Studentizine

Studentizine 93

Spetterend openingsfeest.

Antwerpen is dit jaar aan het nieuwe academiejaar begonnen met een reuzenfeest onder de naam Studay.
Het aartslelijke theaterplein was voor de gelegenheid omgetoverd in een feestelijk kampement met tenten, infostandjes, bars, eetkramen, en veel competitieve attracties. Zestien studentclubs hadden zich vooraf ingeschreven voor de clubcompetitie die de hele namiddag doorging, en de individuele uitdagingen kenden een immense bijval. Bierkrukrodeo, bierfietsen, street soccer, touwtrekken, bierbakken stapelen (oké, toegegeven het waren colabakken), gladiatorenspel en stormbaan, er was voor elk wat wils, en dat bleek ook uit de belangstelling.
Naar schatting elfduizend studenten zakten af voor het feestgedruis, met liveoptredens als achtergrond of tijdelijk hoogtepunt. Het bier vloeide rijkelijk, de sfeer was onwaarschijnlijk tof en relax, en deze eerste Studay bleek een meer dan geslaagd schitterend feest(je). Toen de duisternis al was ingevallen trok een uitgelaten stoet van duizenden studenten dwars door Antwerpen naar de studentenbuurt van Ossenmarkt en Stadswaag, waar de festiviteiten doorgingen in de lokale kafaten en de Cinema.
Niet alleen de studenten waren enthousiast, ook de buurtbewoners en voorbijgangers hadden alle lof voor de uitgelaten joelende bende, die opvallend weinig begeleiding behoefde. De aanwezige politie en de hulpdiensten hadden dan ook verbijsterend weinig meer te doen dan de vrolijke bende te overschouwen.
Hier werd op 30 september schitterend geïllustreerd dat een massamanifestatie door en voor studenten perfect doenbaar is, zonder noemenswaardige overlast. Deze meer dan geslaagde première verdient een jaarlijkse traditie te worden. Dergelijke initiatieven kunnen alleen maar helpen een goede verstandhouding tussen buurtbewoners en studenten te smeden.
Foto’s van de esbattementen zijn naar loffelijke gewoonte te vinden op www.studiant.be/foto

Wetenschapsstudenten steunen hun rectoren!

De Vlaamse wetenschapsstudenten willen de vraag van rectoren prof. A. Oosterlinck (KU Leuven) en prof. B. Van Camp (VUB) om een veralgemeende studieduurverlenging in het hoger onderwijs naar 5 jaar bijtreden, zoals ze beiden tijdens de opening van het nieuwe academiejaar verklaarden.
Als wetenschapsstudenten zijn we immers al langer vragende partij voor een extra jaar in onze opleidingen. Vorig jaar hebben we als Vlaamse wetenschapsstudenten hiervoor reeds een lans gebroken. Onze argumentatie hiervoor hebben we toen in een tekst gegoten, die te vinden is op http://oor.scientica.be/petitie. We hebben hier ook een online-petite gekoppeld, die ondertussen al door meer dan 1700 handtekeningen telt.
Kort samengevat bevat onze argumentatie volgende kernpunten:
• Aangezien in de eerste drie jaren (bachelor) meer verbreding ingebouwd wordt, is een tweejarige master noodzakelijk om dezelfde vakkennis te verwerven. Verder laat dit toe om meer interdisciplinair te werken.
• Door meer gebruik te maken van projectgericht onderwijs, wordt enerzijds de creativiteit en kritische zin gestimuleerd. Anderzijds is dit uiteraard tijdsintensiever.
• De meeste andere Europese landen en ook de Franstalige gemeenschap zullen een 5-jarige wetenschapsopleiding aanbieden.
• Het uitgroeien tot een kennismaatschappij vereist goed geschoolde wetenschappers.
Namens de Vlaamse Wetenschapsstudenten, Tim Wouters, 0499/34.13.98

Situatie in atheneum Elsene dreigt uit de hand te lopen.

