Studentizine

Studentizine 98

Redactioneel.

Een ietwat slanker Studentizine dan gewoonlijk, maar toch onverbiddelijk op post.
In deze donkere en korte dagen rond de feesten staat ieders hoofd wel naar wat anders dan stukjes breien voor een periodiek, maar toch willen we onze lezers de actualiteit niet onthouden.
Bovendien is dit de perfecte gelegenheid om jullie nog een uitstekende eindejaarsperiode toe te wensen!
Maak er zalige feesten van, en hou het vooral veilig!

Student of vorser met een drang tot ondernemen?

Als student of wetenschappelijk medewerker heb je ook wel eens een idee, waarvan je denkt dat je het zou kunnen uitbouwen tot een succesvol bedrijf. De ondernemingsplanwedstrijd van Bizidee.be speelt in op al die invallen en maakt er een competitief gegeven van. De wedstrijd wordt op dit ogenblik gepresenteerd via een campustour langs universiteiten en hogescholen om iedereen attent te maken op deze schitterende gelegenheid om een droom uit te bouwen tot werkelijkheid. Bij het inschrijven (voor 31 januari 2005) via de website www.bizidee.be komt het erop aan een innovatief project in te dienen.
In de daarop volgende zes maanden kan het idee worden omgezet in een sterk uitgewerkt ondernemingsplan met een haalbaarheidsstudie. Gedurende het hele traject krijgen de deelnemers professionele ondersteuning.
Er worden in de verschillende fases ook prijzen toegekend: de meest innovatieve ideeën en de beste haalbaarheidsstudies worden bekroond, maar de kers op de taart is voor de eindwinnaars. De winnaar krijgt 25.000 euro, de tweede en de derde ontvangen respectievelijk 10.000 en 5.000 Europese toeters!

Google zet grote bibliotheken online.

De zoekmachine Google wil boeken en tijdschriften van enkele grote bibliotheken digitaal beschikbaar maken. Het gaat onder meer om de collecties van Oxford, Harvard, Michigan, Stanford en de New York Public Library.
De afspraken met de bibliotheken verschillen onderling, aldus de New York Times, die het nieuws naar buiten bracht. Stanford en Michigan staan straks geheel op het web, maar van Harvard komen slechts veertigduizend titels beschikbaar. En de New York Public Library wil vooral kwetsbare stukken digitaliseren om verdere beschadiging te voorkomen.
De New York Times schat dat er een bedrag van vijftien miljoen dollar met de overeenkomst is gemoeid: ongeveer tien dollar per boek. Google heeft niet het exclusieve recht op de teksten. Andere zoekmachines als Yahoo en Amazon kunnen in de wedloop meerennen.
Kort geleden lanceerde Google de wetenschappelijke zoekroutine scholar.google.com. Daarin kunnen academici veel wetenschappelijke artikelen uit onlinetijdschriften doorzoeken.

Gehoorschade onder jongeren alarmerend!

Discman, concert, feestje? overal staat de muziek hard. Daardoor lopen steeds meer jongeren blijvende gehoorbeschadiging op. Dat blijkt uit onderzoek onder honderdveertigduizend jongens en meisjes.
Het onderzoek loopt nog steeds via de website www.oorcheck.nl van het Leids Universitair Medisch Centrum. Proefkonijnen luisteren daar naar woorden tegen achtergrondruis en moeten dan invullen wat ze hebben verstaan.
Tweederde van alle 11- tot 24-jarigen meent een goed gehoor te hebben. Slechts 37 procent van de hele groep heeft dat echter daadwerkelijk. Maar liefst 44 procent hoort minder goed, 10 procent hoort onvoldoende en 9 procent slecht. De leeftijd lijkt geen verschil te maken: twaalfjarigen horen al net zo weinig als anderen.
HOP

Eerste proces atheneum Elsene.

