Studentizine

Studentizine 9

Redactioneel

Gelukkig voor alle studenten, die nu héél ijverig aan het blokken zijn, is de "goede oude tijd" van het zweetkamertje waarschijnlijk wel overal voorbij. In vroegere tijden bestond aan zowat elke universiteit of hogeschool een dergelijk lokaal (of meerdere). Had je al een helse tijd achter de rug tijdens de blokperiode, dan werd je -net voor het examen- nog een tijdlang op secreet gesteld. Je zat dan in een soort van cel, alleen met je gedachten, én zonder nota's, om te bezinnen. Voor vele examinanten moet deze "eenzame opsluiting" een ware marteling geweest zijn. Wanneer je dan werd "verlost", mocht je eindelijk je eruditie etaleren ten overstaan van de examinator(en). Over intimidatie en geestelijke foltering gesproken!
De examenperiode is altijd al een zeer rijke bron van anecdotes en sterke verhalen geweest, zoals dit Studentizine ook aantoont, maar de redactie wenst jullie allemaal maar één héél sterk verhaal toe! Thuis, tot algehele ouderlijke verbijstering, kunnen aankondigen: "ik ben geslaagd over heel de lijn!"
Kroegtijger, guindailleur of blokpin, iedereen hoopt nu -de een met meer vertrouwen dan de ander- op een goede afloop van de ultieme confrontatie met de leerstof van het voorbije academiejaar.
Geloof erin, én doe het!
Voor een klein beetje verstrooiïng, zorgen wij met het Studentizine....

De redactie.

Geslaagd!

Thomas Kreji kon vorige maand al victorie kraaien. Hij was de glorieuze winnaar van een bierdrinkwedstrijd in het Tsjechische Hora Svate Kateriny. De twintigjarige student moest het in de finale, én na een aantal slopende voorronden, opnemen tegen een zevendertigjarige opponent, die na 22 uur en 50 minuten wedstrijd "wegens extreme vermoeidheid" moest opgeven. (na minder dan 23 uur "hijsen" kan je toch nog niet zat zijn....) In één moeite vestigde Thomas een nieuw record(je) van 13 liter bier versassen....

Gepakt!

Studenten van de International Culture School of Foreign Language (Tokio) kunnen maar beter een goed gevuld spaarvarken meebrengen, zeker als ze graag het zwijn uithangen. Elke overtreding van het reglement wordt namelijk gesanctioneerd met een geldboete . Wie zijn GSM niet heeft uitgeschakeld, en gebeld wordt, mag zo'n 250 Eurookes ophoesten, en schoenen niet gepoetst hebben kost een dikke 85 €. Wie niet stipt op tijd zijn (of haar) boete betaalt, mag al dadelijk 10% extra lammeren. Studeren kan op die manier een fortuin kosten!

Studentenjob (enkel m.)

Minister van volksgezondheid, Magda Aelvoet, werd geïnterpelleerd door PSC senator Clothilde Nyssens. Aanleiding was de advertentie in een krant, geplaatst door een Brussels ziekenhuis: "Jobstudenten gevraagd als spermadonor . Goed loon." Per "storting" zou een vergoeding van 2.500 Bef voorzien zijn. Ideaal, zo lijkt het vanuit studentenoogpunt, om niet langer "op droog zaad" te zitten. Senator Nyssens vond de campagne echter véél te vrijmoedig. Het is echter een feit dat negentig procent van de Vlaamse spermadonaties afkomstig zijn uit studentenmiddens. Ook in Gent wordt er af en toe gerecruteerd via een advertentie in een studentenblad. Professor Cromhaire, de Gentse vruchtbaarheidsspecialist, vindt het echter fout om één en ander voor te stellen als een goedbetaalde vakantiejob. Gent betaalt duizend frank per "donatie", en kan daar echt niet boven gaan. De kandidaat-donors moeten eerst twee keer sperma afstaan, dat dan grondig wordt onderzocht, ingevroren, weer ontdooid en dan nog eens gecontroleerd om de kwaliteit te beoordelen. Dan volgt nog een onderzoek naar erfelijke ziekten, én pas dan kan een donor een beperkt aantal "giften" afleveren. Afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit, gaat het dan om tien tot vijfentwintig "schenkingen" binnen een periode van zes maanden. In Gent volstaan een twintigtal vrijwilligers om "de stocks op peil te houden".
Voorlopig dus zeker nog niet "ruk je rijk"....
De Nieuwe Gazet, 5 juni 2001.

