Studentizine

Studentizine 87

Blijf dan maar eens ernstig!

De examens zijn weer achter de rug, dus tijd voor een kudde bloopers uit examens, opstellen, dictees en andere literaire meesterwerkjes.
www.pureesoiree.be/post/?P_ID=3639 Geeft een leuk en bondig overzicht.
http://users.skynet.be/oudheid/bloopers/taalkundig.htm Geeft een leuke woordenschat “alternatieve nieuwe spelling”, nieuwe woorden en originele vervoegingen.
www.klascement.net/oud/amuse/atatanl.htm Brengt onder andere een computercursus in ’t West-Vlaams en een vrij volledig overzicht van geschoten kemels, bokken en andere ongewilde humoristische hoogstandjes.

Vice-rector Studentenbeleid aan de VUB

De Raad van Bestuur van de VUB heeft op 29 juni een nieuwe vice-rector Studentenbeleid aangesteld : Prof. Dr. Michel Magits. Bij zijn herverkiezing had rector Benjamin Van Camp een aparte vice-rector Studentenbeleid vooropgesteld, naast de twee huidige vice-rectoren voor onderwijs en onderzoek. Op die manier wil de VUB de student nog centraler stellen.

De nieuwe vice-rector Studentenbeleid wordt verantwoordelijk voor de studenteninstroom (de rekrutering), de doorstroming(de studentenvoorzieningen en de studievoortgang) en de uitstroom (het alumnibeleid).
Hij zal ook waken over de democratische zending van de VUB en de vorming van kritische, zelfstandig denkende mensen. Begrippen als vrijheid, verscheidenheid en verdraagzaamheid spelen daarin een centrale rol. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de studenten in het beleid van de VUB worden hierbij niet uit het oog verloren. “De oprichting van een studentenraad, waarin de traditionele participatie van de studenten wordt verankerd, is een hoge prioriteit” aldus de nieuwe vice-rector.

Prof. Dr. Michel Magits (°1946) is als Gewoon Hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar hij voorzitter is van de vakgroep Metajuridica. Hij is doctor in de Rechten (1972) en doctor in de Geschiedenis (1977). Hij was decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 1988 tot 1991 en van 1998 tot 2002. <
Van 1991 tot 1994 fungeerde hij als voorzitter van de Onderwijsraad. In 2003 was hij lid van de expertengroep ‘Evaluation de la Qualité. Droit’, ingesteld door de ‘Conseil des recteurs’ van de Franse Gemeenschap.
Zijn publicaties betreffen de rechtsgeschiedenis, het onderwijsrecht en levensbeschouwelijke aspecten. Sinds 1997 is hij voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Prof. Dr. Michel Magits, tel. 02 629 25 59, e-mail : michel.magits@vub.ac.be

Privatiseer Oxford en Cambridge

Oxford en Cambridge zullen 'wegkwijnen in middelmatigheid' als ze niet geprivatiseerd worden en hogere collegegelden mogen vragen. Dat schrijft David Palfreyman, directeur van de universitaire denktank in Oxford.
Het Verenigd Koninkrijk is nog maar net bekomen van een vurig debat over hogere collegegelden. De regering Blair dreigde erover te vallen, maar heeft de storm rond de Higher Education Bill nipt overleefd. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk komende maand door het parlement aangenomen worden. In de 'bill' is bepaald dat universiteiten tot het jaar 2012 maximaal drieduizend pond collegegeld kunnen vragen. Dat komt neer op ongeveer 4,5 duizend euro.
Maar dat is slechts een 'kleine en voorlopige stap' in de richting van privatisering, hoopt Palfreyman. In zijn boek, The Economics of Higher Education, schrijft hij dat Groot-Brittannië zich moet spiegelen aan de Verenigde Staten, waar sommige universiteiten vele tienduizenden dollars collegegeld vragen. Het zou afschuwelijk zijn als de Britse universiteiten 'verder wegzinken in ondergefinancierde Galbraithiaanse publieke armoede, in het kielzog van andere Europese onderwijssystemen'. Palfreyman wil het 'sombere vooruitzicht van verdergaande Europeanisering' koste wat kost vermijden.
De denktank van Palfreyman heeft berekend dat Oxford zijn collegegeld tot meer dan vijftienduizend euro zou moeten verhogen om tegen de Amerikaanse concurrentie opgewassen te zijn. Eerder al kwamen er geluiden uit de hoek van de topuniversiteiten dat het regeringsbeleid nog lang niet ver genoeg ging. Onderzoekers krijgen in Oxford een salaris van zestigduizend euro per jaar, terwijl de onderzoekers van Princeton en Harvard respectievelijk negentig- en honderdduizend krijgen. Harvard besteedt drie keer zo veel geld aan de opleiding van een bachelor als Oxford.
Palfreyman wil overigens wel zorgen dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft door het model van de Amerikaanse 'Ivy League' van topuniversiteiten over te nemen. Alleen de rijkste studenten zouden het volle tarief moeten betalen. De armsten zouden nog wel gratis kunnen studeren.
HOP

