentwintig procent. (Ik mag dan een kieken zijn, dat graag het varken uithangt, docenten koeioneert en seuten pest, ik ben niet gek, ik eet gezond, zonder dollen….) De algemene tendens lijkt te zijn dat studenten één keer per dag opteren voor een uitgebalanceerde voeding, en zich de rest van de tijd “vergrijpen” aan snacks en opwarmspul. (natuurlijk bevat bier ook veel vitaminen en mineralen) Naar: De Morgen, 30 mei 2001.

Twaalfde Internationale Biologie Olympiade.

Van 8 tot en met 15 juli wordt in Brussel deze competitie voor laatstejaarsstudenten humaniora uit 41 landen georganiseerd. Het opzet is jongeren warm te maken voor wetenschappelijke studies. In 2007 gaat immers een belangrijk deel van het onderzoekersbestand met pensioen, en te weinig jongeren opteren voor een strikt wetenschappelijke oriëntatie van hun studies. Dat zou dus kunnen leiden tot een tekort aan researchmensen aan de universiteiten. Ondanks de matige belangstelling voor de wetenschappelijke richtingen aan de universiteiten, kennen de verschillende olympiades veel succes. Deze zomer zijn dus de biologen aan de beurt. Elk van de 41 landen stuurt een delegatie van vier laureaten van hun eigen landelijke olympiade, waar dan alle universiteiten aan meegedaan hebben. De feitelijke Olympiade duurt maar één dag, met een theoretische en een praktische test, de rest van de tijd wordt besteed aan socio-culturele activiteiten en diverse uitstappen, zodat de reis an sich, zowat de mooiste herinnering voor de deelnemers zal zijn. Op de Olympiade kapen gewoonlijk de Aziatische landen de prijzen weg, de Belgen doen maar mee voor de lol. Dat heeft uiteraard veel te maken met de brede vorming die Belgische jongeren in hun humaniora meekrijgen. De Morgen, 30 mei 2001.

Streng Brugs reglement maakt studentenkamers onbetaalbaar.

In Brugge dreigt een schrijnend tekort aan studentenkamers door de strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen die het stadsbestuur de verhuurders oplegt. Het valt daarom ook te verwachten dat de prijzen zullen gaan stijgen. De VLD-jongeren bakenden op zaterdag 19 mei, op de grote markt in Brugge een vierkant af van twaalf vierkante meter. Dat moet namelijk volgens het Brugse stadsbestuur de minimumruimte zijn van een studentenkamer. Brugge houdt daarmee vast aan een eigen politiereglement, dat veel strenger is dan het decreet van de Vlaamse regering terzake. Bij het Vlaamse decreet is een minimale ruimte van acht vierkante meter voorzien, op voorwaarde dat het kot al in verhuring was op het ogenblik van het van kracht worden van het decreet. Op het ogenblik zijn er bij de hogescholen lijsten beschikbaar met 23 adressen van studentenkamers, tegen driehonderd voorheen. Studenten vrezen dan ook dat de kotprijzen zullen stijgen tot een 10.000 frank per maand. De Morgen, 23 mei 2001.

Gele kleren en blauwe kamer? Geslaagd!

Een Brits onderzoek zou hebben aangetoond dat de kleuren waardoor je bent omringd tijdens de examenperiode een belangrijk impact hebben op je examenprestaties. Geel zou zo het geheugen stimuleren, en helpen om rationeel te denken (uw redacteur draagt op het ogenblik een geel hemd). Blauw verhoogt het concentratievermogen, werkt relaxerend, en bevordert een goede nachtrust (jeans, ok dus…).
Veelkleurige interieurs zijn agressief en over-stimulerend.
Groen geeft een loom gevoel, en van grijs zouden studenten depressief worden.
De Nieuwe Gazet 29 mei 2001.

Studenten kiezen voor klassieke opleidingen.

Tijdens het lopende academiejaar is het aantal ingeschreven studenten aan de Leuvense universiteit alweer lichtjes gestegen. In totaal maken nu zo’n 25.674 studenten de straten van de Petermannenstee onveilig. De meesten volgen een “klassieke” opleiding. Opvallend is de vaststelling dat net iets meer dan de helft van de ingeschrevenen vrouwen zijn. Geneeskunde, rechten, letteren en toegepaste wetenschappen blijken nog steeds het populairst. Gazet van Antwerpen, 30 mei 2001.

Acht Zwitserse amateur-speleologen.

De internationale pers heeft ruime aandacht besteed aan de acht Zwitsers, zeven studenten en een “expeditieleider” die nabij Goumois in Frankrijk, verrast werden door het snelle stijgen van het water in de grot waar ze werkten aan een examenproject, bedoeld om hun persoonlijke limieten te verleggen. Door hevige regenval overstroomden de gangen waarin zij zich bevonden, en werden zij afgesloten van de buitenwereld. Na een intensieve zoektocht van 72 uur konden duikers hen terugvinden op een richel, totaal geïsoleerd van de buitenwereld. 118 speleologen, een zeventigtal mensen van hulpdiensten allerhande, een vijftigtal politiemensen, en nog meer dan een dozijn externe experts waren al die tijd koortsachtig aan het speuren naar enig teken van leven van het achttal. Toen ze eindelijk waren gelocaliseerd, levend en verkleumd, moest het grottencomplex leeggepompt worden, maar toen dat veel te lang dreigde aan te slepen, dynamiteerden de reddingsdiensten een deel van de wand van de grot om het water vrije doorgang te geven. Nu maar hopen dat de studenten geslaagd zijn voor hun test!

Allahabad.

In deze Indische universiteitsstad komen studenten massaal op straat tegen de dramatische verhogingen van het inschrijvingsgeld en de anti-studenten-politiek van de regering. De docenten zijn het eens met hun studenten, en benadrukken dat de plannen van de overheid dreigen de democratisering van het hoger onderwijs teniet te doen. De studentenverenigingen van Uttar Pradesh stellen dat ze zich met hand en tand tegen het regeringsplan zullen verzetten.
The Times of India, 29 mei 2001.

Drie politieagenten ontslagen wegens “onwelvoeglijk” fouilleren.

In Washington zijn drie agenten en een hoofd-gevangenenbewaarder onslagen naar aanleiding van een “strip-search” die ze uitvoerden op 17 mei bij 13 studenten. Negen van de studenten verklaarden aan dergelijke behandeling te zijn onderworpen. Het gaat om leerlingen van een middelbare school die een rondleiding kregen in de gevangenis van Washington DC. Het zouden studenten zijn die bij wijze van “leerzame straf” de gevangenis moesten bezoeken. Een van de agenten zou hebben gezegd dat “die kerels een lesje verdienden”.

Bij het onderzoek door het FBI bleek dat het niet de eerste keer was dat dergelijke fouillering tot op het blote vel werd uitgevoerd. Bij een andere gelegenheid zouden ook meisjes een dergelijke behandeling hebben ondergaan. De rondleidingen zijn opgeschort, maar zullen wel worden hernomen. Wel zullen er uitsluitend nog meerderjarigen meekunnen. Dit besluit viel, nadat bleek dat minderjarige meisjes regelmatig geconfronteerd werden met masturberende mannelijke gevangenen. Washington Post, 30 mei 2001.