Jobnavigator.expectra.be

Hoewel studenten reeds op verschillende manieren met het bedrijfsleven geconfronteerd worden via campusrecruitment, stages en dergelijke, blijven pas afgestudeerden vaak met nog een heleboel vragen zitten. Om hieraan tegemoet te komen, biedt Expectra(*) hen de mogelijkheid om via 'jobnavigator' een individuele sollicitatietraining te genieten.
Om in aanmerking te komen moet de student zich registreren op de site http://jobnavigator.expectra.be , en kan hij een datum afspreken waarop hij "gescreend" wenst te worden. Via de site worden de verdere afspraken geregeld.
De student kan bij deze actie alleen maar winnen. In de eerste plaats krijgt hij met behulp van een specialist in zijn vakgebied een beter zicht op zijn kennis, zijn talent en zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven,... . Daarnaast kan hij/zij ook letterlijk iets winnen : opleidingsvouchers ter waarde van 10.000 fr elks, of een iPac (pocketcomputer, met oa agendabeheer,...).
Gelet op de specialisatie van Expectra, richten zij zich vooral op technische, financiëel/management en IT profielen. Deze actie loopt van einde juni tot midden september.

* Expectra is gespecialiseerd in recrutering en selectie van hogere profielen voor vaste aanwervingen bij klanten, voor studie- en projectwerk. Dit in de domeinen IT, Engineering en Finance-Management Services.

Campagne voor het beroep van leraar

Tussen 5 en 25 juni loopt in Vlaanderen een mediacampagne, die het maatschappelijke belang van het beroep van onderwijzer benadrukt.
Vlaams minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten, wil vooral jongeren aanspreken om de stap naar het onderwijs te zetten. Daarmee moet een dreigend tekort aan leerkrachten worden afgewenteld. Kernslogans zijn: "1.200.000 Vlaamse meisjes en jongens kunnen niet zonder jou" en "Maak jezelf onmisbaar".

Zestig procent van de hogeschooldocenten aan het einde van hun Latijn

Bijna veertig procent van de docenten weet zich overbelast, en nog twintig procent meer zien de steeds toenemende werkdruk niet meer zitten. Vooral hun eigen leeftijd, de snel op mekaar volgende hervormingen van het onderwijs, en de steeds omvangrijker wordende hoeveelheid secundaire taken zouden aan de grondslag liggen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Onderwijs en de Vlaamse Hogescholenraad . Aan de studie namen 4000 hogeschooldocenten deel. Uit het onderzoek blijkt ook dat één op vijf docenten weken van 51 uur en meer klopt. Gemiddeld is er sprake van 46 werkuren per week, waarvan 30 gaan naar het lesgeven zelf, en 16 naar de "extra taken" zoals onderzoek, vergaderingen en administratie. In bepaalde vakken moeten ook hoe langer hoe sneller de cursussen herschreven worden. Ook het stijgend aantal buitenlandse stagiairs verhoogt de druk op het personeel. Ook de vakanties worden steeds vaker opgeofferd aan bijscholingscursussen, om de evolutie van de technologie te kunnen volgen. Een andere bepalende factor is de grotere mondigheid van de studenten: de docenten dienen zich echt aan de procedures te houden, anders is de dreiging van een proces zeer groot. Vooral in de eerste drie maanden van een nieuw academiejaar is de stress zeer groot, en dan vooral voor docenten van meer dan 41 jaar. Zij ervaren het meest het verschil met hun debuutjaren. De studie pleit dan ook voor meer delegeren en meer personeel dat inzetbaar is op piekmomenten.
De Morgen, 8 juni 2001.

Een kus van de juffrouw of een sportwagen?