We hebben in deze publicatie de tribulaties op het Atheneum Madeleine Jacquemotte in Elsene sedert het begin van het schooljaar op de voet gevolgd.
Vorige donderdag begon het allereerste proces in de reeks tegen belagers van leraren, brandstichters en andere vandalen. De 20-jarige Sebastien M., leerling van het vijfde jaar stond voor de rechter omdat hij begin van dit schooljaar de lerares economie bij de keel greep.
Volgens de beklaagde was het allemaal een misverstand, hij had de lerares omhelsd omdat hij nu bij een andere docent wel betere punten wist te scoren, en ja, misschien was hij wel een tikje te enthousiast geweest. Een stelletje opgeroepen Noord-Afrikaanse klasgenoten bevestigden die versie, volgens hen was er helemaal niks bijzonders gebeurd. De ouders van Sebastien kwamen getuigen hoe lief en vriendelijk hun zoon wel is, beslist geen woesteling of geweldenaar.
Een moslimleraar die getuige was bevestigde dan weer de versie van de onvervalste wurgpoging en de openbare aanklager vorderde 6 maanden celstraf. De zaak wordt verder behandeld op 27 januari.
Op de tumultueuze school lijkt het beleid van de nieuwe directie ondertussen vruchten af te werpen; er is voorlopig geen enkel nieuw incident gemeld. De bekendste herrieschoppers en spijbelaars werden dan ook resoluut van school getrapt, en wie nu nog problemen veroorzaakt wordt na één verwittiging definitief uitgesloten.

21-jarige Catalaanse studente was het negende slachtoffer van haar moordenaar.

Eind november werd Maria Isabel Bascunjana vermoord aangetroffen in de koffer van haar wagen nabij de universiteit van het Catalaanse Lleida, waar ze rechten studeerde. Omwille van het beestachtige karakter was de verbijstering groot, maar die groeide nog toen bleek dat de moord had kunnen voorkomen worden.
De politie arresteerde namelijk vrij snel de dader, een 43-jarige hulpbewaker van de parkeergarage waar Isabel gewoonlijk haar wagen parkeerde. Na een achttal dagen kwam er een positieve identificatie van Interpol, en daaruit bleek dat de dader jarenlang taxichauffeur was geweest in Ecuador. Daar verkrachtte en vermoordde hij acht meisjes en vrouwen, meestal studentes. Hij werd door twee ontsnapte slachtoffers herkend, en bekende de moorden. In Ecuador werd hij in 1993 daarvoor veroordeeld tot 16 jaar gevangenis voor elk van de acht moorden, maar omdat celstraffen daar niet cumulatief zijn kon hij in het kader van een amnestiemaatregel in 2000 al vrij komen.
Het monster van Machala – zoals zijn bijnaam in zijn thuisland luidde – emigreerde enkele dagen na zijn vrijlating met vrouw en dochters naar Spanje, waar hij zonder visum binnenraakte. Dankzij de algemene regularisatiemaatregel van de regering Aznar voor migranten zonder papieren, raakte hij aan een geldig paspoort.
Toen hij ging solliciteren kon hij zelfs een blanco strafregister voorleggen.
Over de hele zaak is in Spanje de nodige politieke heibel ontstaan, en men onderzoekt wie er allemaal in fout is gegaan. De politie onderzoekt nu waar Gilbert Antonio Chamba tijdens zijn jaren in Spanje allemaal geweest is. Men vreest immers dat het monster mogelijk al vroeger in zijn oude handwerk herviel, en dat er “nog lijken uit de kast kunnen vallen”.

Gehandicapt in het hoger onderwijs.

Mensen met een handicap vinden maar moeilijk de weg naar het hoger onderwijs. Ze maken op dit ogenblik nauwelijks drie procent uit van het studentencorps, waar dat in Nederland rond de 8 procent schommelt. Om daar een mouw aan te passen is sinds 1 september het Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs opgericht (VEHHO). Het expertisecentrum is er gekomen omdat gebleken is dat er in Vlaanderen heel wat kennis is omtrent het omgaan met een handicap, maar dat die in veel onderwijsinstellingen vaak ontbreekt. Daardoor worden personen met een handicap niet gemotiveerd of geholpen bij het verder studeren.
Vaak geloven ouders en de gehandicapten zelf niet dat verder studeren een haalbare kaart is, maar ook leraren uit het basisonderwijs leggen er niet voldoende de nadruk op dat die mogelijkheid bestaat. Bovendien doen veel onderwijsinstellingen niet bijzonder veel moeite om gehandicapten aan te trekken en te motiveren.
Op www.kimbols.be/hulp/onderwijs_pedagogische_begeleiding.php staat heel wat nuttige informatie verzameld.

