Studentizine

Studentizine 85

Redactioneel

Spannende tijden voor studenten en politici, beiden voor hun groot examen. De ene beoordeling is ietwat relevanter te noemen dan de andere, je mag immers de examinatoren van de studenten rustig beschouwen als min of meer deskundig terzake, terwijl dat voor de grote meerderheid van het opgevorderde kiezerskorps nauwelijks of in het geheel niet het geval is. De resultaten van de afgedwongen stembusgang kennen we binnen enkele dagen tot in detail, voor de examenresultaten is het nog een hele poos wachten, en in afwachting, blokken, bibberen, zweten en nagelbijten.
Misschien toch best af en toe even ontspannen, en geef er voor de rest een lap op!!
Vanaf volgend academiejaar is het in elk geval eindelijk zover dat je slaagt op het moment dat je 10 op 20 haalt op een bepaald onderdeel. Dit cijfer wordt ook overdraagbaar naar een tweede zit of een bisjaar. Een jaar vroeger dan voorzien wordt – op vraag van de universiteiten en hogescholen - deze nieuwe regel van kracht.
Vanaf 1 januari 2005 kunnen examenbetwistingen ook worden voorgelegd aan een Raad voor Examenbetwistingen. Onderwijsminister Vanderpoorten komt daarmee tegemoet aan jarenlange verzuchtingen van gesjeesde studenten.

Studentenrellen in “Kin-la-belle”

In Kinshasa zijn dinsdag gewelddadige studentenrellen uitgebroken op de drie universitaire campussen van de Kongolese hoofdstad. De aanleiding tot het geweld zou te maken hebben met de verdeling van “officiële steekpenningen”. De studenten van Kinshasa waren de stuwende kracht achter de betogingen van vorige week in de hoofdstad, tegen de bezetting van Bukavu door opstandelingen. In het bijzonder werd betoogd tegen de UN-missie in Kongo (Monuc), die niets zou hebben ondernomen om tussen te komen in het geschil, om zo op een of andere manier de bezetting van Bukavu te verhinderen. Bij die betogingen vielen twaalf doden, en werden de gebouwen van de Verenigde Naties in Kinshasa geplunderd.
Studentenleiders werden vorige maandag ontvangen door Jos Kabila, in verband met nieuwe acties die door de studenten werden gepland. Kabila zou tijdens dit onderhoud tienduizend dollar overhandigd hebben aan de studentenleiders, die het naderhand blijkbaar niet écht eens werden over de verdeling van de pecunia.

Betere examens na een stevige wip!

De Duitse socioloog Werner Habermehl van de universiteit van Hamburg heeft een belangwekkend én bijzonder aangenaam onderzoek uitgevoerd. Hij testte zijn proefpersonen (studenten) voor en na een portie stomende seks. Zijn conclusie: “geregeld een potje vrijen verbetert de verstandelijke vermogens significant”! Omdat seks spanning creëert in het lichaam, maar ook in de hersenen, en de toename van de adrenaline het brein extra prikkelt, wordt blokken makkelijker. Uiteraard heeft dat zijn weerslag op de resultaten van de examens.
De proefpersonen van professor Habermehl beaamden in elk geval de indruk te hebben dat studeren én examen afleggen veel vlotter scheen te gaan onder invloed van de “aangename verpozing”. Voor het Laatste Nieuws vogelde journalist Dirk Coosemans uit dat alvast het Gentse studentencorps Habermehl niet tegensprak. Ook daar leeft de overtuiging dat een stevige wip helpt bij het ontspannen en het blokken stimuleert. Seksuoloog Bo Coolsaet relativeert de Hamburger resultaten. Hij stelt dat het nooit aangetoond is dat je van seks slimmer wordt.(slap gelul ;o)
Nou ja, proberen gaat altijd mee, one never knows! Het bekt overigens ook wel lekker:”Schat, ik heb morgen een heel zwaar examen, zullen we eerst even gaan Habermehlen?”

Eén op tien gebruikt geen anticonceptie.

Het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsonderzoek bevroeg 1500 Leuvense studenten tussen 18 en 20 jaar over hun al dan niet liederlijke liefdesleven. Wat bleek? Een gemiddelde “vaste” relatie blijkt 15 maanden te duren, 8 procent van de studenten beschouwden hun relatie als los. Ruim een derde vindt losse flodders (one night stands) acceptabel. Voor iets minder dan de helft moet er meer zijn dan seks alleen. Tien procent van de studenten met een vaste relatie gebruikt geen enkele vorm van anticonceptie. Zij vertrouwen op de kalender voor periodieke onthouding of gaan voor het zingen de kerk uit.
Toch oppassen bij het “examinaal Habermehlen”!