In opdracht van de BBC is er een onderzoek uitgevoerd naar de methoden van ouders om hun telgen te stimuleren bij hun studies. Uit het onderzoek komt een zorgwekkende tendens naar voren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de grote meerderheid van de ouders als het ware aan "omkoping" doet. De kinderen en/of adolescenten krijgen "ter stimulatie" allerlei begerenswaardige compensaties aangeboden voor een goed of behoorlijk cijfer. De "chantagemiddelen" variëren (uiteraard al naargelang de beurs van het ouderlijke gezag) van CD's, games, tot bedragen in cash per examencijfer. Dit vertaalt zich uiteraard ook in de andere richting; slechte cijfers worden beboet (geen zakgeld, een jaar zelf de studies betalen.....). Hiermee gaan de ouders voorbij aan een heel belangrijk aspect van het studeren: de voldoening van het beheersen van een moeilijke leerstof! Belonen kan uiteraard, maar dient te komen na de inzet en de inspanning, én niet na een afgedwongen "papegaai-oefening". In de commentaren op de resultaten van het onderzoek, benadrukken Belgische wetenschappers nog dat de grootste beloning dikwijls een sociale beloning is, een gemeenschappelijke activiteit, tickets voor een concert of iets dergelijks, en niet een studentieke "judaspenning".
Bij een repetitieve materiële beloning ontstaat gewenning, zodat men al heel snel de reflex krijgt van: "wat beurt het als....." De enige motivatie van de leerling of student wordt dan het snelle, ogenblikkelijke gewin. Benadrukt wordt nog, dat ouders er goed aan doen hun kinderen onvoorwaardelijk te steunen in hun studies , en daar ook tijdens het jaar de nodige belangstelling voor aan de dag leggen.
De Morgen, 8 juni 2001.

Beste studenten komen uit gezinnen met twee kinderen

Een goede smoes voor mindere resultaten, op voorwaarde dat je enig kind bent... In Londen zijn ze een keertje aan het puzzelen gegaan, en ze hebben de schoolresultaten van 11.000 mensen, geboren in dezelfde week van 1958 met mekaar vergeleken. Zo bleek dat kinderen met een jongere broer of zus beduidend betere resultaten behaalden dan kinderen uit kleinere of grotere gezinnen. Een enig kind bleek alles behalve een garantie te zijn voor betere studieresultaten (in tegenstelling tot een populaire overtuiging). De oudste van een driekoppig kroost, en de jongste van twee kinderen, bleken de op één na beste resultaten te kunnen voorleggen. Daarna volgt de middelste uit een gezin van drie kinderen, de jongste van drie en de oudste van zes.....

Studentenlied

Bij Studiant en bij het Studentenmuseum hebben ze een zwak voor het studentenlied. In het verleden was dat al aanleiding genoeg om een samenwerking op te zetten, om studentenliederen zo gedetailleerd mogelijk toegankelijk te maken voor alle belangstellenden, student of fossiel, schacht of kroegtijger....
Heel binnenkort wordt het bestand van de studentenliederen, in woord en partituur, weerom uitgebreid. De kaap van de tweehonderd partituren-on-line komt dus in zicht!
Dat zal echter beslist niet het einde zijn, veeleer het begin van het betere werk. Vanaf vandaag is er op www.studentenlied.be/top10 een enquête aan de gang. Bedoeling is een top 100 samen te stellen van de favoriete liederen van het studentenheir. We koppelen daar nog wel een paar extra vragen aan vast, maar de resultaten van deze rondvraag zullen wél hun weerslag vinden! We willen namelijk de studenten opnieuw vertrouwd maken met hun eigen zangcultuur. Het is nog wat te vroeg om in detail te treden, maar als we zeggen dat we een klassieke voorloper van een genre op stapel hebben staan, dan overdrijven we niet eens....
Vul dus ook jouw top10 in, én help ons een handje! Bekijk ondertussen alvast even wat we er tot nog toe van gebakken hebben: www.studentenlied.be !

Het grote examenleed (van de profs)

Wie gestudeerd heeft, houdt er onvermijdelijk een aantal sterke verhalen aan over. Ook de professoren hebben zo hun verhalen uit de eigen studententijd, jaarlijks aangevuld met een portie "nieuwe oogst". Waar kon Marnix Peeters voor de Nieuwe Gazet dan ook beter aankloppen voor een paar "straffe stoten".
Professor Blanpain (Rechten, KUL) herinnert zich bijvoorbeeld nog hoe een medestudent werd gevraagd of hij Adam Smith (de econoom) kende. De student stond recht en ging in de gang vragen of Adam Smith aanwezig was. Hij kwam terug met de melding dat die student blijkbaar niet in deze groep zat.... Als prof gebruikte hij bij de examens een fichesysteem. Studenten moesten bij het binnenkomen een fiche met vragen trekken. Tegen één van die lichtende voorbeelden van de studerende homo sapiens, zei hij : "bedien u...". De kerel pakte de tas koffie van Blanpain, en dronk die in één teug leeg.... Tijdens de examenperiode blijken er ook opmerkelijk veel bloedverwanten het hoekje om te gaan. Vooral grootouders schijnen nogal frequent de examenperiode uit te kiezen om eens in het hiernamaals te gaan flaneren. (uw redacteur kan er zich trouwens op beroepen een vriend te hebben, die wel een dozijn grootouders heeft begraven.......) Ook verloofdes kiezen bij voorkeur de examenmaanden uit om te verongelukken of ernstig ziek te worden.
Bij een corpulente, kale docent bleek het examen geschiedenis dan weer een hilarische bedoening te worden. Hij ondervroeg een student over de afstammelingen van Karel de Grote. Op de naam van Karel de Kale, kon de examinandus echter maar niet komen. De prof, beslist niet de kwaadste, wees, om een tip te geven, naar zijn eigen glimmende kaalkop. De student begreep de hint, en antwoordde opgelucht: "ah ja, Karel den dikken". Hij begreep niet eens, waarom hij daarna werd buitengezet!
Gepensioneerd professor Kerkhofs (Sociologie, KUL) herinnerde zich vooral één bepaald examen uit kzijn studententijd. Voor zijn monderling van Sociologie, moest hij om acht uur 's ochtend aanwezig zijn. Het examen is uiteindelijk doorgegaan om zeven uur 's avonds. Elf uur had hij daar in de gang staan wachten, op van de zenuwen. De bewuste prof had terzake trouwens een reputatie....
Professor Kerhofs herinnerde zich nog een collega, die een examen biologie afnam. Een studente vroeg even respijt, omdat ze de kluts kwijt was. Daarop riep die prof luidkeels naar een collega in een ander lokaal: "hé, kunt ge eens komen helpen, want de juffrouw hier is haar kluts kwijt!" Dat het brave kind daarna hélemaal niet meer wist waar ze het had, ligt een weinig voor de hand.
Professor Herman De Croo (Rechten, VUB) herinnert zich nog levendig de allereerste keer dat hij examens moest afnemen aan de ULB. Vermits er geen lokaal vrij was, moest hij zijn examinandi ontvangen in de raadszaal. Dertig meter scheidden hem van de deur van de zaal. De allereerste die binnenkwam was een luchtig gekleedde jongedame, prachtig gebruind, waarop De Croo al dacht dat die wel aan zee moest zijn wezen studeren. Vermits haar kennis van het staatsrecht beneden alle peil was, besloot de prof met de woorden: "Juffrouw, de vorm lijkt me uitmuntend, de inhoud schiet echter iets tekort". Toen ze in september terugkwam, zag ze er helemaal anders uit, trui met rolkraag, bleek, inktvlekken op de handen. Ondanks een gezonde dosis argwaan vanwege de docent, bleek ze deze keer haar stof wel te kennen. Het verdict was dan ook: "Juffrouw, de vorm lijkt me iets minder, maar de inhoud is fel verbeterd".
Professor Vermeersch (Filosofie, RUG) had tijdens zijn studententijd helemaal geen problemen met de examenperiode. Hij beschouwde ze eerder als een vorm van ontspanning. Tijdens die periode ging hij elk