In amper één week tijd haalde het Koninklijk Atheneum Madeleine Jacquemotte uit Elsene de nationale pers.
Bij het eerste incident stampte een leerling de deur van het klaslokaal in, waar op dat moment de Afrikaanse Leraar wiskunde les aan het geven was. De leraar had de leerling nog nooit gezien in z’n klas, hoewel het schooljaar toch al drie weken ver was. De baldadige Mohammed nam de bril van het hoofd van de leraar, en beet hem toe:”vuile neger, ik wil niks meer van uw klotenwiskunde horen”. Een paar dagen later werd Leraar Louis Pierre Niagoua aan de bushalte voor de school door dezelfde kwibus in gezelschap van zes of zeven “kameraden” met de dood bedreigd en geslagen. De leraar werd eerder al door andere leerlingen uit dezelfde klas met een stoel en een volle vuilnisbak bekogeld, en uitgemaakt voor slaaf en ander fraais.
Enkele dagen later kreeg een zes maanden zwangere leerkracht een stomp in de buik. Door die slag raakte de moederkoek beschadigd, maar de baby bleef gelukkig ongedeerd. Een dergelijk gebeuren kan makkelijk de dood van het ongeboren kind veroorzaken. De lerares diende klacht in bij de politie.
Twee dagen later greep Sébastien, een twintigjarig talent uit het vijfde jaar, z’n ex-lerares bij de keel en probeerde haar te wurgen. Haar collega, de godsdienstleraar, moest ter hulp schieten en redding brengen.
Bij een vierde incident kreeg een leraar een bank tegen de rug, waardoor hij tijdelijk werkonbekwaam is.
Omdat het er in de school zo woelig aan toe gaat heeft de instelling overigens al speciale opzichters in dienst om jongeren uit de klas te zetten en eventueel de gemoederen te bedaren. Deze opzichters sluiten de klassen slotvast tijdens de lessen om te vermijden dat de leerlingen naar hartelust binnen en buiten dreutelen.
Opvallend genoeg relativeert Pascal Dochain, de directeur van de school, alle berichten. Hij vindt het nog het ergste dat zijn school door de media “onder vuur” wordt genomen.
Als je echter weet dat in Evere een gelijknamige school sedert dit schooljaar een andere naam heeft aangenomen omdat er verwarring bestond, en de slechte reputatie van Elsene invloed had op het aantal inschrijvingen, dan vraag je je toch af of de directeur nog wel enige zin voor realiteit heeft.
Bovendien, vier leraren arbeidsongeschikt als gevolg van geweld binnen één week op één school, is daar de derde wereldoorlog losgebroken?

Kinesia 50 jaar!

Dit jaar viert Kinesia, de studentenvereniging van kinesisten (en ergotherapeuten) van Merksem haar 50-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid organiseren we samen met de alumnivereniging en een aantal oud-docenten een Reünie. Deze gaat door op vrijdag 15 oktober, in zaal Roels te Deurne (Boterlaarbaan 89).
Hier zullen alle afgestudeerde Kinesisten en studerende Kinesisten met elkaar kunnen kletsen over de jaren van toen en nu. Hierbij proberen we in het bijzonder ook alle oud Kinesia Praesidiumleden uit te nodigen zodat we hen leren kennen en op die manier de gaten in de geschiedenis van Kinesia kunnen opvullen (foto's, archieven, anekdotes en dergelijke). Het is echter lang niet makkelijk om de adressen van alle oud-leden te achterhalen, en daarom hopen we met een oproep in de pers extra respons te krijgen.
Uiteindelijk pogen we de volledige geschiedenis van Kinesia te reconstrueren en te doneren aan het Antwerpse Studentenmuseum als een van de clubs die het Antwerpse studentenleven al meer dan 50 jaar kleur geeft! Voor meer informatie betreffende Kinesia en de activiteiten rond het 50-jarig bestaan.
mail: Tjalling@kinesia.be
website : http://club.studiant.be/kinesia

Amokmakers in aparte school.

In Antwerpen hebben ze al enige ervaring (lees te veel) met toestanden zoals in Elsene.
Het stadsbestuur wil hardnekkige spijbelaars en leerlingen die constant de boel op stelten zetten naar een speciale school voor probleemjongeren sturen. Men denkt vooral aan leerlingen die eerder al begeleiding kregen, maar volharden in hun wangedrag en -zoals men dat vroeger noemde- “opgroeien voor galg en rad.”
Binnen het reguliere schoolcircuit krijg je die jongeren nooit op het rechte pad, en maken ze ook geen enkele kans op een diploma. Deze school zou een uitbreiding zijn van het eerder opgerichte “centrale meldpunt risicojongeren”. Jongeren die uit gesloten inrichtingen komen, worden apart begeleid om weer naar gewone scholen te kunnen gaan. Zij komen in eerste instantie niet in aanmerking voor deze speciale school.
De ervaring in het buitenland heeft echter al geleerd dat een dergelijk project staat of valt met de kwaliteit van de geboden begeleiding. De slaagkans zou eerder klein zijn, omdat de moeilijke leerlingen elkaar nog eens extra kunnen gaan besmetten met hun asociaal gedrag. Essentieel is ook de betrokkenheid van de ouders, maar die liggen zelf in redelijk wat gevallen mee aan de oorzaak van de gedragsstoornis bij hun kinderen.

