Studentizine

Studentizine 80

Bombelgische grapstudent vrijgesproken.

Enige tijd geleden berichtten we over Godfroy Grosjean uit Chiny, die door een ondoordachte bomgrap in Canada voor de rechter moest verschijnen. Zowat een week geleden viel de uitspraak. De rechter had begrip voor de stommiteit van Godfroy, en sprak hem na een uitbrander vrij. Ondertussen had de grapjurk wel een tweetal maanden behoorlijk in de piepzak gezeten. Het zat er immers in dat hij niet alleen tot een effectieve gevangenisstraf zou veroordeeld worden, maar ook nog eens zou moeten opdraaien voor de kosten veroorzaakt door de sluiting van de luchthaven. In dat geval wist hij al zeker dat hij heel z’n leven zou blijven betalen voor z’n ondoordachte “grapje”.
De student heeft nu z’n paspoort teruggekregen dat door de politie was in beslag genomen om een vlucht uit Canada onmogelijk te maken, en kan nu bekijken of hij z’n studies daar verder kan voltooien.

Moeder van spijbelaarster voor de tweede keer in de nor.

Nadat ze twee jaar geleden al eens de twijfelachtige eer genoot om als eerste Britse ouder voor twee maanden de cel in te vliegen omdat haar dochter spijbelde, is Patricia Amos nu weer veroordeeld tot een maand gevangenisstraf omdat haar andere dochter ook nauwelijks weet hoe een klaslokaal er langs de binnenkant uitziet. In het Verenigd Koninkrijk kunnen de ouders van hardnekkige spijbelaars bestraft worden omdat zij hun kinderen onvoldoende sturen in de richting van degelijk onderwijs, en spijbelgedrag tolereren. Na de straf voor haar oudste spijbeldochter bezwoer de vrouw nauwlettend toe te zullen kijken op de opvoeding van haar kinderen, maar haar 14-jarige benjamin zorgt er nu voor dat mama binnenkort beter weet hoe een cel in de gevangenis er langs de binnenzijde uitziet, dan zij zelf benul heeft van de inrichting van een klaslokaal.

Administratie wurgt onderwijs

Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten is tot het inzicht gekomen dat de papieren rijstebrijberg die wordt opgelegd door de ambetantenarij een verstikkend effect heeft op het onderwijs. Vaak gaat de diarree van invulformulieren en vergunningen of plans niet eens uit van onderwijs, maar van diverse andere departementen. Vanderpoorten wil dat nu met haar collegae nader bekijken om een hele hoop administratieve lasten af te schaffen of te stroomlijnen. Scholen die hun leerkrachten teveel administratieve lasten opleggen zullen in de toekomst zelfs gestraft worden door de inspectie. Op de website van de onderwijsinspectie kunnen leraars meer informatie terugvinden over de echt noodzakelijke administratieve taken. Overbodige extra’s moeten ze naast zich kunnen neerleggen. www.onderwijsinspectie.be.

Meer vrouwelijke profs in Vlaanderen.

Het hoger onderwijs is lang een exclusief mannelijke zaak geweest, maar daar is toch behoorlijk verandering in gekomen. Meer dan de helft van de universiteitsstudenten is tegenwoordig vrouwelijk. Dat reflecteert zich nog lang niet in de verhoudingen bij het academisch personeel, maar ook daar is er stilaan een inhaalmanoeuvre bezig. In 2003 was 15 procent van het zelfstandig academisch personeel vrouw, tegen net geen 11 procent in 1992. Leuven scoort met 12,6 % het poverst, de VUB scoort goed met 18,8 % terwijl Antwerpen en Gent respectievelijk net het gemiddelde en net eronder scoren.
Opvallend is ook dat vrouwen voornamelijk op de hoogste echelons achterblijven. In Gent zijn bijvoorbeeld 46,2 procent van de assistenten vrouwelijk, terwijl de hogere functies veel meer een mannenzaak blijken.

Schoolsteekpartij in Heerenveen.

In het Friese Heerenveen stak een 14-jarige leerling van Antilliaanse afkomst een mes in de buik van een 17-jarige leerling met Sri-Lankaanse roots. Een leerkracht die toezicht hield kon de dader vrij snel ontwapenen en overmeesteren. Een vijftigtal andere leerlingen waren getuige van de steekpartij. Het slachtoffer verkeerde na een spoedoperatie niet langer in levensgevaar. Wat de dader bezielde is voorlopig niet bekend gemaakt. Nederland had eerder dit schooljaar al te maken met extreem schoolgeweld, waarbij onder andere een leraar werd doodgeschoten door een leerling.

Vacatures Europese scholen

De Europese Scholen zijn op zoek naar pedagogisch adviseurs, onderwijzers en leraren Nederlands, lichamelijke opvoeding en informatica/geïntegreerde wetenschappen. De functies staan open voor personeelsleden die voltijds vast benoemd zijn in het onderwijs. Zij worden op basis van een verlof wegens opdracht voor maximum 9 jaar gedetacheerd naar een Europese School in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of het Verenigd Koninkrijk. Kandidaten sturen hun sollicitatiedossier ten laatste op 16 april 2004 naar het departement Onderwijs. Je maakt voor elke functie waarvoor je jezelf kandidaat stelt een afzonderlijk dossier op. Voorwaarden en procedure vind je in de brieven 'Europese scholen: vacatures op 1 september 2004' en 'Europese scholen: bijkomende vacature op 1 september 2004'.
Brief 'Europese scholen: vacatures op 1 september 2004' (België, Nederland, Duitsland, Luxemburg) downloaden (Word 29 Kb, 3 p.) http://ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL401/vacatures_ES.doc Brief ''Europese scholen: bijkomende vacature op 1 september 2004' (Verenigd Koninkrijk) downloaden (Word 28 Kb, 3 p.) http://ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL401/vacature_ES.doc

Europees onderwijsoverzicht

Studeren in het buitenland? De 'Portal on Learning Opportunities Throughout Europe' (PLOTEUS) bundelt alle informatie over studeren in Europa. In de rubrieken 'Leermogelijkheden', 'Onderwijsstelsels' en 'Beurzen en uitwisseling' kan je zoeken op onderwijsniveau, taal, land van bestemming en studierichting. Via de rubriek 'Contact' vind je praktische gegevens en een contactpersoon per opleiding, uitwisselingsprogramma… De rubriek 'Naar een ander land verhuizen' biedt o.a. informatie over huisvesting, sociale zekerheid en juridisch kader.
De Ploteus-website is een initiatief van de Europese Commissie, waaraan alle landen van de Unie meewerken.
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp