Studentizine

Studentizine 95

Redactioneel

Het is weeral november geworden, het grote doopgewoel is weer aan het luwen, en dit jaar is het blijkbaar gelukkig meegevallen met incidenten en accidenten. Lagen er andere accenten? Wij weten het niet, maar feit is wel dat hoe langer hoe meer clubs een doopprotocol hanteren, waarbij vooraf wordt geregeld wat kan en wat absoluut niet kan. Door het respecteren van een dergelijk engagement worden pijnlijke ongevallen goeddeels uitgesloten, zonder daarom de vettige pret te fnuiken.
Bij het Russische leger vallen ondertussen bij ontgroeningen blijkbaar elk jaar nog tientallen doden, en plegen honderden jonge rekruten zelfmoord ten gevolge van de onmenselijke vernederingen bij die ontgroening. Zo moet het dus beslist niet!
Wat vinden jullie lezers eigenlijk van de studentendoop? We hebben een kleine enquête online gezet op onze Studiant homepage.
Onze verslaggever in Rusland ontsnapte trouwens maar net aan een groot gevaar, en maakt ons in dit nummer deelgenoot van zijn beklemmende ervaring.

Ouders verbrande student dienen klacht in.

De ouders van de eerstejaars student uit Wilrijk die bij een doop zwaar verbrand raakte aan z’n genitaliën en dijen, hebben klacht ingediend tegen de verantwoordelijken van de studentenclub in kwestie. Daardoor lopen die het risico vervolgd te worden voor de correctionele rechtbank, en aansprakelijk te worden gesteld voor het totaal van de kosten die de medische behandeling met zich meebrengt.
De student in kwestie heeft ondertussen een eerste huidtransplantatie ondergaan.

Lintenavond(en)

Naar loffelijke gewoonte heeft Studiant vzw weerom een vademecum van de studentenclubs samengesteld, het ultieme naslagwerk voor praesides. Normaal gezien zou ieder praesidium moeten uitgenodigd zijn op de voorstelling van dit compendium, op 8 november in de Cinema in Antwerpen, maar dit jaar ook op 15 november in Brussel, Gent, Leuven en Hasselt. Is jouw praesidium door de mazen van het net geglipt, heeft het boze internet jullie uitnodiging verzwolgen? Neem dan als de wiedeweerga contact op met onze onevenaarbare Bianca, grootmeesteres van het vademecum!.

Examen Grieks? Verzuipen die hap!

Vier tieners in Milaan bedachten het ideale middel om te ontsnappen aan een examen Grieks. Ze stopten voor het weekend in de schooltoiletten zorgvuldig alle aflopen dicht en draaiden alle kraantjes open. Pas op maandagochtend bleek dat ze wel heel erg goed in hun opzet geslaagd waren. De schade aan de Parini-school, de oudste en meest gereputeerde openbare school van Italië, werd ondertussen begroot op minimaal 500.000 euro. Het examen werd inderdaad uitgesteld, maar dat uitstel kan de daders naderhand nog behoorlijk zuur opbreken. Het vindingrijke viertal, drie meisjes en een jongen van 16 en 17 jaar, werden opgepakt, en hebben bekend. Zij worden nu beschuldigd van zwaar vandalisme, inbraak en verstoring van de openbare diensten. Hun ouders wacht een bijzonder gepeperde schoolrekening.
Het zal je kind maar wezen!

Bomalarm op school.

In Hoboken werd het Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen vorige woensdag ontruimd, nadat een verdacht pakket werd aangetroffen in de toiletten. De brandweer, Civiele bescherming, een MUG en een ambulance rukten aan, en de straat werd gedeeltelijk afgesloten. De 360 leerlingen mochten uiteindelijk vroeger naar huis toe, omdat het nog wachten was op de ontmijners van Dovo. Rond de middag waren die ter plekke met hun robotverkenner. Een goed half uur later werden de schoolgebouwen terug vrijgegeven.
Het dubieuze pakket bleek plasticine te zijn, met daarop een horloge en een aantal draden van het horloge tot in de plasticine. Vermoedelijk gaat het om het werk van een flauwe grappenmaker die zich echter aan een gepeperde rekening mag verwachten als hij wordt gevonden.

Spacecake op school.