Finales wereldkampioenschap voetbal in Antwerpen.

Deze maand ziet het olympische stadion van Antwerpen nog eens een keertje een prestigieus tornooi , met name de “Interuniversity World Championships 2004” van 12 tot 15 oktober.
De UA ondersteunt via de sportraad de "ISFF WORLD CUP Antwerp 2004". Het betreft hier een veld- en zaalvoetbal competitie waaraan 72 universiteiten deelnemen (1500 studenten) uit verschillende delen van de wereld (26 landen).
Op 15 oktober gaan de finales door in het stadium van Germinal Beerschot, met onder meer ook een stadiumparty en een cantusrecordpoging. Meer informatie op www.sportua.be.

Lerarenforum online.

Waar wissel je lesvoorbereidingen, cursussen, didactisch materiaal en interessante links uit, bespreek je problemen op school met collega's, plaats je een zoekertje? Het 'Lerarenforum' is een digitaal platform waarop leraren hun mening kwijt kunnen, met elkaar overleggen en eventueel tot samenwerking komen. Je vindt er ook informatie voor leraren in spe, onderwijsnieuws, wetgeving.
Het lerarenforum is een reclamevrij privé-initiatief van een docent uit de lerarenopleiding. Ook alle medewerkers komen uit het onderwijs. Het forum is netoverschrijdend en gericht op alle onderwijsniveaus.
www.lerarenforum.be

Minder kotstudenten

Bijna alle universiteiten en hogescholen noteren meer inschrijvingen, maar blijkbaar gaan hoe langer hoe minder van die studenten op kot. In Antwerpen bleef zo bijvoorbeeld eind september 18 procent van de studentenkoten leeg.
Twee tendensen spelen daarbij een rol. In de eerste plaats zijn er meer studenten die dichter bij huis blijven studeren, en daardoor kunnen pendelen met eigen vervoer of openbaar vervoer. Daarbij komt nog de trend van de studenten die met twee of drie een studio of appartement huren. Zij delen dan de huurprijs, en komen dan op het eerste zicht op een vergelijkbare kost uit als wanneer ze op kot zouden gaan. De vaste kosten, en het feit dat het appartement zeker niet gratis ter beschikking gesteld wordt voor een tweede zit, kunnen de prijs nog wel gevoelig verhogen.
Ook in de andere universiteitssteden is de tendens merkbaar, overal blijven koten onverhuurd. Zelfs in Leuven, waar men de laatste jaren kampte met een chronisch tekort, blijven nu onverhuurde koten over.

Britse studenten besteden jaarlijks 1,6 miljard aan drank.

De online boekhandel Amazon.com liet een onderzoek uitvoeren naar het bestedingsgedrag van de Britse studenten.
Uit die enquête bleek dat alle Britse studenten samen jaarlijks 311 miljoen £ opzij zetten als budget voor de aanschaf van boeken en tijdschriften voor hun studies. Niet meer dan 57 procent van dat bedrag belandt echter bij de boekhandel, kroegbazen en uitbaters van pitabars ontfermen zich liefdevol over de rest, goed voor 135 miljoen £ extra omzet.
In totaal zouden Britse studenten liefst 1,6 miljard euro aan bier en andere dranken per jaar door hun dorstige kelen spoelen.
Daar kan je als brouwer wel je broek mee ophouden!

9 keer op zwier voor 15 euro!