Extra vakantiegeld voor schoolverlaters

Wie jonger is dan 25 jaar en binnen de vier maanden na zijn opleiding aan de slag gaat in het onderwijs, kan voor dat jaar een volledig vakantiegeld krijgen. Wie bijvoorbeeld op 30 juni 2003 zijn lerarendiploma behaalde en op 1 oktober 2003 in dienst trad, krijgt ook vakantiegeld voor de periode van januari tot september 2003. Dat gebeurt uiteraard niet automatisch. U moet zelf aantonen dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Meer informatie kan je vinden op: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13478

Samenwerkingsovereenkomst Brussel

Vijf scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs en de Universitaire Associatie Brussel ondertekenden op 2 juni officieel een samenwerkingsovereenkomst die moet leiden tot een multifunctioneel samenwerkingsverband tussen alle betrokken instellingen. Dit samenwerkingsverband verbindt enerzijds de VUB en de Erasmushogeschool Brussel, en anderzijds de Scholengroep 6 Rivierenland, Scholengroep 9 Ringscholen, Scholengroep 5 (Mechelen, Keerbergen, Heist o.d. Berg), Scholengroep 10 Midden-Brabant en de Scholengroep Brussel met elkaar. Deze instellingen zullen mekaar ondersteunen op het vlak van onderwijs, onderzoek, nascholing, begeleiding van leerlingen, studenten en aspirant-leerkrachten, evenals qua gebruik van infrastructuur en leermiddelen van de departementen lerarenopleiding en gezondheidszorg-lerarenopleiding van de associatiepartners, VUB en Erasmushogeschool Brussel. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat studenten van de lerarenopleiding van de VUB en de EhB in de instellingen van de scholengroepen terechtkunnen voor het doorlopen van hun stage.
Deze samenwerkingsovereenkomst betekent onder meer dat de personeelsleden van de scholengroepen –als prioritaire partner- kunnen deelnemen aan nascholingen aangeboden door de departementen lerarenopleiding. Personeelsleden en leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs van de scholengroepen zullen eveneens gebruik kunnen maken van de bibliotheek en de zelfstudiecentra van de VUB en de EhB. De UAB zal de instellingen van de scholengroepen kunnen ondersteunen bij de organisatie van hun sportactiviteiten en sportplannen en de studenten uit de departementen lerarenopleiding van de VUB en de EhB zullen kunnen gevraagd worden voor de begeleiding van pedagogische uitstappen.
De VUB en de EhB zullen in het kader van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ook gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de instellingen van de scholengroepen en de studenten van VUB en EhB zullen ingeschakeld worden voor het bezoldigd voor- en naschools toezicht en huistaakbegeleiding in de scholen van de scholengroepen, dit via de jobdienst van de VUB en de EhB.

Leuvense betoging afgelast.

De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) mobiliseerde ondermeer in het vorige Studentizine om te protesteren tegen het aangekondigde sluitingsuur te Leuven. Dit omdat volgens LOKO de voorgestelde maatregel haar doel zou voorbijschieten, en bovenal omdat er rond deze thematiek nog geen overleg gevoerd werd.
In een persbericht meldde de Stad Leuven dat de maatregel opgeschort wordt en dat er verder overleg met alle partijen zal volgen. Dit juichen we dan ook toe. We zullen het niet nalaten om onze ideeën kenbaar te maken en in de toekomst constructief samen te werken om de stad Leuven leefbaar, maar ook vol leven te houden.
De geplande betoging werd daarom ook afgelast. We blijven echter alert de ontwikkelingen in dit dossier op de voet volgen en voelen ons hierbij gesterkt door de massale reacties die we de voorbije dagen mochten ontvangen.
LOKO – Kringraad
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
016/22.31.09

Dieven aan de haal met examens.

In Bennekom (Midden-Nederland) zijn dieven vorige week aan de haal gegaan met de loodzware brandkast (koelkastformaat) van scholengemeenschap Het Streek. De dieven zullen bitter weinig hebben aan het geplengde zweet, want de inhoud bestond uit wat documenten, en de examens van 25 middelbare studenten. Die zijn natuurlijk wel gesjareld, want zij moeten waarschijnlijk hun examens opnieuw afleggen, als tenminste de “buit” niet wordt teruggevonden.
Ook bij ons “verdween” aan de Brusselse Erasmus Hogeschool een laptop met examenpunten, proletarisch geshopt door twee “kleptobrommerventjes” uit de koffer van de wagen van de vertrekkende docent. Hier echter geen nieuwe examens, er was maar één van de studenten gebuisd, en die gaf dat ook dadelijk ruiterlijk toe. De overige vijftien kreeg benaderende punten, waarmee iedereen vrede kon nemen.
Sindsdien patrouilleert er wel een veiligheidsagent met waakhond rond de school.