Een tweedejaars scholier van de Westhill Academy in Aberdeenshire is geschorst omdat hij al té creatief was tijdens de kookles. De klas bakte muffins, en daar had ons culinaire talent wel een eigen versie van in gedachten. Hij voegde cannabis toe aan z’n deeg om zo spacemuffins te bakken. Zijn klasgenoten zagen hem echter in actie en brachten de leraar op de hoogte, die op z’n beurt de directie inschakelde. De politie heeft ondertussen de muffins in beslag genomen en laat het beslag analyseren. Zouden zij in de wolken zijn over het recept?

Ellende in Elsene.

Niet de nieuwste Sus en Wis, maar de recentste ontwikkeling in het Koninklijk Atheneum Madeleine Jacquemotte…
In onze vorige nummer hebben we al bericht over het geweld van leerlingen tegen leraren op die school, en we voorspelden het van in het begin: escalatie dreigt! De vorige directie werd na de persaandacht omtrent zes incidenten binnen een dikke week geschorst, de school een kleine week gesloten, en een nieuwe directeur aangesteld. Nog voor die directeur aan slag kon gaan werden de ruiten van de voordeur al ingeslagen door boze leerlingen. Op z’n eerste dag werd de brave man uitgejouwd en bekogeld met eieren, en de voorbije week was er een ware opstand in de school. Nadat een paar stoelen door een raam gekeild waren, mochten de leerlingen van het vijfde en zesde jaar techniek de school niet meer binnen. Dat was duidelijk niet naar hun zin, en er waren zestig politieagenten nodig om de bende naar een plein in de buurt te drijven.
Voor wie er nog aan twijfelde: het zijn echte lieverdjes daar in Elsene, en de meerderheid gaat ongetwijfeld een glorieuze toekomst aan de zelfkant van de maatschappij tegemoet!
Wordt ongetwijfeld nog vervolgd….

F.I.T. helpt ouders en jongeren om met mekaar te communiceren tijdens de puberteit.

Ouders van opgroeiende pubers weten niet altijd hoe ze met hun zoon of dochter moeten omgaan. In het bijzonder wanneer tieners zich opeens anders gaan gedragen of plots met een slecht rapport naar huis komen, ontstaan spanningen in het gezin. Helaas is het aantal initiatieven om de ouders opvoedkundig door deze moeilijke fase te begeleiden quasi nihil.
De vakgroep Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie van de VUB onderzoekt hoe een groepsgerichte opvoedingsondersteuning van ouders en jongeren aan deze nood tegemoet zou kunnen komen. Het opvoedingsondersteuningsprogramma, dat de titel “Families in Transition” (F.I.T.) kreeg, evalueren ze momenteel in de praktijk. Daarvoor moeten bijeenkomsten met gezinnen opgestart worden die in groep ideeën, tips en ervaringen uitwisselen. De invulling van het programma gebeurt volgens de eigen behoeften en noden van de deelnemers. “Die vrijheid is cruciaal om het programma te doen slagen. Men mag de deelnemende gezinnen niet het gevoel geven dat ze tot iets gedwongen worden. Zij kunnen leren van mekaars ervaringen”, zegt professor Caroline Andries. De invulling van het programma gaat van gespreksmomenten over een bepaald thema (school, genotmiddelen, seks, communicatie, opvoeden, enz…) tot echte doeactiviteiten. De bedoeling is onder meer om aan ouders en jongeren duidelijk te maken dat bepaalde spanningen en opvoedingsproblemen ook in andere gezinnen voorkomen. “Ouders en jongeren zien vaak de dingen totaal anders en met F.I.T. willen we juist de communicatie tussen beide verbeteren”, vult onderzoeker Patrick Lambrecht aan. Tussen 9 en 26 november moeten groepen starten in zes gemeenten, waarvoor gezinnen met jongeren tussen 11 en 14 jaar kunnen inschrijven. Om na te gaan of het programma zinvol is, zullen deze gezinnen gevraagd worden deel te nemen aan de evaluatie ervan.

Opvoedingsondersteuning wordt nog te vaak gefocust op ouders van kinderen onder de 12 jaar. De uitbreiding naar ouders van tieners en de tieners zelf bleef tot op heden quasi onbestaande. Toch zijn veel ouders van adolescenten vragende partij voor concrete tips en strategieën rond het opvoedingsproces, vooral dan in onverwachte omstandigheden zoals een slecht rapport of een eerste lief. “Met het voorbereidend onderzoek hebben we een aantal krachtlijnen voor groepsgerichte opvoedingsondersteuning uitgewerkt. De ervaring in de verschillende gemeenten moet nu duidelijk maken of hiermee daadwerkelijk op de verwachtingen en noden van ouders en jongeren wordt ingespeeld”, vult onderzoeker Tim Engels aan.