Jan Fabre in deSingel, Wayn Traub in het Toneelhuis, Anna Teresa De Keersmaeker in de Vlaamse Opera, Junge Hunde festival in de Monty, Symfonische Meesterwerken o.l.v. Philip Herreweghe in deFilharmonie, Muhammad Faqir in het Zuiderpershuis, Wawadadakwa in CCBe, Gorky in de Arenbergschouwburg, … … voor minder dan 2 euro per voorstelling! Als je in Antwerpen studeert tenminste...
Topconcerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, ballet, klassieke, hedendaagse en wereldmuziek, oude kaskrakers en nieuwe cultfilms voor niet eens de prijs van een pintje. Je zou voor minder terug gaan studeren. Want enkel studenten, ingeschreven aan één van de Antwerpse hogescholen of universiteiten kunnen zich de Antwerpse CultuurCheques aanschaffen.
Voor de cultuurcheques hebben het stadsbestuur, het Antwerps hoger onderwijs en de culturele sector de handen in elkaar geslagen. “Want we zijn er van overtuigd dat Antwerpen een stad is waar je méér doet dan studeren”, aldus de Antwerpse schepen voor onderwijs, Robert Voorhamme (sp.a).. Wie hier studeert, kiest voor de diversiteit en kansen die de stad biedt. En op cultureel vlak zijn er dat een heleboel.
Vanaf 1 oktober zijn de cultuurcheques te koop bij de dienst studentgerichte voorzieningen (sovo’s) van de Antwerpse hogescholen en universiteiten. De cheques worden aangeboden in boekjes van negen stuks aan 15 euro per boekje. Ze geven toegang tot een echte voorstelling en goede plaatsen. Elke student kan één boekje kopen.
Mochten de studenten reeds in ‘real life’ staan, was hun chequeboek minstens 60 euro waard en makkelijk 70 tot 80 euro. Zowel de sovo’s (studentenvoorzieningen), de culturele instellingen als de stad Antwerpen doen een serieuze financiële inspanning om de bijna 30000 studenten uit Antwerpen tot in de zalen te krijgen én vooral om op deze manier nieuwe dingen te laten ontdekken.
De cultuurcheques zijn een initiatief van de Schepen voor onderwijs en jeugd, Robert Voorhamme & de Schepen voor cultuur Philip Heylen i.s.m Sociale Voorzieningen Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool, Lessius Hogeschool, Plantijn, Universiteit Antwerpen en Openbare Bibliotheek, Zuiderzinnen, FotoMuseum, Cartoon’s, Theater Zuidpool, CC Berchem, CC Luchtbal, Arenberg, deSingel, Letterenhuis, Etnografisch Museum, MuHKA, MuHKA Cinema, Raamtheater, Monty, Toneelhuis, Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Het Andere Boek, Vlaamse Opera, Centrum voor Oude Muziek, Zuiderpershuis, HETPALEIS, deFilharmonie, Filmmuseum...
meer info: 03/220 80 56

Eerste Kamasutra-school.

Je moet er wel voor naar India, maar in Calcutta gaat de allereerste Kamasutra-school van start. Wie zich wil verdiepen in de edele kunst van het vrijen, kan zich daar bekwamen in de theorie en de praktijk, onder deskundige leiding van gediplomeerde artsen, psychiaters, seksuologen en spirituele raadgevers. De school stelt drie richtingen voor: de kunst van de geslachtsgemeenschap, het vergroten van het seksuele genot en de seksuele autonomie en psychologie. Basishandboek is uiteraard de ouwe trouwe Kamasutra.
De initiatiefnemers spreken van een “lifestyle school” en verzekeren dat het studeren aan de school de huwelijkstrouw zal stimuleren. Meer fantasie, meer techniek, meer variaties, waarom zouden studenten nog elders hun heil moeten zoeken dan bij hun eigen partner?

Aantal jobstudenten in stijgende lijn.

Na twee jaren terugval is het aantal jobstudenten dit jaar weer gestegen, zo maakte het interimbedrijf Creyf’s vorige week bekend. Dat zou een goed teken zijn voor de vaste tewerkstelling. Een toename van het aantal Studentenjobs gaat immers meestal vooraf aan een groei van het aantal vaste aanwervingen. Dit jaar hielp het uitzendbureau 17 procent meer studenten aan een job dan in 2003. Ook de cijfers van www.studentenjobs.be lieten een spectaculaire stijging zien.
De gemiddelde leeftijd van de jobstudenten stijgt, wat zou te wijten zijn aan het feit dat studenten langer doorstuderen. De ervaring van Studentenjobs.be leert echter dat ook een tweede factor daarin meespeelt. Redelijk wat vacatures zijn tegenwoordig enkel beschikbaar voor +18-jarigen, waar vroeger meer 15 en 16-jarigen aan de bak kwamen.
Jobstudenten worden over het algemeen ook beter betaald, in 2001 hadden amper 2 % van hen een loon van 9,22 euro of meer, de afgelopen zomer steeg dat percentage tot 25 procent.

Studenten op de vlucht voor een geest.

De “Times of India” maakte melding van een wel zeer opmerkelijk nieuwsfeit. Studenten van het Indian Statistical Institute, gespecialiseerd in statistiek en economie, zijn de campus in paniek ontvlucht omdat ze gestoord werden door een geest. De studenten klaagden over vreemde geluiden, kort na het overlijden van een medestudent in een klaslokaal. De studenten hadden wel nog steeds geen geest gezien, maar er werd op deuren geklopt, een student werd door een onzichtbare van de trap geduwd, en in lege lokalen werd sigarettenrook en de geur van aftershave achtergelaten. De overleden student was een verstokte roker. Om de gemoederen enigszins te bedaren werd een extra week vakantie ingelast.
De directie betreurde vooral dat studenten wetenschappen toegeven aan hun angsten. Of er al “ghostbusters” ter hulp werden geroepen wist de Times niets te melden.