Computer geen bedreiging voor studentenleven.

Koen Rabijns, licentiaat communicatiewetenschappen, had al enkele jaren in de gaten dat de gemiddelde bezettingsgraad van studentenkroegen er niet bepaald op vooruit gaat. Die vaststelling inspireerde hem tot een bevraging van de Leuvense student, in het kader van zijn thesis over “ICT-gebruik en sociaal isolement bij studenten”.
1.081 studenten beantwoordden de vragenlijst, wat Koen in staat stelde een aantal conclusies te trekken. Van de deelnemende studenten bleek 93%een gsm te bezitten, en 95 % een computer waarmee ze dagelijks op het web gaan. Bellen, sms’en, chatten en surfen bleek niet ten koste te gaan van hun andere sociale contacten. Studenten die al een degelijk uitgebouwd sociaal leven hebben, gebruiken de moderne technologie eerder als aanvulling da als substituut. Enkel vrij eenzame studenten gebruiken de nettoegang als een virtueel middel tegen eenzaamheid en isolement.
Naar eigen zeggen gebruiken studenten hun computer wel hoofdzakelijk voor research en praktische toepassingen, en pas in de tweede plaats voor amusement en contact. Oudere studenten zouden meer op e-mail vertrouwen dan de jongere generatie, die messengers als ICQ en MSN prefereren.

Cultuurcheques voor Antwerpse studenten.

Vanaf 1 oktober kunnen studenten in Antwerpen voor 15 Euro een boekje met negen cheques kopen. Die cheques geven dan voordelig toegang tot voorstellingen van opera, film, theater en podiakunsten. De korting die de studenten krijgen, wordt naar de organisatoren toe dan bijgepast door de sociale diensten van de universiteit en de hogescholen. De bedoeling is om op deze manier de drempel naar een intensievere kunstbeleving structureel te verlagen.
Uiteraard is het initiatief ook een leuke opsteker in het kader van de promotie van Antwerpen als toffe studentenstad.

Feest met veel seks en drank

Musical floreert duidelijk bij de Leidse studentenverenigingen. Quintus voerde op het eind van het academiejaar de Rocky Horror Show op, en Minerva The Wild Party.
The wild party is een hele intensieve musical, en er wordt erg veel van de studenten gevraagd. Er zit erg ingewikkelde dans in en moeilijke zangpartijen, het is lastig om dat goed samen te voegen. Maar het is een hele gedreven groep, en de meeste hebben al wat ervaring. The Wild Party is een off-Broadway musical die zich in de roaring twenty’s afspeelt. Zoals alle musicals zijn er twee onmisbare elementen: een liefdesverhaal en een groot feest.
Het gaat over een man en een vrouw van wie de relatie in een sleur is terechtgekomen. De vrouw besluit daarom om een groot feest te geven in de hoop dat de vroegere passie tussen haar en de man weer opleeft. Dat wordt een groot feest met veel seks en drank. Uiteindelijk blijven zij tweeën over en leren ze aan het eind een wijze les. Het grootste deel van de musical speelt zich af op dit feest.
De studenten hadden zichtbaar plezier in de scènes met dronken danspasjes, waarbij met de fles in de hand gezongen wordt. De dans- en kledingstijl is pure vaudeville: heren in geruite colberts, de dames in pikante lingerie met jarretelles.
De spelers zijn in november vorig jaar tijdens een soortement Idoolwedstrijd geworven. Het bleek immers nog best lastig om mensen te vinden die goed kunnen dansen, én goed kunnen zingen.’