Het pilootproject wordt opgestart in de gemeenten Aarschot, Brasschaat, Genk, Herentals, Molenbeek, Schaarbeek en Vilvoorde. Telkens worden een zestal bijeenkomsten belegd voor ouders, waarop ervaringen gedeeld kunnen worden, en een zestal leuke bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd. De begeleiding is in handen van ervaren mensen die vertrouwd zijn met het begeleiden van groepen ouders of jongeren. In overleg met de visie van de lokale diensten en de verwachtingen van deelnemers geven de begeleiders invulling aan het programma
MEER INFORMATIE:
Prof. Dr. Caroline Andries, Tel. 02-629 25 28 of 0476/28 54 63, e-mail: Caroline.Andries @vub.ac.be

Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten kan terecht voor de volgende gemeenten : Molenbeek (An Lenearts : 0477/59 06 12), Genk (Marc Janssens : 089/36 79 40), Herentals (Veronique De Goignies : 0479/82 01 39), Aarschot (Chris Van Rymenant : 0496/25 55 07), Vilvoorde (Elisa De Greef : 0476/20 30 14), Brasschaat (Sophie Sollie : 0477/19 83 61)
Meer informatie over het project “opvoedingsondersteuning aan gezinnen met adolescenten” vindt u op : www.vub.ac.be/ONLE/opvoedingsondersteuning.html

Meer studenten volgen lerarenopleiding

Dit schooljaar volgen 19 843 studenten een initiële lerarenopleiding aan een hogeschool (bachelor in onderwijs). Dat is 3,51 % meer dan vorig jaar. Het aantal eerstejaars neemt wel minder uitgesproken toe. In de bachelor kleuteronderwijs daalt het aantal eerstejaars met 4 %, maar in de bachelors lager en secundair onderwijs stijgt het aantal eerstejaars met respectievelijk 1,5 % en 2,5 %. Dat blijkt uit de telling die de afdeling Hogescholen van het departement Onderwijs op 1 oktober 2004 uitvoerde..

Jong geleerd...

In Frankrijk is opschudding ontstaan rond een wel heel extreem jong geval van schoolgeweld. Drie kleuters van vijf (twee jongens en een meisje) hebben een driejarig meisje toegetakeld op de speelplaats van hun school in Altkirch nabij Mulhouse. Het meisje werd eerst tegen een speeltuig geduwd, en daarna geschopt en geslagen. Het slachtoffertje diende in een ziekenhuis opgenomen te worden. De ouders dienden al klacht in tegen de drie dadertjes, maar overwegen nu ook klacht in te dienen tegen het ministerie van onderwijs en de drie kleuterjuffen die toezicht geacht werden te houden.
De onderwijsinspectie gelaste ondertussen een onderzoek. De Franse onderwijsminister betreurde het voorval maar benadrukte het uitzonderlijke karakter van de gebeurtenis. De statistieken geven minister Ardouin echter alles behalve gelijk. Vorig jaar werden er in de Franse lagere scholen liefst 4.360 incidenten gesignaleerd, waarvan er 994 betrekking hebben op kleuters.