Antwerps studentenoverleg 1 jaar jong.

Lange tijd werden de studenten in Antwerpen eerder stiefmoederlijk behandeld. Dat weerhield de stad er niet van, om dankzij de rijke schakering van hogescholen en universiteiten en het bruisende uitgaansleven een prominente plaats te verwerven als studentenstad. Zo’n dertigduizend studenten zijn er ingeschreven aan de verschillende instellingen voor hoger onderwijs, een populatie quasi gelijk aan die van een randgemeente als Brasschaat of Schoten. Een dergelijk bevolkingsaantal vereist én verdient inspraak en een volwaardige vertegenwoordiging in het bestuur van de stad. Inspraak is er eindelijk een jaar geleden gestructureerd gekomen. Het Antwerps studentenoverleg wist in het eerste jaar al behoorlijk wat vorderingen te maken, en er zijn nog ambities ten over, zoals bleek op de receptie ten stadhuize die het begin van de kerstvakantie inluidde.
De eerste Studay was een daverend succes (zoals je al eerder kon lezen in het Studentizine) en er wordt al volop gepland aan de tweede editie. Mobiliteit, cultuur, communicatie, aanplakmogelijkheden, kwaliteitsvolle fuifruimte, het staat allemaal op de agenda van de zeswekelijkse bijeenkomsten van het overleg.
Het is geleden van de periode van burgemeester Lode Craeybeckx dat Antwerpen nog zo intens meeleefde met z’n studentenpopulatie.
Nu vooral doorgaan is de boodschap voor Antwerpen, de meest studentikoze studentenstad!

Aggregaat het nog?

LOKO-Kringraad stelt zich vragen bij de ‘Conceptnota Lerarenopleiding’ van minister Vandenbroucke. Hoe kan de overgang van leren naar werken versoepeld worden wanneer de theorie en praktijk ontdubbeld worden in de specifieke, ingebouwde lerarenopleiding?
Een competentiegerichte opleiding gaat er net van uit dat het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes niet of moeilijk te splitsen zijn. Enkel observatiestage opnemen bij de theoretische component van de academische lerarenopleiding (ALO) volstaat dus niet. De lesstage blijft een noodzakelijk onderdeel dat gelijktijdig met de theorie moet ingericht worden, waarbij de theorie en de stage elk uit 30 studiepunten bestaan.

De ALO moet flexibeler ingericht worden. Dit creëer je echter niet noodzakelijk door theorie en praktijk te scheiden. Echte flexibiliteit ontstaat wanneer de verschillende leerprocessen zodanig op elkaar afgestemd zijn dat studenten op elk moment hun leertraject kunnen bijsturen tot het voldoet aan hun individuele behoeften.
De reflectie speelt hierin een cruciale rol. Na het aanbrengen van een theorie-eenheid en het terugkoppelen aan de lespraktijk is het zinvol dat een student dit onderdeel onmiddellijk in de praktijk toepast. Wanneer na een reflectiemoment blijkt dat de student een vaardigheid nog niet voldoende onder de knie heeft, kan er geremediëerd worden. Desgewenst worden de onvoldoende gekende componenten hernomen.

De ‘praktijkshock’ moet zo snel mogelijk ingebouwd worden in het programma. Zo kan een student geleidelijk wennen aan de lespraktijk en zal het voor sommigen snel duidelijk worden of ze verder deze richting willen ingaan. Door lessen enkel te observeren mis je deze unieke kans.