Ook Quintus voerde dit jaar ter gelegenheid van hun lustrum een musical op. Uiteindelijk kozen ze voor The Rocky Horror Show. ‘Daarbij is de muziek lekkere rock en kun je ook met minder geoefende stemmen goed uit de voeten.’
Het verhaal is een variatie op een klassieker: een koppel krijgt autopech in de buurt van een kasteel. Daar gaan ze aanbellen voor hulp, maar het kasteel blijkt bewoond te zijn door een niet helemaal normale transseksuele vampier, die allemaal bizarre uitvindingen doet op het kasteel. Zo heeft hij een gespierde jongeman als Frankensteincreatie gemaakt, waarmee hij zich vermaakt. Ook in deze musicall ontaardt het al gauw in een groot feest. Iedereen geeft zich over aan de dwingende blikken van deze vampier.
De studenten die aan deze voorstelling meededen durven wel erg veel, sommigen stonden de hele avond in hun ondergoed, en dat in bepaald suggestieve houdingen. Het is een pikante musical, een pittig schouwspel geworden.
Sommige spelers lieten hun kleinere broertjes of zusjes of hun ouders en grootouders dan ook wijselijk niet naar de Schouwburg komen.
Het seksueel beladen karakter van het stuk zorgde tijdens de repetities voor de nodige hilariteit en schunnige opmerkingen. Speciaal hiervoor was een ‘puntensysteem’ ingesteld. Als iemand een opmerking in die richting maakte, kreeg hij of zij een aantal punten, afhankelijk van de gradatie van de opmerking. Degene die aan het eind de meeste punten had, moet een stripteaseshow uitvoeren voor de hele cast. Cultuurseks? (zie vorige artikel)

Website biedt valse academische graden aan voor 165 £

Een journalist van The Guardian wist binnen enkele dagen een medische graad van Oxford, een bachelorgraad in de kunstgeschiedenis van de universiteit van Strathclyde en een volledige set examenresultaten met grootste onderscheiding op zijn naam te brengen.
Niet dat hij zo’n bolleboos is, maar hij betaalde gewoon de standaardprijs van twee maal 165 en één maal 245 £ via een internetsite. De documenten komen volledig met zegels, signaturen en watermerken, en zijn nauwelijks te onderscheiden van de exemplaren die door de universiteiten zelf worden uitgereikt.
De namaker, die zichzelf “the magician” noemt (Peter Leon Quinn) is ondertussen al ondervraagd door de politie, maar terug losgelaten zonder dat een formele aanklacht tegen hem wordt geformuleerd. Het vervalsen van examenresultaten blijkt immers niet strafbaar, en hoewel het namaken van diploma’s niet wettelijk toegelaten is, moeten de universiteiten zelf een burgerlijke procedure opstarten om een eind aan de activiteiten te maken. En dat blijkt een ontradend dure en tijdrovende operatie te zijn, zodat voorlopig nog geen stappen in die richting zijn ondernomen.
In het parlement is de zaak ondertussen ook al besproken, maar men is er nog niet uit hoe op de meest efficiënte manier een eind kan worden gemaakt aan deze praktijken.

Studente verstikt baby.