De avonturen van een Belg in Rusland

Die avond in de discotheek
“Hey, ik ben Tatjana, Russische met Napolitaanse roots en opgegroeid in Oekraïne.”
“Hallo daar. Mijn naam is Mathieu, Ngoemba voor de vrienden, en brave Belg op zon- en feestdagen. Naar het schijnt met Indiaans bloed in mijn aderen.”
“Heus?”
“Nee, maar ik bedoelde het goed.”
“Wat doe je hier?”, vroeg ze.
“Ik zoek de uitgang. En jij?”
“Ik mezelf. Maar da's voor later. Geef me eerst een knuffel.”
We omhelzen en vergeten de tijd. Algauw zitten mijn handen vastgekleefd op Tatjana's wervelkolom. Wat ons bindt, is het zweet op haar natte rug. Tatjana zucht. Ze wil meer. Ze kríjgt meer. Ik geef me over maar niet helemaal. Moeder Prudentia blijft door mijn achterhoofd spoken: “Let op voor vuile plagen, jongen. Is dat mondvocht wel te vertrouwen en wat doet die kauwgom daar dan. Zomaar?” Ook mijn hartediefje en ik ontsnappen niet aan de tragiek die zich meester maakt van succesvolle nachtmensen. Zoals alle andere soortgenoten in deze broeierig warme nachtkelder zoeken we toenadering om op het moment van de waarheid achteruit te deinzen. Veiligheid gaat boven geborgenheid en dus wordt een eerste façade opgetrokken. In een handomdraai weet mijn onrustige tongspier zich omringd door een rubbertje gezond. Met pasta. Zaaddodende pasta. Hopelijk houdt ze van pasta, mijn Napolitaanse vriendin. Allicht wel. Voorlopig gaat het goed en walsen we verder. Maar Tatjana heeft grote ogen en grote honger. Ze wil meer en er komen barsten in het prille bondgenootschap. Ik voel nattigheid.
“Schat? Schááát?? Joehoe, schatje?”
Het krijst in mijn oren.
“Jááá? Oh nee. Neenee. Cara mia, nee. Je bent onredelijk, lieverd.”
“Meer kan ik je niet geven, Tanja.”
“Wat zeg je?!”
Ze krijst en schreeuwt.
“Meer gaat echt niet, Tanja schat!
Ik bevrucht alleen maar koninginnen en popsterren. Geen aardse stervelingen!!”
De beats overstemmen mijn wijze woorden en haar rug staat nu droog. Ik had het kunnen weten. Oekraïense grieten met Napolitaanse tongval in een Russische danstempel die zich om de haverklap van nationaliteit vergissen. Ik maak me uit de voeten voor het uit de hand loopt. Naar het altaar waar een zevende wodka met peper zijn opwachting maakt. “Mooi meisje toch, tedorie, wie ben je, wat doe je hier en vooral, waar gaat dit naartoe? Ze weent hete tranen en werpt me nog een laatste, vragende blik toe.
“Het mag niet zijn, mooie Tatjana. Het spijt me.”
Ach, wat zou het. We verstonden elkaar vanaf het begin al niet. Normaal red ik me wel in het Napolitaans maar niet vandaag. Niet met zoveel beats en vibes. En niet in de donkerte. Helaas. Op de bar staat een nieuwe wodka met het cijfer acht. Die moet voor mij zijn. Nog een weinig en ik begin die andere danspartner, Newton, ook te vervloeken.
Ik neem een punt in de verte, veiligheidshalve, en staar me blind. Het helpt. Mijn lijf blijft overeind. Maar niet voor lang...
Goede appel, is me dat schrikken. Waar komt die opeens vandaan?
WORDT VERVOLGD
Mathieu Stevens.

Gravensteenfeesten!!!!

Ieder SK-lid kent de datum van woensdag 16 november 1949 : de dag dat de Slag om 't Gravensteen, die de basis van het alom gekende Gentse studentenlied vormt, gestreden werd. Ieder jaar wordt deze schitterende studentengrap dan ook op passende wijze herdacht middels een symbolische herbezetting van de burcht op woensdagnamiddag, gevolgd door een ludieke optocht door de straten van Gent. 's Avonds schenkt het SK een honderdtal gratis vaten Rodenbach in een tent aan de Overpoortstraat. Dit jaar gaan de Gravensteenfeesten door op woensdag 17 november.
Afspraak op het Kramersplein!

St.Vé!!!!!

Wie na de Gravensteenfeesten in Gent nog een legendarische studentikoze uitspatting wil meemaken moet z’n kater naar Brussel vergezellen voor nog een herdenking!
Jaarlijks wordt aan de VU Brussel Pierre Theodore Verhaegen herdacht ( 1796-1862 ), vooraanstaand liberaal politicus, logemeester en de voornaamste promotor van de Vrije Universiteit. Deze vrijmetselaar kreeg tegen alle logica in toch een kerkelijke begrafenis, waarna zijn bijnaam gauw was gevormd : “ Saint-Verhaegen “.
De studentikoze feestelijkheden die onder zijn naam plaats vinden zijn in de loop der jaren beroemd en berucht geworden. Wie zich in het feestgewoel wenst te storten, kan maar beter niet zijn beste goed aantrekken… St.V wordt traditioneel gevierd op 20 november. De dag voordien is er gewoonlijk al een stevige avant-St Vé, maar op St.V. stroomt de Sablon vol studenten en praalwagens, die dan onder oorverdovend kabaal, en in een grandioze sfeer afzakken naar het standbeeld van Verhaegen. Wat vooral opvalt is de grote hoeveelheid “oudgedienden” die nog present geven. Hier blijkt pas echt overduidelijk dat je nooit te oud bent om je onder te dompelen in studentikoos jolijt! Elk jaar wordt de stoet georganiseerd rond een bepaald thema.
Ook dit jaar weer zal de Sablon het toneel zijn van onwaarschijnlijke studentikoze ambiance, uitzonderlijk een dagje vroeger wegens het dreigende weekend!
St V: vrijdag 19 november, 15.30 uur, verzamelen aan de Grote Zavel, in vol studentikoos ornaat!