Moordende schoolmeisjes

De jeugd van tegenwoordig! diepe zucht! In Japan kennen ze die uitdrukking ook hoe langer hoe beter. Een elfjarig meisje heeft in een lagere school nabij Nagasaki een klasgenootje van twaalf neergestoken. Het slachtoffertje werd met een Stanleymes in de armen en de nek gestoken. Ze overleed ter plaatse, nog voor ze naar een kliniek kon worden gevoerd. De dader kon makkelijk worden ingerekend. De aanleiding tot de moord zou een boodschap op een chatroom op het internet geweest zijn. De daderes had geen voorgeschiedenis van geweld of onaangepast gedrag. Ze zal nu wellicht in een gesloten instelling geplaatst worden. De moord werd in elk geval besproken in het Japanse parlement en in de opiniestukken in de grootste kranten.
Omwille van het toenemende geweld bij kinderen werd de leeftijdsgrens waarop iemand strafrechterlijk aansprakelijk wordt voor zijn of haar eigen daden, reeds verlaagd naar veertien jaar. Toch vallen daders zoals deze nog buiten die regeling. En dat is bij lange na geen primeur. Onder jongeren is er blijkbaar een steeds toenemende neiging tot geweld.
In juli vorig jaar werd een jongen van twaalf nog beschuldigd van ontvoering, aanranding en moord op een vierjarig jongetje (ook in Nagasaki) dat door hem van een dak werd gegooid. In Okinawa werd in dezelfde maand nog een jongen van veertien gearresteerd wegens doodslag op een dertienjarige klasgenoot.
In 1997 vermoordde een veertienjarige nog een elfjarige medeleerling, en zette diens hoofd op een staak buiten de schoolpoort
. “Het is nu de verantwoordelijkheid van volwassenen om ernstig na te denken over de manier waarop we onze kinderen opvoeden” is een van de conclusies van het debat. Ook wel enigszins dringend nodig, als je weet dat het aantal zware misdrijven in Japan, gepleegd door kinderen onder veertien, in het voorbije jaar met 47 procent gestegen is tot 212. (en dan hebben we het niet over slagen en verwondingen en andere “spielerei”)
diepe zucht red.

Studentenjas legt treinverkeer lam

In Ninove heeft een student het treinverkeer gedurende een uur buiten dienst gesteld met zijn jas…
Na zijn examen wachtte de student op het perron, maar hij kreeg het toch een beetje warm. Personeel van B-Security zag hoe hij zijn jas uittrok en de lucht in zwierde, waarbij het vestimentaire attribuut op de bovenleiding terecht kwam, en daar ook bleef hangen. Toen de student besefte wat hij had uitgespookt, zette hij het op een lopen. Het duurde wel een uurtje vooraleer iemand van op een treinstel de jas kon verwijderen, en daardoor lag een belangrijk spoor tussen Ninove en Geraardsbergen (héél druk goederenspoor) een volledig uur plat.
Men tracht nog altijd de student in kwestie te identificeren om hem de – bepaald pikante – rekening van de NMBS te presenteren.

Pestkoppen in de bak!

In Hildesheim, Duitsland, zijn drie Duitse tieners veroordeeld tot een effectieve opsluiting van 15 tot 18 maanden in een jeugdgevangenis. Het drietal, tussen zestien en achttien jaar jong, werd schuldig bevonden aan het maandenlang mishandelen en seksueel vernederen van een medeleerling. Sommige van de pesterijen werden zelfs opgenomen op video en naderhand op het internet gezet.

Spijbelen = geen kindergeld meer!

Anissa Temsamani (SP.A) werkt aan een voorstel om hardnekkige spijbelaars op het rechte pad te krijgen. Zij wil tegenover een recht op kinderbijslag de schoolplicht plaatsen. Als ouders systematisch toestaan dat hun kind school verzuimt moeten zij dat voelen waar het hen het meest raakt, met name in hun pecuniaire streek.
Volgens officiële tellingen telt Vlaanderen zo’n 4000 hardnekkige spijbelaars, dat wil zeggen, schoolplichtige leerlingen die meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Het reële aantal spijbelzuchtigen ligt natuurlijk véél hoger: dertig halve dagen brossen is niet niks! In het hoger onderwijs maak je natuurlijk zelf in belangrijke mate uit of je aanwezig moet zijn of niet, maar voor schoolplichtigen geldt wel dat het gaat om basisvorming!
De ouders laten spijbelen in die gevallen oogluikend toe, of houden hun kinderen zelfs doelbewust thuis. Temsamani haalt het voorbeeld aan van allochtone houders die hun dochters thuishouden van schoolzwemmen, onder het mom van geloofsvoorschriften, terwijl bijvoorbeeld in Marokko leerlingen van gemengde scholen wél zonder problemen samen het zwembad induiken. Zij stelt ook duidelijk dat er in de migrantengemeenschap té veel spijbelaars zijn, die dan ook zonder valabel getuigschrift of diploma van school komen en daardoor ook bijna veroordeeld zijn tot de status van kansarme. “Godsdienst mag nooit de toekomst van een kind hypothekeren! “ zo stelt zij terecht..
Door de ouders te raken in hun portemonnee, wordt een positieve stimulans gegeven om de kinderen plichtgetrouw naar school te sturen.
Het is de bedoeling een gezond evenwicht te creëren tussen rechten en plichten. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, anders dreigt het gelijke kansenonderwijs een maat voor niets te worden.
Of zelfs een negatief effect te hebben op het algemene onderwijs