A.S., een 20-jarige studente opvoedkunde uit Destelbergen is in de loop van vorige week aangehouden. Zij had voor haar familie en vrienden verborgen weten te houden dat zij zwanger was. Op 1 juni werd de baby geboren in de badkamer bij haar slaapkamer. Zij verstikte het meisje ogenblikkelijk en ging zich dan douchen. Tegen haar moeder had ze gezegd dat ze buikpijn had en wat op bed ging rusten. De moeder die het water hoorde lopen maakte zich zorgen en ging eens kijken. Zij trof haar dochter aan met ernstige bloedingen en het dode kind. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar voor de baby kon geen hulp meer baten. In eerste instantie beweerde de studente dat ze niet beseft had dat ze zwanger was, en dat ze een miskraam had gehad.
Na nader onderzoek en een autopsie concludeerden speurders dat er meer aan de hand moest zijn, en werd de studente in het UZ in Gent aan een verhoor onderworpen. Daar bekende ze de feiten. Ze was te bang om haar ouders te vertellen over de zwangerschap, en had het plan opgevat om het babylijkje te begraven bij het graf van haar vader, zodat ze hen beiden gelijktijdig kon bezoeken. Haar biologische vader pleegde zelfmoord toen zij 4 jaar was.

Kortrijkzaanse stagiair bij Microsoft.

Thomas Delrue uit Kortrijk heeft voor de komende drie maanden een bijzonder gegeerde stageplaats te pakken. Hij mag drie maanden lang aan de slag op het hoofdkwartier van Microsoft in Redmond. Wereldwijd worden jaarlijks 20 afgestudeerde studenten geselecteerd voor een stage, en Thomas is pas de tweede Belg die weerhouden wordt.
Thomas studeerde af met grootste onderscheiding aan de Brusselse Erasmushogeschool, en werd laureaat van de “afstudeerprijs 2003” met zijn eindwerk.
Het levert hem nu in elk geval ook een BBQ met zijn jeugdidool Bill Gates op, want die heeft de gewoonte om de stagiairs op die manier te verwelkomen bij hem thuis.
Wat Thomas eind september, na de stage, gaat doen weet hij nog niet, vast staat dat hij met die vermelding op z’n CV zeer gegeerd wild wordt in de IT-sector.

Prijzen trekken prijzen aan.

We hebben in een vorig Studentizine al uitgebreid bericht over Jonas Geirnaert, wiens animatiefilm “Flatlife” op het filmfestival van Cannes in de prijzen viel.
Nu werd hij in Gent ook nog bekroond als eerste “Student van het jaar”.
Het Gentse stadsbestuur hoopt met deze nieuwe prijs de kwaliteiten van Gent als studentenstad extra te onderlijnen. Aan de prijs is weliswaar geen immense geldprijs verbonden, maar boekenbons en filmtickets ter waarde van 200 Euro zijn beslist ook niet te versmaden.

Gent studentenstad.

Gent werkt heel hard aan z’n imago als studentenstad bij uitstek. Zo bestaat in Gent de cultuurcheque al, die men nu in Antwerpen en Utrecht wil gaan introduceren, en begint men er vanaf volgend jaar ook met een sportboekje, een gids waarin studenten kunnen terugvinden waar ze allemaal terecht kunnen voor sportbeoefening, en uiteraard ook een pak kortingbons.
Gent beseft als geen andere stad dat de instroom van nieuwe bewoners en de verjonging van stadswijken in belangrijke mate kan afhangen van ex-studenten die “blijven plakken” of de smaak van de stadssfeer te pakken hebben gekregen om er te blijven wonen. Oud-studenten blijken ook opvallend vaak initiatiefnemers te zijn achter nieuwe bedrijven die in het Gentse worden opgestart. Ook daar kan een stad alleen maar beter van worden.
Niet verwonderlijk dat afstuderende studenten naast hun diploma ook een brochure over de voordelen van wonen in Gent meekrijgen.

Marihuapita.

De Luikse politie heeft de Koerdische uitbater van een plaatselijke pitatent en twee Koerdische studenten uit Den Haag aangehouden. De twee studenten die in het restaurant werkten waren niet ingeschreven. Het drietal zou op grote schaal drugs aan scholieren van de scholen uit de buurt geleverd hebben. Het parket heeft bewijzen voor minstens een kilo marihuana die wekelijks als zoete (pita)broodjes aan scholieren werd geleverd.

Studente neergestoken in Leuven.