In de naam van Sebastiaan

of hoe een steen aantrekkelijk kan zijn
ANTWERPEN - In het Paleis ging op 15 oktober het theaterstuk ‘In de Naam van Sebastiaan’ in première. Het stuk is nog te zien tot 11 november en is geschreven en geregisseerd door Dimitri Leue. Dimitri vertolkt trouwens ook de rol van Sebastiaan, de legendarische Romein waarop zijn verhaal is gebaseerd. De andere twee rollen worden vertolkt door Wouter Hendrickx en Tine Reymer.

Een toneelstuk met niet meer dan drie personages.
Het verhaal? Een christenmeisje, Irene, verzorgt twee jaar lang Sebastiaan, een Romein die voor dood werd achtergelaten door het keizerlijk leger. In haar ogen is hij immers een held omdat hij opkwam voor de christenen, die voor de leeuwen worden gegooid. Daarom werd hij op bevel van de keizer doorboord met pijlen, maar wonder bij wonder overleefde hij de gruwelijke aanval. Nu verzorgt zij hem met liefde en toewijding, in de overtuiging dat hij in zijn hart een christen is. Tot hij – op nogal onnatuurlijke wijze – ontwaakt uit de coma, of liever ‘verrijst’. Hij weet niet meer wie hij is, maar zij wil hem de waarheid niet vertellen. Ze wil hem namelijk liever veilig bij zich houden, maar Sissus, haar jaloerse kameraad die met haar het troosteloze ‘achterhuis’ deelt – een duistere grot - wil hem zo snel mogelijk buiten. Het gevolg is een eindeloos getouwtrek tussen die twee, met de arme naïeve Romein in het midden van het gespannen koord.

Weer een verhaal over een verliefde verplegende en een comateuze schone, zoals in de befaamde Spaanse film Habla con ella? Nee, daar stopt het niet. Er zit namelijk ook nog een Romeo en Julia draadje in, want zij is christen en hij Romein, en dus zijn ze in wezen ‘vijanden’. En om hun liefde nog extra onmogelijk te maken, zit er nog een derde jaloerse ‘vriend’ van het meisje in het spel. Voldoende stof voor een theaterstuk dus, maar er is nog plaats voor een klassieke boodschap: onverdraagzaamheid en vijandelijkheid tussen mensen die ‘anders’ zijn, is volstrekt zinloos. Het leidt alleen tot een vicieuze cirkel van haat en ellende. Of je nu christen bent of Romein, het maakt niet uit. Wat telt, is je persoonlijkheid. Dat er met de persoonlijkheid van één van de personages iets ernstig misloopt, is wel duidelijk. De ergerniswekkende ‘christenvriend’ van het meisje speelt zijn rol erg goed als jaloerse verliefde, te goed zelfs. Je voelt bijna zelf de kwelling die het meisje moet ondergaan van dit toppunt van egoïstische verliefdheid, die eindigt in een (voorspelbaar) drama.

Een verhaal met zware thema’s dus, maar zonder veel verrassingen, wat gedeeltelijk wel goedgemaakt wordt door de puike acteerprestaties van het jonge talent op het podium. En laten we wel wezen, het atletische lichaam van de comateuze schone helpt. We hadden dus nog iets moois om naar te kijken. Voor de mannen niet getreurd, de blonde actrice is ook niet min. Bovendien is er nog wat onverwacht bloot te zien, in een dramatische context dan wel te verstaan. Welke lichaamsdelen dat zijn, verklap ik hier niet, maar laat dat geen motief zijn om te gaan kijken. Het decor, met de prachtige schilderijen van Laura de Coninck, is ook mooi om te zien, volgens het bekende criterium ‘eenvoud siert’. Op een gegeven moment wordt het zelfs bijzonder romantisch dankzij een simpele zee van theelichtjes… Voeg daar nog de muziek aan toe van Antoon Offeciers, een soms grappige mix van christenzang en toepasselijke woorden, en het stuk fleurt meteen op.