Tips om beter te spieken

Het is een klassieker, elk jaar, rond de examenperiode, staan er in diverse bladen en kranten de nodige spiektips . Voor de meeste studenten is dat natuurlijk "gefundenes Fressen", want allang bekend. Het is tegelijkertijd echter ook een waarschuwing, want, geloof het of niet, docenten kunnen ook lezen! De "tricks of the trade" vanuit de landelijke pers halen is dus niet meteen het snuggerste wat je kan doen, want waarop gaan surveillanten letten dacht je?
Het Woestijnvisblad Bonanza pakt in nummer 21 van 11 juni uit met een artikel onder de titel: "Neem je tijd en doe het professioneel". Twee spiekers worden aan het woord gelaten, een "beroeps" en een "amateur". De "pro" , een meisje van 24, heeft een doordachte strategie: zij stopt een papieren zakdoekje met formules en moeilijke passages in haar beha, en schrijft een oud slipje vol met "geheugensteuntjes". Aan de binnenkant schrijft ze in blauwe balpen, aan de buitenzijde in rode balpen, zo blijft alles "netjes" consulteerbaar tijdens een sanitaire stop gedurende het examen. Haar techniek is doordacht, vermits ze enkel aan de voorzijde schrijft, en ondersteboven, zodat ze alles kan lezen terwijl het vestimentaire element op haar knieën hangt "ad sedes". Ze begint ook nooit als een bezetene te schrijven als ze terugkeert van een "opfrisbeurt", want dat zou opvallen. Héél sterk aan haar technieken is natuurlijk dat geen enkele surveillant het in z'n hoofd zal halen om haar te vragen haar beha te "ledigen", of om haar slipje in te leveren ter nazicht. Als een pi(t)sstop echter wordt geweigerd, zit ze wel met een technisch probleem, een belangrijk deel van haar geheugen blijft dan "onaanspreekbaar". Zelf vindt ze haar spiekmethode "waterdicht"!
De amateurspieker , een lid van het "sterke geslacht", heeft al héél veel ervaring met spieken, maar heeft er nog niet echt een systeem in uitgedokterd. Veelal beperkt hij zich tot afschrijven. Hij zorgt er dan ook bestendig voor om vlak bij een slimme student te zitten om "inspiratie" te kunnen zoeken. Zakrekenmachines hebben wel eens als extern geheugen gefungeerd, en van het stiekem copiëren van een programma van een medestudent op een diskette, was hij ook niet vies. De GSM is ook hoe langer hoe meer een wapen van de spieker aan het worden. Ze lullen hun voicemail vol met formules, en gaan die tijdens een sanitaire stop op de toiletten beluisteren. Gewoon raad vragen aan buren tijdens het examen (zeker in een grote aula) is volgens zijn ervaring nog de eenvoudigste en meest praktische manier. Als een surveillant je dan ziet, zeg je toch gewoon dat je een nieuwe schrijfstok aan het vragen was? Dat kan bezwaarlijk een zwaar vergrijp worden genoemd. Zijn eindbedenking zegt ook wel iets....: "hoe minder je weet, hoe meer tijd je hebt om de surveuillanten in het oog te houden..".
Professor van Gerven van de KUL is degene die spiekers moet bestraffen, hij krijgt alle dossiers van vastgestelde "onregelmatigheden" op zijn bureau. In de regel moeten de betrapte student en de examencommissie het eens worden over een gepaste straf, wanneer dat niet gebeurt, grijpt de prof in. De kleinste sanctie is een nul op het betreffende vak, de zwaarste, de annulering van het hele academiejaar. Professor Van Gerven heeft een hele resem straffen in voorraad. Zeer belangrijk is de vraag of het om spieken met voorbedachten rade, ofwel om impulsief spieken gaat. Het eerste wordt zwaarder gesanctioneerd dan het tweede. Van Gerven maakt zich echter geen illusies; de echte professionele spiekers kan je bijna nooit betrappen, en het examensysteem zal nooit waterdicht zijn.......
Bonanza, 11 juni 2001.

Laatstejaarsstudent vervangt zieke leraars door computerprogramma

Jan Schuer, uit Bree, heeft tijdens zijn laatste jaar Handel-Bureautica een computerprogramma ontworpen, waarmee leraars van thuis uit testen kunnen afnemen, huiswerk geven en zelfs gewoon lesgeven. Het Smartbit-programma staat nog niet geheel op punt, maar tegen september hoopt Jan zijn virtuele leeromgeving klaar te hebben voor practische proeven. De student reef ondertussen al wel de "Digikids-Award" binnen (goed voor zo'n honderdduizend Bef), en krijgt sindsdien veel aanvragen van scholen die het programma zouden willen implementeren. Er is ook al een uitgeverij komen aankloppen om het programma te commercialiseren. Ook Microsoft heeft hem al een aanbod gedaan om voor hen te komen werken. Voorlopig wil hij echter na zijn studies eerst een tijdlang les gaan geven.
De Nieuwe Gazet, 9 juni 2001.

Studentenactiviteiten na de examens en tijdens de vakantie.

Het studentenleven houdt niet op te bestaan met de examenperiode, daarom vragen we de verantwoordelijken van de clubs, om tijdig de geplande activiteiten toe te voegen aan de kalender op de Studiant-site: http://www.studiant.be/add.