Zaterdagnacht 26 juni, omstreeks twee uur, is een studente zwaargewond geraakt toen ze aan de Tervuursevest werd aangerand. Zij was haar fiets aan het vastmaken aan haar kot, na een avondje stappen, toen ze werd aangevallen door een man die haar bedreigde met een mes. Tidens de worsteling die volgde, werd het 22-jarige meisje in de hals gestoken. De studente werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Voor zover bekend zijn er geen getuigen van de misdaad, en zou het slachtoffer zelf de hulpdiensten nog hebben kunnen verwittigen. Er is een onderzoeksrechter aangesteld.
Iedereen die aanwijzingen kan geven, die kunnen leiden tot de identificatie van de dader, kan terecht bij de Bijzondere Recherchedienst van de politie.

Zakken in privacy.

De studenten in Cambridge willen dat er een einde komt aan de driehonderd jaar oude traditie waarbij hun studieresultaten ad valvas bekend gemaakt worden. Al die tijd worden de examenresultaten, netjes gegroepeerd, opgehangen aan de valven, de beste resultaten uiteraard bovenaan, en de rest in dalende orde van uitmuntendheid eronder.
Na de bekendmaking is het dan worstelen geblazen om maar zo snel mogelijk het eigen resultaat met eigen ogen te kunnen aanschouwen.
Natuurlijk is de kans dan groot dat anderen veel sneller op de hoogte zijn van jouw resultaten dan jij zelf, en dat vinden de studenten maar niks.
De petitie die werd opgestart onder de naam “tell us first” is dan ook een groot succes. De academische overheden vinden echter dat de tradities in ere moeten gehouden worden, en zoeken naar een creatieve oplossing. Zo overweegt men de studenten op voorhand een mail te sturen met hun resultaten.

Antwerpse scholieren staan bloot aan geweld.

Het rapport van het Sociaal en Gezondheidsonderzoek (SEGO) van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het AZ Middelheim heeft voor opschudding gezorgd in Antwerpen. SEGO bevroeg 2700 middelbare scholieren (tussen 12 en 18) in Antwerpen en kwam tot verbijsterende vaststellingen.
Liefst 17 procent van de jongens, en 8 procent van de meisjes zegt al ooggetuige te zijn geweest van een schietpartij.
De helft van de jongens en een derde van de meisjes heeft gezien hoe iemand bedreigd werd met ernstig lichamelijk geweld.
Racistische motieven werden daarbij het vaakst vermeld.
15 procent van de scholieren zei zelf in het voorbije jaar bedreigd te zijn geweest met lichamelijk geweld. Opvallend is dat Marokkaanse jongeren blijkbaar vaker getuige zijn geweest van zwaar geweld. Ook bij Turkse jongens lag dat cijfer hoog.
Ongeveer een derde van de scholieren gaf aan zich op school niet veilig te voelen, dat was vooral zo bij jongeren uit het beroepsonderwijs.
Professor Vermeiren gaf aan dat de tendens verontrustend is. De cijfers liggen beduidend hoger dan bij een vorig onderzoek, twee jaar geleden. Op het ogenblik is het nog niet zo erg als in de Verenigde Staten, waar men bepaalde stadswijken vergelijkt met “oorlogszones”, maar het staat als een paal boven water dat er dringend meer aandacht dient te worden besteed aan het fenomeen van de gedrag- en agressiviteitproblemen.
In het bijzonder voor jongeren is het belangrijk dat de blootstelling aan geweld tot een minimum wordt beperkt, vermits het risico op traumatisering, antisociaal of zelfs gewelddadig gedrag toeneemt naarmate het onveiligheidsgevoel groeit.

Studentenjob: senator voor een dag!

VLD-senator Stefaan Noreilde diende een wetsvoorstel in rond studentenarbeid, en wil nu zelf nog eens een keertje aan den lijve ondervinden wat het is om als jobstudent te werken. Daarom wil hij voor één dag ruilen. Iedereen die in juli een studentenjob uitoefent komt in aanmerking om een dagje te wisselen. Stefaan verwacht wel een goed voorstel, dat zijn vervanger of vervangster dan op die dag vorm kan geven. De ruildag wordt 15 juli, en op de agenda van die dag staan vergaderingen met de studiedienst, vergaderingen met collega's, een lunch, een plenaire zitting... Kandidaturen kunnen tot 12 juli worden ingediend via de website www.senatorvooreendag.be