LOKO-Kringraad pleit dus voor een verder uitbouwen van de huidige situatie waarbij de observatie- en lesstage (30 studiepunten) geïntegreerd zijn in het theoriegedeelte (30 studiepunten) bij de specifieke, ingebouwde ALO. Dit flexibelere leertraject bevordert de vaardigheden en de attitudes van de ALO-student, wat niet het geval is wanneer de theorie en de praktijk gescheiden worden.
Céline Eeckhout (0497.34.75.50), Joost Wynants (0485/761366)

De avonturen van een Belg in Rusland.

Kom op tegen karma
Na de braspartijen van de laatste weken kon het niet langer uitblijven. Het verdict was onverbiddelijk: mijn karma was zwaar bezoedeld en mijn plaats in de hemel kwam in gevaar. Even dacht ik nog, ik neem een mes en snijd de rotte plek uit mijn geweten maar de hele boel was al lang uitgezaaid. Er hielp geen lievemoederen en grof geschut werd bovengehaald: een hoogstaand bezoek aan het roemrijke ballet van Sint-Petersburg.
Zaterdagavond 11 december 2004. Ik sta voor de spiegel en mijn gastmoeder kijkt mee. Ze schudt van nee en slaat de ogen neer. Over een uur ging operatie “Kom op tegen Karma” van start en er was nog veel werk aan de winkel. Schilfers in mijn haar, choco over mijn baard en wallen tot op mijn lippen. Mijn uiterlijk was zwaar gehavend en schaamte was op zijn plaats. Ik nam een bad van heerlijk geurende kampernoelieblaadjes, bedekte mijn baard met twee handen en trok een nette persoonlijkheid aan.
Daar ging-ie dan.
Op hoop van zegen. Richting theater, oase van hemelse klanken, wachtkamer van het aards paradijs waar zieltjes worden opgelapt en ego's opnieuw gaan blinken. Ik was niet alleen. Rondom mij een mensenmassa van diverse pluimage. De Russische balletvriend wordt aangedreven door drie motieven:
De eerste groep gaat gebukt onder een cultureel en historisch schuldbesef. De stad van de Petersburger staat volgeplempt met theaters, museums en fonkelende ajuinkerken. De eindeloze rijkdommen werden bijeengesprokkeld en buit gemaakt door de tsaren en dat maakt de cultuur minnende medemens erg moedeloos. Hij zal hooguit een fractie kunnen bezoeken.
De tweede groep wordt bevolkt door opgedirkte mevrouwen en omhoog kijkende heren. Het zijn mensen van stand die de adel doen heropleven. In de pauze flaneren ze met sierlijke tred door de middengang en torsen ze moedig hun juwelen. Ze hebben elke een patent op het fatsoen en in hun vrije tijd spelen ze kasteelheertje. Ik voel me goed tussen hen. Het zijn propere mensen en ze ademen een parfum waar geen lijmsnuiver is tegen opgewassen. Het benevelt je hoofd, reikt mijlenver, en bovenal, het bedekt een kwalijke lichaamsgeur. Het worden mijn tijdelijke vrienden.
De laatste groep baadt in sympathie en draagt onze voorkeur weg. Het zijn verloederde creatuurtjes met de staart tussen de benen en het schaamrood op de kaken. Ze hebben gezondigd en komen smeken om vergeving. Het bezwaarde karma weegt door en ze zoeken verlichting. In frêle balletmeisjes. In zweverige melodieën uit een ver verleden. En het werkt. De sierlijke zwanen met onbedekte schouderbladen kietelen je gemoed en blazen de laatse zorgen uit je bange hoofd. Wie braaf is, mag nadien op hun schoot. Wat sproetjes tellen of gewoon rusteloos heen en weer wiebelen.
Meer heeft een mens niet nodig. Ik bedank mijn tijdelijke vrienden, druk mijn engel een kus op het voorhoofd en huppel blijmoedig de grote wereld in. Mijn karma is maagdelijk en ik kan weer tegen een stootje. Tijd voor een feestje. Te beginnen vanaf vandaag.
Smeuïge details op www.opzoeknaarrusland.tk