Wat heeft dit toneelstuk verder nog te bieden? Er zijn lachwekkende momenten, maar de algemene toon is bedroevende ernst. Grappig wordt het wanneer het meisje en haar zogenaamde vriend in een hilarisch leugennet verstrikt raken tegenover de arme Sebastiaan. Dialoog is dus goed uitgewerkt in dit stuk, maar er hapert iets aan de aaneenschakeling van de scènes. Die sluiten niet altijd even goed op elkaar aan, waardoor bepaalde verhaalfragmenten en ook de personages zelf soms niet goed tot hun recht komen. Sommige scènes zijn immers ook onvoldoende uitgewerkt om ze echt te kunnen te begrijpen, terwijl andere dan juist wel heel volledig zijn. Het stuk mist daardoor duidelijkheid, en dat is altijd jammer voor een goed verhaal.

Maar goed, de pogingen van Dimitri missen hun effect niet: het is genietbaar en zeker vatbaar voor bezinning.
Geen afrader dus.
Emmie Declerck

Verkoper van valse diploma’s krijgt 12 maanden.

In juli brachten wij het relaas van Peter Leon Quinn, een man die als economische activiteit wereldwijd valse universiteitsdiploma’s leverde tegen betaling. De man was door de Britse rechtbank eerder al bevolen een eind te maken aan z’n – strikt genomen niet eens illegale – handel.
Vermits hij in de eerste helft van dit jaar nog actief was, overtrad hij het verbod, en dat is nu weer wel strafbaar.
De universiteiten legden opnieuw klacht neer, en nu werd Peter veroordeeld tot 12 maanden gevangenis, met uitstel gedurende 2 jaar. De Britse universiteiten hebben al aangekondigd zorgvuldig te zullen toezien op de naleving van het gerechtelijke verbod.

Studenten uitgesloten wegens valse certificaten.

In Oxford werden vorige week 11 buitenlandse eerstejaarsstudenten uitgesloten, nadat was gebleken dat zij hadden betaald voor hun inschrijving gebaseerd op valse studiecertificaten. Ook in Birmingham werden zo studenten doorgestuurd, maar daar wilde men geen cijfer plakken op het juiste aantal.
De uitsluitingen kwamen er nadat een undercoverjournalist van de Times contact had gehad met een man uit Oxford, die verklaarde honderden Chinese studenten zonder kwalificatie toch aan een inschrijving aan de universiteit te hebben geholpen. Hij zorgde dan tegen ruime vergoeding voor de nodige valse documenten.
Eerder deze zomer werden al een duizendtal aanvragen tot inschrijving afgewezen wegens vervalste diploma’s en studiecertificaten.

Docenten vernederd door flirtende studenten.

“Pedator-studenten” die flirten gebruiken als drukkingmiddel en intimidatiemiddel, zijn geen nieuw gegeven, maar ze beginnen in het Verenigd Koninkrijk een zodanig groot probleem te worden dat docenten stilaan een speciale cursus moeten gaan volgen om met bepaald genante situaties om te gaan.
Die training, met inbegrip van een rollenspel, is zowel nodig om te leren omgaan met studenten die echt geloven dat ze verliefd zijn, als met de meer uitgekookte soort die rekent op bepaalde gunsten en in het ergste geval een klacht neerlegt wegens seksuele intimidatie of erger.
Naarmate adolescenten zich steeds jonger bewust worden van hun seksualiteit, neemt ook hun flirterig en niet zelden promiscue gedrag elk jaar toe. Bij jonge meisjes is het flirten met docenten niet zelden zelfs verheven tot een competitiesport.
Geile telefoontjes, sms’jes, mails, brieven, cadeautjes, commentaren op hun lichaam, hun seksleven of obscene gebaren, alles lijkt toegelaten bij deze verleidingswedstrijd.
Voornamelijk jongere docenten zijn het mikpunt van deze praktijken, en die hebben nu eenmaal geen jaren ervaring die hen geleerd heeft om te gaan met dit soort situaties.
Het steeds groeiende aantal valse beschuldigingen van seksueel misbruik door docenten begint nu stilaan ook de Britse overheid zorgen te baren. Vorig jaar nog werd een wet gestemd, die het voor docenten strafbaar stelt een relatie aan te gaan met een leerling(e), maar men wordt zich nu meer en meer bewust van het feit dat de docent(e) lang niet altijd de overhand heeft in dergelijke relaties.